Edunvalvonta

TAKU ry valvoo jäsentensä etuja taide- ja kulttuurialan koko kentällä. Vaikutamme asioihin sekä itsenäisesti että akavalaisen järjestörakenteen kautta. Tavoitteemme on edistää jäsenistön ammatillisten, palkkauksellisten, sosiaalisten ja oikeudellisten etujen toteutumista.

Työmarkkinaedunvalvonnan asioita valmistellaan Akavan Erityisalojen toimielimissä, jotka ovat järjestäytyneet työnantajasektoreittain. Kaikissa neuvottelukunnissa on mukana takulainen jäsen, neuvottelukunnista ja niiden kokoonpanoista löydät lisätietoa täältä.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ssä ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:ssä TAKU ja jäsenistömme on edustettuna Akavan Erityisalojen kautta.

Edunvalvontaa kolmella eri tasolla

Edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa ja parantaa jäsenten taloudellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja työympäristöön liittyviä etuja. Jäsenten edunvalvontatyötä tehdään kolmella eri organisaatiotasolla:

  • TAKU - ammatillinen ja palkkaedunvalvonta
  • Akavan Erityisalat (edustajat YTN, JUKO) - palvelussuhde- ja sopimusedunvalvonta
  • AKAVA - sopimusedunvalvonta

Työsuhdeneuvonta

Saat yksilöllistä työsuhdeneuvontaa muun muassa työsopimuksen tekemisessä, irtisanomistilanteissa sekä vuosiloma- ja työaikakysymyksissä.

Työsuhdeneuvonta on parhaimmillaan ennaltaehkäisevää. Sen tavoitteena on varmistaa, että työelämän yhteistyö sujuu hyvässä yhteishengessä ja selvien pelisääntöjen mukaan niin, että kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. Jos pelisäännöistä tulee erimielisyyttä, ammattijärjestö tulee avuksesi. Jäsenenä voit myös ottaa yhteyttä suoraan työsuhdeneuvontaa antaviin lakimiehiin tai TAKUn toimistoon.

Luottamusmiesverkosto

Jäsenenä käytettävissäsi on myös työpaikkasi akavalainen luottamusmies tai yhteyshenkilö. Jos tällaista ei ole, ota yhteyttä TAKUun. Akavan Erityisalojen asia- ja lakimiehet neuvovat ja tarvittaessa neuvottelevat suoraan työnantajan kanssa.

Vaikuttamistasot