TAKUn taide- ja kulttuurialalle pilottihenkisesti suuntaaman mentorointiohjelman hakijamäärä oli runsas.

Ryhmämentorointina toteuttavaan ohjelmaan haki kaikkiaan 65 henkilöä, joilla kaikilla oli vahva ja kiinnostava tausta kulttuurialalta.

Ohjelmaan muodostettiin kuusi ryhmää, joissa kussakin on mentori ja kuusi aktoria. Mukaan etsittiin jo pidempään työelämässä olleita ja näin ollen esimerkiksi vastavalmistuneet tai opiskelijat eivät olleet ensisijaista kohderyhmää. Valinnoissa pyrittiin tasavertaisten ja tavoitteiltaan yhteensopivien sekä sisäisellä dynamiikallaan jäseniään rikastavien ryhmäkokoonpanojen muodostamiseen.

Mentorointiohjelma käynnistyy tammikuussa 2021 ja kevään aikana luvassa on viisi yhteistä tapaamiskertaa ja päätöstilaisuus.

Kulttuurialan mentoroinnille kova kysyntä

TAKU näkee tärkeäksi mentorointikäytännön juurruttamisen taide- ja kulttuurialalle, jossa sitä ei ole vielä juurikaan käytetty. Parhaimmillaan mentorointi tarjoaa mahdollisuuden hiljaisen tiedon siirtämiselle, oppien ja oivallusten jakamiselle sekä verkostoitumiselle. Yleisesti ottaen mentoroinnin mahdollisuudet kulttuurialalla ovat laajat ja käytäntöjä on tärkeää kehittää.

TAKU suuntasi mentorointiohjelman omille jäsenilleen aktoreiden osalta, mentoreilta jäsenyyttä ei edellytetty. Odotettua suurempi hakijamäärä kertoo alalle suunnatun mentorointiohjelman tarpeellisuudesta.

Erityisen iloisia TAKUssa ollaan hakijoiden monipuolisista taustoista sekä korkeasta tasosta, joka ilmensi kulttuurialan moniosaamista sekä vahvoja koulutustaustoja. Useimmin toistuneita mentoroinnin tarpeita hakemuksissa olivat kuitenkin oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen sekä epävarmuus tulevaisuuden suunnasta. Näihin tarpeisiin TAKU aikoo tarttua myös muussa koulutustarjonnassaan.