Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU oli yhdessä Akavan Erityisalojen nuoriso-, liikunta-, ja museoalan kumppanijärjestöjen ** kanssa kutsuttu 31.5.2021 kuntaministeri Sirpa Paateron pyöreän pöydän keskusteluun kuntien tulevaisuudesta.

Hyvässä ja uskoa tulevaan luovassa keskustelussa totesimme tulevien sote- ja maakuntauudistusten olevan mahdollisuus kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-aloille, joiden rooli korostuu kunnissa entisestään. Ministeri Paateron mukaan korona-aika on konkreettisesti osoittanut edustamiemme alojen merkityksen kuntien ja kuntalaisten hyvinvoinnille.

TAKU muistutti omassa puheenvuorossaan kuntien merkittävästä roolista kulttuurin rahoittajana.  Rooli rahoittajana korostuu entisestään koronan jälkeisessä elvytyksessä. Nyt jos koskaan kuntien tulee panostaa kulttuurinpalveluihin ja työllistää alueensa taide- ja kulttuurialan osaajia. Tapoja tukea kulttuuritoimijoita on monia. Yhtenä konkreettisena ja melko helposti toteuttavana, mutta vaikutukseltaan merkittävänä esimerkkinä toimme esiin vuokrahelpotukset kulttuurialan toimijoille. Tätä keinoa tukea kulttuurialaa oli opetus- ja kulttuuriministeriön maaliskuussa julkaistun selvityksen mukaan tarjonnut vain kolmasosa kunnista.

Muistutimme myös, että koska kuntien saama valtionavustus on pääosin korvamerkitsemätöntä, joutuu kuntien taide- ja kulttuuripalvelujen rahoitus kilpailemaan jatkuvasti muiden toimintojen kanssa. Resurssien niukkuus heijastuu myös työntekijöihin. Useassa pienessä kunnassa on vain yksi kulttuurituottaja, joka vastaa yksin koko kunnan kulttuuritoiminnasta työmäärään, vastuuseen ja osaamiseensa nähden aivan liian pienellä palkalla. Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta todetaan, että "kuntien kulttuuritoiminnan järjestämisessä tulee olla riittävää ja monipuolista asiantuntijaosaamista". Tällä hetkellä monissa kunnissa toteutuu vain jälkimmäinen.

”Yhteiskuntamme kivijalka on, että hallintomme ja lähipalvelumme ovat kunnossa", tiivisti ministeri Sirpa Paatero keskustelun lopuksi - ja tämän edistämiseen hallitus on Paateron mukaan sitoutunut. Myös kuntien rahoitukseen heijastuvaan arpajaislain muutoksen aiheuttamaan Veikkauksen tuottojen menetykseen etsitään pitkäjänteistä ja vakaata ratkaisua.

** Keskustelussa olivat mukana TAKUn lisäksi Akavan Erityisalat, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Museoalan ammattiliitto MAL, Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat Nuoli ja Kuntien asiantuntijat Kumula.

Kuntavaalit 2021. Vaalipäivä 13.6., ennakkoäänestys 26.5.-8.6.
Katso kaikki TAKUn esittelyssä mukana olevat ehdokkaat >>