Lausunnot

TAKU kannattaa kulttuurialan eettisen toimielimen perustamista

26.11.2020

TAKU kannattaa kulttuurialan eettisen toimielimen perustamista ja jätti asiasta lausunnon 25.11.

Lue lisää

Taide- ja kulttuurialan rahoitus vaarassa – arpajaislain muutoksen aiheuttamat menetykset rahoituksessa korvattava valtion budjettivaroista

26.10.2018

Taide- ja kulttuurialan rahoitus vaarassa – arpajaislain muutoksen aiheuttamat menetykset rahoituksessa korvattava valtion budjettivaroista 26.10.2018 Valtioneuvoston 25.10.2018 eduskunnan käsittelyyn jättämä esitys arpajaislain muuttamisesta tähtää pelihaittojen vähentämiseen. Esityksessä vaaditaan pakollisen tunnistautumisen käyttöönottoa kaikilla peliautomaateilla sekä peliajan ja pelitappioiden rajoittamista. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry pitää lakiesityksen tavoitetta eli pelihaittojen vähentämistä erittäin tärkeänä. Lakimuutos ja siitä … Jatka artikkeliin Taide- ja kulttuurialan rahoitus vaarassa – arpajaislain muutoksen aiheuttamat menetykset rahoituksessa korvattava valtion budjettivaroista

Lue lisää

Kannanotto Sture Fjäderin esittämiin verolinjauksiin

31.8.2017

  Kannanotto Sture Fjäderin esittämiin verolinjauksiin 31.8.2017 Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on esittänyt Twitterissä verolinjauksia, jotka ovat herättäneet Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn jäsenkunnan keskuudessa keskustelua ja suurta huolta Akavan veropoliittisista kannoista. Yhdistyksemme jäsenkunta edustaa huomattavan erilaisia tulotasoja, joten emme yhdistyksenä yksiselitteisesti yhdy keskusjärjestön puheenjohtajan mielipiteeseen. Katsomme sen edustavan enemmänkin keskusjärjestön puheenjohtajan yksityisajattelua. Osa TAKUn … Jatka artikkeliin Kannanotto Sture Fjäderin esittämiin verolinjauksiin

Lue lisää

Luovien alojen yrittäjien työttömyysturvapäätökset keskitettävä yhteen TE-keskukseen

27.6.2017

Luovien alojen yrittäjien työttömyysturvapäätökset keskitettävä yhteen TE-keskukseen 4.12.2015 Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 94/2015. TAKU ry on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan pyynnöstä ottanut kantaa lausuntopyyntöön koskien taide- ja kulttuurialojen yrittäjien työttömyysturvalakia. Taustaa Nykyinen toimeentuloturvalainsäädäntö soveltuu huonosti taide- ja kulttuurialoilla sekä muilla luovilla aloille tehtävään työhön liittyvien sosiaalisten riskien sosiaalivakuuttamiseen. Hallituksen esityksessä yrittäjämääritelmää … Jatka artikkeliin Luovien alojen yrittäjien työttömyysturvapäätökset keskitettävä yhteen TE-keskukseen

Lue lisää

Vastustamme musiikkitieteen irtisanomisia

27.6.2017

  Vastustamme musiikkitieteen irtisanomisia 4.5.2016 12.06 Olemme tehneet jo pitkään laaja-alaista yhteistyötä Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen oppiaineiden kanssa. Järjestöllemme tuli yllätyksenä yliopiston päätös irtisanoa yt-menettelyn jälkeen Suomen vanhimman, monipuolisen musiikkitieteen ja länsimaisen taidemusiikin tutkimusalan oppiaineen lehtoreita ja heikentää taidemusiikin tutkimusalan opetusta Helsingin yliopistossa merkittävästi erityisesti siihen erikoistuneen professorin eläköityessä. Kannammekin järjestönä huolta oppiaineen koulutuksen tulevaisuudesta … Jatka artikkeliin Vastustamme musiikkitieteen irtisanomisia

Lue lisää

Olemme huolissamme suomalaisen yliopiston humanististen tieteiden ahdingosta

27.6.2017

  Olemme huolissamme suomalaisen yliopiston humanististen tieteiden ahdingosta 10.6.2016 14.30 Jyväskylän monialayliopistossa aiotaan muuttaa maan omaleimaisinta kirjallisuuden oppiainetta. Jyväskylä tunnetaan kirjallisuuskaupunkina, joka on tuottanut näkyviä kirjallisuudentutkijoita, kirjailijoita, kriitikoita, kääntäjiä ja kirjallisuuslehtien toimittajia. Kirjallisuudesta ei valmistu pelkästään opettajia, vaan aineen opiskelijat ja alumnit työllistyvät laajasti ja hyvin, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämän vuoksi tuntuu käsittämättömältä, että yliopiston hallitus … Jatka artikkeliin Olemme huolissamme suomalaisen yliopiston humanististen tieteiden ahdingosta

Lue lisää