Kohti kuntavaaleja – tutustu Akavan Erityisalojen ja TAKUn kuntavaaliteemoihin

11.11.2020

Kattojärjestömme Akavan Erityisalat julkaisi 11.11. kuntavaaliteemansa, joiden valmistelussa TAKU on ollut mukana. Yhteisiä tavoitteitamme ovat muun muassa taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkauksen nosto työn vaativuutta vastaavaksi sekä taide- ja kulttuurialan rahoituksen turvaaminen kunnissa.

Kuntavaaliteemamme vuonna 2021 ovat:

1. Elinvoimaa ja hyvinvointia kulttuuripalveluista

Asiantuntevasti tuotetut kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hallintopalvelut lisäävät hyvinvointia. Ne ovat kuntalaisten elämään olennaisesti kuuluvia peruspalveluita. Näiden palvelujen merkitys on nostettava kuntavaaleissa näkyväksi, jotta niitä resursoidaan riittävästi kaikkina aikoina.

Palvelut näkyvät kuntalaisten arjessa ja niitä arvostetaan. Mutta arvostetaanko näiden palveluiden edellyttämää ammattitaitoa riittävästi?

2. Hyvä hallinto on toimivien kuntapalvelujen edellytys

Hallinnollinen valmistelu tehdään laaja-alaisesti, avoimesti ja osallistavasti.

Palvelujen saavutettavuus ja hallinnon vuorovaikutteisuus edellyttävät ammattimaista kuntaviestintää ja tietoa palveluista omalla kielellä.

Hallittu sote- ja maakuntauudistus on toteutettava hyvin valmistellen, johtaen, viestien ja yhdessä henkilöstön kanssa.

3. Kulttuurin ja hallinnon resurssit kuntoon – panostusta työpaikkoihin, tasa-arvoa palkkaukseen

Kunta-alan naisvaltaisten kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen asiantuntija-ammattien palkkaus on korjattava vastaamaan työn vaativuutta ja edellytettyä koulutusta.

Hallintoa tulee resursoida riittävästi, eikä asiantuntija-alojen osaamisvaatimuksista saa tinkiä.

Vain osaavat ammattilaiset luovat laadukkaat palvelut. On aika nostaa tekijät taustalta näkyviksi.

#taustaltaesiin #elämäsikuntaan

Lataa Akavan Erityisalojen vaaliohjelmaesite tästä.

Akavan Erityisalojen kuntavaaliteema 2021

Lisätietoja:
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää
Nea Leo

Nea Leo, TAKUn toiminnanjohtaja