Viestimme hallitusneuvotteluihin on vahva: taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan potentiaali on tunnistettava – ja alaa on tuettava elinkeinona. Edellytyksenämme on sekä investointi- että työttömyys- ja sosiaaliturvan näkökulmien huomioiminen.

Yli 120 000 työllistävän kulttuurialan rahoitus on investointi, joka kohentaa paitsi kansantaloutta myös alueellista elinvoimaa, osallisuutta sekä hyvinvointia. Valtion taide- ja kulttuuribudjetti on nostettava vähintään prosenttiin.  

Kulttuuriala tarvitsee kasvunsa tueksi lisäksi tuotekehitys- ja investointitukea siinä missä muutkin kasvualat. Taide-, kulttuuri- ja tapahtuma-alan erityispiirteet huomioivia tukimekanismeja sekä TKI-rahoitusta on kehitettävä alan kasvun tueksi. Alalla on suuri määrä yksityisellä rahoituksella toimivia yrityksiä, jotka tarvitsevat tukea varmistaakseen toimintaedellytyksensä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. 

Valtionhallinnon panostukset kulttuuriin on suunnattava strategisesti oikein. Tähän tarvitaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, mutta myös ministeriöiden ja eri hallinnon rajat ylittävää yhteistyötä. 

Kulttuurialan rahoittaminen on investointi, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.  

“Kasvusuuntaisella alalla on valtavasti käyttämätöntä potentiaalia, mutta vain se mihin investoidaan, voi kasvaa”, toteaa TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo.

Yksinyrittäjien työttömyys- ja sosiaaliturva päivitettävä yrittäjyyteen kannustavaksi 

Yksinyrittäjien ja ammatinharjoittajien määrä on maassamme alati kasvava. Taide- ja kulttuurialalla yrittäjinä työskentelee 28 %, muilla aloilla noin 13 % (Tilastokeskus 2020). Moni heistä yhdistelee eri työnteon muotoja, mutta nykyinen työttömyys- ja sosiaaliturvajärjestelmä huomioi pirstaleisista tuloista vain osan. 

Työttömyysturvalakia on muutettava siten, että työssäoloehtoa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa voi kerryttää yhdessä vakuutusjärjestelmässä riippumatta siitä, onko työtulo ollut yrittäjä- vai palkkatuloa. Tämän mahdollistava yhdistelmävakuutus tai vastaava on otettava käyttöön hallituskaudella 2023–2027.   

Itsensätyöllistäjät ja yksinyrittäjät ovat osa yhteiskuntamme uudistuvaa ja toimivaa perustaa, mutta nykyinen lainsäädäntö ei ole seurannut muuttuneen työelämän perässä:

“Kunnollinen ja kaikille yhtenäinen turvaverkko kannustaisi entistä useampia yrittäjyyteen”, sanoo TAKUn hallituksen puheenjohtaja Piia Lääveri.  Sosiaaliturvalainsäädännön päivittäminen onkin yksi tulevan hallituskauden keskeisimmistä kysymyksistä. 

Lisätietoja:

Nea Leo
toiminnanjohtaja
puh. 044 066 4800
nea.leo@taku.fi

Piia Lääveri
hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 719 9169
piia.laaveri@gmail.com

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry