Siirry sisältöön

Nykypäivän monimuotoinen työelämä ja yrittäjyys sopivat huonosti vastakkainasettelujen varaan nojaaviin rakenteisiin.

Muuttuneen työelämän seurauksena kymmenettuhannet ihmiset liikkuvat työelämässä palkkatöiden ja yrittäjyyden molemmin puolin. Monityöläisyys on uusi normi, kun töitä tehdään perinteisten työsuhteiden ulkopuolella ja rajamailla. Sosiaali- ja työttömyysturva ei ole enää itsestäänselvä, vaan vähitellen harveneviin vakituisiin palkkatyösuhteisiin liitetty etuoikeus, josta yksilö joutuu entistä useammin taistelemaan.

Nykypäivän monimuotoinen työelämä ja yrittäjyys sopivat huonosti vastakkainasettelujen varaan nojaaviin rakenteisiin. Perinteisen työelämän roolit murenevat, kun töitä ei enää tehdä vain palkansaajana tai yrittäjänä, vaan vaihdellen ja erilaisilla toimeksiannoilla. Samalla työssäolon ja yrittäjyyden määritelmät, joilla perusturva- sekä työttömyysetuuksia on totuttu arvioimaan, eivät enää päde.

Työelämän ja yrittäjyyden muutoksissa pitää nähdä mahdollisuuksia, ei vain uhkakuvia. Mikroyrittäjyys ja erilaiset itsensä työllistämisen muodot ratkovat jatkuvasti työllistymisen ja palveluiden saatavuuden ongelmia. Yrittäjyys on usein ainoa tapa tehdä töitä asiantuntijarooleissa, luovilla aloilla, osatyökykyisenä, pienillä paikkakunnilla tai kausiluonteisesti. Globaalit alustatalouden työt sekä kevytyrittäjyyden ilmiö vastaavat muuttuneen työelämän ja markkinatalouden tarpeisiin.

Sosiaalivakuutuksen ideologiaan kuuluu, että perusturva on yhtäläinen ja oikeudenmukainen kaikille. Sitä sen pitää olla myös yrittäjille sekä perinteisten työsuhteiden ulkopuolelle jääville monityöläisille. Yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvan kehitystyö on nähtävä osana työelämän isompaa muutosta.

On ensiarvoisen tärkeää, että yrittäjien eläkelain (YEL) kokonaisuudistus toteutetaan eduskunnan tahdon mukaisesti ja kuten sosiaali- ja terveysvaliokunta viimevuotisen lakimuutoksen viimeisteli. Työttömyysturvan yrittäjä- ja palkkatyön työssäoloehtojen yhdenmukaistamisesta on käyty jo keskustelua. Se olisi ensiaskel oikeaan suuntaan. Seuraavan on oltava mahdollisuus vakuuttaa samanaikainen yrittäjä- ja palkkatyö.

Yrittäjien jättäminen sosiaaliturva- ja eläkeuudistusten ulkopuolelle olisi lyhytnäköistä. Uudistusten lykkääminen heikentää työllisyyttä, eriarvoistaa ja estää kannattavan yrittäjyyden kasvua. Monipuolinen työelämä ja yrittäjyys ovat hyvinvointiyhteiskunnan elinvoiman tae. Sosiaaliturvan täytyy muuttua työelämän tarpeiden mukana.

Timo Saranpää
puheenjohtaja, AKY-Akavalaiset yrittäjät ry

Liisa Hanén
puheenjohtaja, Mikro- ja yksinyrittäjät ry

Yhteistyössä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ja Kieliasiantuntijat ry.

Kirjoituksemme julkaistiin Helsingin Sanomien mielipideosastolla 15.6.2023.