Kaipaatko näkökulmia ja rohkeutta urapolullasi etenemiseen?

Viisi pisaraa

Taide- ja kulttuurialalle räätälöity mentorointi antaa potkua haaveiden toteuttamiseen!

TAKUn mentorointiohjelmassa pääset kehittämään ajatteluasi, työstämään sinulle tärkeää ura-askelta sekä vahvistamaan omaa ammatillista identiteettiä taide- ja kulttuurialan moniosaajana! Keskeisiä elementtejä ovat oman osaamisen tunnistaminen ja vahvistaminen, keskinäisen vertaistuen ja verkostojen mahdollistaminen sekä urasuunnittelun tukeminen.

Mentorointiohjelman pilotti toteutettiin keväällä 2021 pienryhmissä, joissa jokainen aktori työsti omaa henkilökohtaista ura-askeltaan mentorin johdolla. Mentorointiohjelma toteutettiin toista kertaa jälleen keväällä 2023.

Kulttuurialan mentoroinnille kova kysyntä

Parhaimmillaan mentorointi tarjoaa mahdollisuuden hiljaisen tiedon siirtämiselle, oppien ja oivallusten jakamiselle sekä verkostoitumiselle. Yleisesti ottaen mentoroinnin mahdollisuudet kulttuurialalla ovat laajat ja käytäntöjä on tärkeää kehittää. TAKU näkeekin tärkeäksi mentorointikäytännön juurruttamisen taide- ja kulttuurialalle.

TAKUn mentorointiohjelman on suunnattu ammattijärjestön jäsenille aktoreiden osalta, mentoreilta jäsenyyttä ei edellytetty. Hakijoiden monipuolisuus ilmensi kulttuurialan moniosaamista sekä vahvoja koulutustaustoja. Useimmin toistuneita tarpeita olivat kuitenkin oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen sekä epävarmuus tulevaisuuden suunnasta - ja juuri näihin tarpeisiin mentoroinnin sisällöissä tartuttiin.

Hakuajasta sekä -käytännöistä tiedotetaan jäsenten uutiskirjeessä, TAKUn verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.