Opiskelijoille

Miksi juuri TAKU?

Jäseneksi liittyminen kannattaa jo opiskeluaikana, sillä saat kaikki jäsenedut käyttöösi ja voit kartuttaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehtoa esimerkiksi kesätöiden tai muun opiskelun ohessa tekemäsi työskentelyn kautta myös alan ulkopuolisilla töillä.

Jos sinulla on työtuloja, jäsenmaksu on 1,3 % ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista kuten bruttopalkasta, lomakorvauksista ja -rahasta, luontoiseduista (mm. lounas- ja puhelinetu). Jäsenmaksulla kerrytät työssäoloehtoasi.

Ansiosidonnainen työttömyysturva muodostuu Kelan peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, johon lisätään palkan mukaan määräytyvä ansio-osa.

Opiskelijana maksat jäsenmaksua vain palkkatulosta. Opintotuesta tai muista Kelan etuuksista ei makseta jäsenmaksua. Muistathan, että jäsenmaksusi on verovähennyskelpoinen.

Yhteistyö

TAKU tekee tiivistä ja monipuolista yhteistyötä useiden taiteen ja kulttuurin alojen opiskelija- ja ainejärjestöjen kanssa ympäri Suomen.

Olemme solmineet ainejärjestöjen ja kattojärjestöjen kanssa yhteistyösopimuksia. Yhteistyökumppaneitamme ovat yliopistokentällä ovat mm. kulttuurintutkimuksen, taiteiden tutkimuksen, kirjallisuuden, taidehistorian, kuvataidekasvatuksen, kuvataiteen, digitaalisen kulttuurin, muotoilun ja kulttuurituotannon opiskelijat. Ammattikorkeakoulukentällä teemme yhteistyötä mm. kulttuurituottajien, muotoilijoiden ja kuvataiteilijoiden kanssa.

Tuemme vuosittain myös erilaisia opiskelijaproduktioita, tapahtumia, opiskelijoiden järjestämiä seminaareja ja julkaisuja (kuten ainejärjestölehti). Yhteistyön kautta tunnemme alan erityispiirteet ja kehityksen, opiskelijoiden tarpeet ja teemme yhdessä vaikuttamistyötä. Vastineeksi yhteistyöstä ja jakamastamme rahallisesta tuesta TAKU toivoo näkyvyyttä järjestön nettisivulla, somekanavissa, tapahtumassa tai julkaisussa.

Syksyllä 2020 päivitetyn sponsorituen linjauksen mukaan rahallinen tukemme on verrannollinen järjestön kokoon, pyydetyn tuen muotoon ja TAKUn saamaan näkyvyyteen. Tukisummat vaihtelevat yleensä n. 50-300 € välillä.

Hae järjestöllesi tukea tällä lomakkeella. Huom: järjestön täytyy voida laskuttaa TAKUa sovitusta sponsorointisummasta.

Lataa mallilasku (PDF) ja tee sen pohjalta lasku oman järjestösi tiedoilla.

Lasku yhteistyöstä lähetetään TAKUn yhteisösuunnittelija Vilja Byströmille sähköpostitse vilja.bystrom@taku.fi.

TAKUtuki

TAKUtuen tarkoituksena on tukea taide- ja kulttuurialaa opiskelevien opinnäytetöitä, kannustaa tutkimuksen pariin ja lisätä alan tunnettavuutta.

Vuonna 2020 TAKUtuki oli suuruudeltaan 1 000 €/työ ja se myönnettiin kahdelle korkeakoulun opinnäytetyötä tai pro gradu -tutkielmaa tekevälle opiskelijalle. Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Tarkemmat ohjeet julkaistaan vuosittain keväällä.

Keväällä 2017 ensimmäistä kertaa jaetun TAKUtuen saivat Elina Syrjälä ja Riina Kotilainen. Lisätietoja.

Vuonna 2018 TAKUtuen saivat Juulia Juutilainen, Mikael Kinanen, Katri Naukkarinen ja Silva Siponkoski. Lisätietoja.

Vuonna 2019 TAKUtuella palkittiin Claire Delhom, Iisa Lehtinen, Maija Raikamo ja Gökçe Sandal. Lisätietoja.

Vuonna 2020 TAKUtuella palkittiin Heidy Tiits-Tikkanen ja Jenna Lahtinen. Lisätietoja.

Koulutuspolitiikka

TAKUn yhdessä alan opiskelijoiden kanssa suunniteltu, koulutuspoliittinen ohjelma julkaistiin loppuvuodesta 2017.

Ohjelman neljä tavoitetta

  1. Yksilölliset urapolut koulutuksen keskiöön
  2. Opiskelijalle riittävä ja joustava toimeentulo
  3. Työharjoittelu on opiskelijaa varten
  4. Opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen koulutukseen

Ylläolevat tavoitteet on laadittu sovellettaviksi läpi taide- ja kulttuurialan koulutuksen monipuolisen kentän toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta aina yliopistolliseen tutkijakoulutukseen. Lataa ohjelma (PDF)

Olen humanisti

TAKU on yhtenä toteuttajana vuonna 2019 käynnistyneessä kampanjassa, joka tuo esiin humanistien osaamista ja merkitystä työelämälle.

Olen humanisti -kampanjan tavoitteena on parantaa humanististen tutkintojen arvostusta yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla.

Vuonna 2020 mukana oli jopa kuusi jäsentämme omalla uratarinallaan. Lisäksi kampanjassa esiteltiin TAKUn hallituksen puheenjohtaja Juha Isotalo.

Olen Humanisti -sivulta löytyy uratarinoiden lisäksi ajankohtaisia artikkeleja ja blogikirjoituksia. Ota #olenhumanisti seurantaan myös somessa!

 

Lisätietoja opiskelijayhteistyöhön liittyen TAKUssa antaa:
Vilja Byström, yhteisösuunnittelija
puh. 040 561 8967
vilja.bystrom@taku.fi