Opas häirinnän ja epäasiallisen käytöksen kohtaamiseen julkaistu 

Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan työyhteisöille suunnattu opas häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kohtaamiseen on julkaistu. Käytännön toimintaohjeita sekä vinkkejä ei-toivottujen tilanteiden ennaltaehkäisyyn tarjoava opas huomioi erityisesti pienten, yhdistyspohjaisten organisaatioiden näkökulman.

Viime vuosina julkisuuteen on noussut esimerkkejä epäasiallisesta kohtelusta ja epäterveistä rakenteista taide- ja kulttuurialan työyhteisöissä. Epäkohdat eivät onneksi ole enää vain vaiettuja salaisuuksia, vaan jaettuja ongelmia, joihin etsitään aktiivisesti ja päämäärätietoisesti ratkaisuja.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry on julkaissut Salla Mistolan kirjoittaman työelämän arkisiin rakenteisiin ja käytäntöihin tarttuvan oppaan, joka tarjoaa näkökulman sekä työntekijöille, esihenkilöille että organisaation hallituksen jäsenille. (Tutustu oppaaseen >>)

Konkreettisiin tilanteisiin sekä ei-toivottujen tilanteiden ennaltaehkäisyyn pureutuva opas huomioi erityisesti pienet työyhteisöt ja yhdistyspohjaiset toimijat sekä kulttuuri- ja tapahtumatuottajien aseman työyhteisössä.

Häiriöitä vai häirintää työyhteisössä? Löydä ulos liemestä

Oppaassa tuodaan esiin häirinnältä suojaavan lainsäädännön ydinkohdat ja se auttaa tunnistamaan, milloin kyse on lakisääteistä puuttumista edellyttävästä tilanteesta.

Häirintää tai epäasiallista kohtelua kohdanneelle työntekijälle tarjotaan selkeä toimintamalli. Epäkohtien kanssa kamppailevien on hyvä tietää, että he eivät ole haasteiden kanssa yksin: apua ja vertaistukea on saatavilla.

Toimintaohjeita myös johtajalle sekä organisaation hallitukselle

Esihenkilölle tai johtajalle opas tarjoaa lähtökohtia ei-toivottujen tilanteiden ehkäisemiseen sekä ohjeita syntyneiden ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Lähtökohtaisesti tärkeintä on rakentaa avoin ja keskusteleva toimintakulttuuri, joka luo yhdenvertaisuutta työyhteisöön. Mikäli työyhteisössä ilmenee toistuva ongelmatilanne, on esihenkilön vastuulla ryhtyä jatkotoimenpiteisiin.

Taide- ja kulttuurialan erityiskysymyksiä

Organisaation rakenteen ja toimintakulttuurin kysymykset vaativat erityistä huomiota taide- ja kulttuurialan työyhteisöissä, joissa jo yksin työyhteisöjen roolien moninaisuus on haastavaa. Epäasialliselle kohtelulle altistavat suomalaiselle taiteen ja kulttuurin kentälle tyypilliset piirteet: riittämättömät taloudelliset resurssit, johtamistaitojen puute, taiteilijamyytti sekä taiteilijuuteen liittyvät roolimallit ja työkulttuurin rajattomuus (Meri Jaakola, pro gradu 2022).

Erityisesti oppaassa pureudutaan pienissä yhdistysperustaisissa organisaatioissa esiin tuleviin ongelmakohtiin, kuten vallan keskittymiseen ja hallitustoiminnan neutraaliuden haasteisiin.

Taide- ja kulttuurialalla viime vuosina aktiivisesti käyty keskustelu häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta edistää alan sisäistä kehittymistä ja kehittämistä. Julkinen keskustelu ja tapaukset ratkaisuineen määrittelevät tulevaisuuden työelämää.

Tutustu oppaaseen

Häirintää vai häiriöitä työyhteisössä? Löydä ulos liemestä (pdf )>>

Lisätietoa: salla.mistola@gmail.com ja taku@taku.fi

 

Oppaan syntymisen taustalla on Meri Jaakolan TAKUlle tilaustyönä tekemä pro gradu -tutkielma (2022): “My work opportunities depend on how much I can take”: inappropriate behaviour and harassment in the cultural domain in Finland.

Lue Meri Jaakolan artikkeli "Työelämä ilman epäasiallista kohtelua on jokaisen perusoikeus" >>