Lähelle on joskus vaikea nähdä. Oma osaaminen saattaa tuntua hahmottomalta ja sen jäsentäminen vaatii pientä työstämistä.

Opiskelu-, koulutus- ja työtaustaan liittyvän osaamisen hahmottaminen on yleensä melko helppoa, mutta osaatko tunnistaa myös henkilökohtaisiin piirteisiin liittyvät kyvyt? Nyt on hyvä hetki opetella katsomaan itseään lempeästi ulkopuolisin silmin!

Se, että osaat kertoa omasta osaamisestasi sujuvasti tuo varmuutta esimerkiksi työnhakutilanteisiin. Oman olemassa olevan osaamisen hahmottaminen on myös hyvä perusta urasuunnittelulle sekä itsetuntemukselle. Kun saat osaamisestasi selkeän otteen, kasvatat samalla arvostusta itseäsi kohtaan.

Osaamisen jaottelu auttaa alkuun

Liikkeelle voi lähteä hahmottelemalla erilaisia osaamisalueita seuraavasti:

  1. Ammatillinen osaaminen (koulutus, työtausta, opintojen ja työharjoittelujen kautta kehittyneet taidot)
  2. Yleiset työelämätaidot (viestintä- ja tiimitaidot, digitaidot, projektinhallinta, itsensä johtaminen)
  3. Henkilökohtaiset vahvuudet ja kyvykkyydet (ominaiset ajattelutavat, vuorovaikutustyyli, ongelmanratkaisu- ja oppimiskyky)

Ammatillisen osaamisen tunnistaminen on kenties helpoin tehtävä, mutta käytä aikaa pohtimalla myös muita persoonaasi rakentavia osaamisen alueita. On armollista ymmärtää, ettei osaamisessa ole aina kyse vain suorituksista tai saavutuksista. Joskus tarvitaan juuri tietynlaista johonkin tehtävään sopivaa sujuvuutta, joka koskee yleisempiä työelämätaitoja tai henkilökohtaisia kykyjä.

Oletko esimerkiksi käytännöllinen toimija vai ennemmin teoreettinen pohdiskelija? Millaisessa vuorovaikutuksessa haluat olla toisten kanssa: haluatko neuvoa ja ohjata, toimia itsenäisesti vai ryhmässä? Tai haluatko ottaa vastuuta toiminnasta vai annatko päättävän aseman mieluummin muille? Oletko innostunut kehittämään asioita vai seuraatko mieluummin hyväksi havaittuja ohjeita?

On hyvä tarkkailla myös oman toimialasi työelämässä pinnalla olevia asioita ja peilata omaa osaamistaan ajankohtaisiin sekä tulevaisuudessa arvostettaviin taitoihin. Voisiko osaamisportfoliossasi näkyä digitalisaation, saavutettavuuden ja moninaisuuden ymmärtäminen, vastuullisuuskysymykset, yleisötyö- tai asiakasymmärrys tai vaikkapa eri toimialojen välisyyttä edistävä osaaminen? Vaikka tekniset taidot ovat tulevaisuudessa tärkeitä, suureen arvoon nousevat myös empatia ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, kuten myös oman työn johtaminen ja nopea kyky omaksua tietoa.

Muistathan, että yllättävät osaamisyhdistelmät saattavat osoittautua erottuvuutta luoviksi vahvuuksiksi.

Voit määritellä itsellesi osaamiskartan, jonka keskelle hahmottelet ydinosaamisesi alueen ja reunoille sitä täydentävät osaamisalueet.

Miten omaa osaamista voi hahmotella?

Jo se, että pyrit arvostamaan itseäsi sellaisena kuin olet, auttaa näkemään osaamisesi. Älä mittaa itseäsi kilpailuasenteella suhteessa toisiin, vaan keskity rennosti omiin hyviin puoliisi.

Voit aloittaa pohtimalla, missä asioissa olet saanut hyvää palautetta, mistä asioista nautit ja millaiset tekemiset sujuvat hyvin. Usein tekeminen tuottaa hyvää mieltä ja tekemisen imua juuri niillä alueilla, joilla osaaminen on erityisen vahvaa. Millaisten tehtävien äärellä siis viihdyt ja koet iloa? Millaisia asioita tekisit työksesi pelkästä tekemisen ilosta?

Henkilökohtaisten arvojen ja arvostusten kohteiden pohtiminen saattaa myös auttaa löytämään tärkeitä oman osaamisesi alueita.

Saatat kokea oivalluksen hetkiä pohtimalla hiljaisen osaamisesi alueita: oletko ehkä tottunut pitämään joitain taitojasi itsestäänselvyytenä? Saatat huomata tällaisen osaamisesi tilanteessa, jossa osaat jotain, mitä muut eivät. Voit miettiä, millaisissa asioissa osaat opastaa toisia tai millaisissa asioissa sinulta kysytään neuvoa.

Voit kysyä näkökulmaa kollegaltasi, opiskelukaveriltasi tai ystävältäsi, joka saattaakin löytää yllättäviä uusia puolia osaamisestasi. Työharjoittelussa ollessasi kannattaa rohkaista mielensä ja kysyä palautetta ohjaajalta!

Miten löytää osuvat ilmaisutavat?

Oman osaamisen sanoittaminen vaatii hieman ajatustyötä. Voit hyödyntää erilaisia verkosta löytyviä persoonallisuustestejä tai etsiä osaamistasi kuvaavia sanoja vaikkapa sinua kiinnostavista työpaikkailmoituksista.

Myös omaa osaamista koskevan tarinan ääneen kertominen auttaa jäsentämään asiaa. Puhuttaessa ilmaiset itseäsi todennäköisesti napakasti ja käytät luonnostaan ilmaisuvoimaisia sanoja, kokeile vaikka! Tarinan äänittäminen voisi olla hyvä idea?

Arvosta itseäsi ja riittävyyttäsi! Voit olla ylpeä osaamisestasi.

Kannattaa ottaa huomioon, että osaamisen esiin tuominen on kontekstisidonnaista. Yksi näkökulma ei palvele kaikkialla, joten valmistaudu muotoilemaan osaamisesi tilanteeseen sopivalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Harjoittele myös kertomaan, miten osaamisesi näkyy käytännössä ja missä asioissa olet kehittynyt vuosien aikana.

Yhä useammin osaamista ei liitetä suoraan tiettyyn ammatti-identiteettiin, vaan puhutaan yleisemmin osaamisidentiteetistä. Kannustammekin sinua kokonaisvaltaiseen oivallukseen ja omien vahvuuksien luottavaiseen sisäistämiseen. Osaaminen on persoonasi pääomaa.

Kun olet tunnistanut oman erityisosaamisesi: Ruoki vahvuuksiasi. Älä kiinnitä liiaksi huomiota heikkouksiin. Muista arvostaa itseäsi ja omaa riittävyyttäsi.

TAKUn jäsenkoulutukset

Oman osaamisen tarkasteleminen käynnistää usein halun oppia uutta. Katso olisiko jäsenkoulutuksissamme jotain sinulle!