TAKUn jäsenet päättivät: tuemme Taidelaitos Haihatus ry:n Voimametsä-projektia 

TAKUn kevätkokouksessa päätettiin osallistuvan budjetin käyttökohteesta äänestyksellä. Äänestyksen voitti Taidelaitos Haihatus ry:n Voimametsä-projekti. 

TAKUn jäsenet päättivät kevätkokouksessa (26.5.2023), että TAKUn budjetista varattu 2000 euron osallistuvan budjetin määräraha ohjataan tänä vuonna Taidelaitos Haihatus ry:n Voimametsä-projektin tukemiseen. 

Voimametsä on kaikenikäisille suunnattu, matalan kynnyksen osallistava ja syrjäytymistä ehkäisevä yhteisö- ja ympäristötaideprojekti. Tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli, jonka avulla voidaan muun muassa ehkäistä syrjäytymistä, koulupudokkuutta ja yhteiskunnallista eriosaisuutta. 

Askeleet syvemmälle Voimametsään. Taideteoksessa on betonista tehdyt jalanjäljet, joista muodostuu metsään vievä polku.

Askeleet syvemmälle Voimametsään, Sami Mäkinen.

Osallistuvaan budjetointiin varattu osuus haluttiin ohjata vuonna 2023 kulttuurialan yleishyödylliselle yhdistykselle, joka työskentelee sosiaalisen ja ekologisen kestävän kehityksen hyväksi. Ehdotuksia äänestykseen valittavista toimijoista kerättiin jäsenkyselyllä ja niitä saatiin yhteensä 19. TAKUn hallitus valitsi varsinaiseen äänestykseen näistä mukaan nämä viisi:
 

  • Kauno/ taidetyöpajatoiminta 
  • Lastenkulttuurikeskusten liitto/ kestävän kehityksen työryhmän toiminta, Mustarinda ry 
  • Pro Lapinlahti ry 
  • Särö/ Tyttöjen rokkiyhdistys ry 
  • Taidelaitos Haihatus ry/ Voimametsä-projekti

TAKU kiittää kaikkia ehdotuksensa jättäneitä. Ehdotusten jättäneiden jäsenten kesken on suoritettu arvonta (Tiketti-lahjakortti 50 €) ja voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. 

Osallistuva budjetointi tarjoaa TAKUn jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa budjetista varattujen määrärahojen saajakohteiden valintaan. TAKUn hallitus haluaa mm. tällä edistää jäsenten osallisuutta ja suoraa vaikutusvaltaa ammattijärjestössään.