Kunta-alalle hyvä neuvottelutulos ja monivuotinen palkkaohjelma

Kunta-alalle on allekirjoitettu uudet kolmivuotiset työ- ja virkaehtosopimukset ja viiden vuoden palkkaohjelma. Sovun myötä päättyy kaikkiin kuntiin julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto.

mielenilmaus

Sopimuksissa ovat mukana työnantaja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty). Sote ry (Tehy ja Super) ei ole mukana sopimuksessa.

Sopimukset noudattavat aiemmin toukokuussa annettua sovittelulautakunnan sovintoehdotusta. Tunnustelut sopimuksesta, jossa olisivat mukana vain JUKO, JAU ja KT, aloitettiin heti sovittelulautakunnan sovintoesityksen hylkäämisen 11. toukokuuta jälkeen.

Erityisen haastavia kohtia erillissopimuksessa olivat pääsopimuksen ja ”turvalausekkeen” kirjaaminen. Pääsopimus on kunta- ja hyvinvointialueitten sopimusrakennetta ja -osapuolia määrittävä sopimus. ”Turvalausekkeella” tarkoitetaan sopimuksen ulkopuolelle jääneen Sote ry:n mahdollisten lisäpalkankorotusten heijastumista sopimuksen tehneisiin. Sekä pääsopimus että ”turvalausekkeet” ovat osana allekirjoitettuja sopimuksia.

Sopimukset ovat kolmivuotisia ja ovat voimassa 1.5.2022-30.4.2025. Palkankorotusten lisäksi merkittävää on, että perhevapaista saatiin hyvätasoiset sopimusmääräykset.

Mukana ovat kaikki kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset kuten Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus, Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTES ja Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS.

Saavutetun sopimusratkaisun myötä JUKOn kunta-alalle julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi keskiviikkona 8. kesäkuuta klo 24.00.

 

Palkankorotus tänä vuonna 2,5 prosenttia

Palkkoja korotetaan tänä vuonna takautuen 1.6. lukien 2 prosentin yleiskorotuksella. Korotus on kuitenkin vähintään 46 euroa kuukaudessa, joka kohdentuu enintään 2 300 euron palkkoihin.

Lokakuussa 1.10. on paikallisesti kohdennettava 0,5 prosentin palkankorotuserä. Jos erän kohdennuksesta ei päästä paikallisissa neuvotteluissa yksimielisyyteen, se maksetaan kaikille yleiskorotuksena. Paikallisen erien käyttämisestä neuvottelevat ainoastaan JUKO, JAU ja työnantaja.

 

Palkankorotukset vähintään 1,9 prosenttia vuosina 2023 ja 2024

Vuosina 2023 ja 2024 palkankorotukset ovat 1,9 prosenttia. Korotuseristä 1,5 prosenttia maksetaan yleiskorotuksena ja 0,4 prosenttia paikallisesti kohdennettavana eränä. Palkankorotukset maksetaan kesäkuun alussa 1.6.2023 ja 1.6.2024. Paikallisten erien käyttämisestä neuvottelevat ainoastaan JUKO, JAU ja työnantaja.

Jos vientiteollisuudessa neuvotellaan näille vuosille 1,9 prosenttia suurempia palkankorotuksia, nostavat ne automaattisesti myös kuntasopimusten palkankorotuksia. Palkankorotusten tasossa verrataan teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja AKT:n työehtosopimusten palkankorotusten keskiarvoa vuosina 2023 ja 2024.

 

Palkkaohjelma vuosille 2023 -2027 – yhteensä noin 5 prosenttia

Kunta-alan veto- ja pitovoiman lisäämiseksi sovittiin viisivuotisesta palkkauksen kehittämisohjelmasta, joka korottaa palkkoja sopimuskorotusten lisäksi. Palkkaohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Palkkaohjelma ajoittuu vuosille 2023–2027 ja koskee kaikkia sopimusaloja. Palkkaohjelman palkankorotuserien kohdentamisesta neuvotellaan joko paikallisesti tai keskitetysti. Näiden erien käyttämisestä neuvottelevat ainoastaan JUKO, JAU ja työnantajaosapuoli.

Palkkaohjelman palkankorotuserät ovat 1.6.2023 paikallinen järjestelyerä 1,2 %, 1.2.2024 keskitetty järjestelyerä 0,4 %, 1.6.2024 paikallinen järjestelyerä 0,6 %, 1.6.2025 paikallinen järjestelyerä 0,8 %, vuonna 2026 paikallinen järjestelyerä 0,8 % ja vuonna 2027 paikallinen järjestelyerä 1,2 %. Tästä poiketen on mahdollista, että keskitettyjä järjestelyeriä olisi kaksi yhden sijasta.

 

Historialliset lakot purivat

Kunta-alan muita aloja parempi palkkaratkaisu ei tullut ilmaiseksi tai helpolla. Tänä keväänä kunta-alalla on koettu poikkeuksellisen raskas neuvottelukierros useine ylityö- ja vuoronvaihtokieltoineen ja lakkoaaltoineen.

- Tätä tulosta ei olisi saavutettu ilman historian tiukimpia kunta-alan panostustoimia, joissa kaikissa jäsenemme olivat mukana. Painostustoimet toteutettiin poikkeuksellisen hyvällä yhteishengellä järjestö- ja keskusjärjestörajat ylittäen, sanoo kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista.

Akavan Erityisalojen jäseniä mm. kirjastoissa ja museoissa olivat lakossa kaikissa kymmenessä lakkokaupungissa. Nämä ryhmät lakkoilivat kaikkien noin 5 000 Akavan Erityisalojen kuntajäsenen sekä myös TAKUn jäsenten puolesta. Kiitos kaikille lakkoihin osallistuneille!

 

Tulossa tarkempaa tietoa sopimuksesta

Akavan Erityisalat avaa uuden sopimuksen yksityiskohtia Kuntatiimi-tiedotteessa, joka ilmestyy lähipäivinä.
Akavan Erityisalojen webinaari kuntasopimuksesta järjestetään torstaina 16.6. klo 17-19. Erillinen kutsu Akavan Erityisaloilta on tulossa, joten seuraathan sähköpostiasi.

 

Olitko lakossa? Muista hakea lakkoavustusta!

Akavan Erityisalojen hallitus on päättänyt kunta-alan kevään 2022 lakkoja koskevan lakkoavustuksen määräksi 110 €/päivä.

Huom! Olet oikeutettu lakkoavustukseen myös viikonlopun osalta, jos työnantaja pidättää palkan ko. ajalta lakkoon osallistumisen perusteella.

>> Hae lakkoavustusta