TAKU kannattaa kulttuurialan eettisen toimielimen perustamista ja jätti asiasta lausuntonsa 25.11.

Kulttuurialan toimintakulttuuria ja rakenteita on vahvistettava, jotta on mahdollista puuttua häirintään, epäasialliseen kohteluun sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin. Eettinen toimielin tarvitaan, koska nykyiset rakenteet esim. työsuojelun piirissä eivät ole riittäviä.

TAKU korostaa lausunnossaan, että toimielimen tulee huomioida kaikki taiteen ja kulttuurin kentällä työskentelevät ammattilaiset - ei vain taiteilijoita ja taiteellista työtä tekeviä. Taide- ja ja kulttuurialan erityispiirteet ja epäkohdat koskevat taiteilijoiden lisäksi yhtä lailla muun muassa tuottajia ja teknistä henkilökuntaa.

TAKUn lausunnon on valmistellut hallituksemme jäsen Salla Mistola. TAKUn lausunnon lisäksi hallituksemme jäsen, tutkija Mikael Kinanen jätti toimielimen perustamisesta oman asiantuntijalausuntonsa.

Voit käydä tutustumassa asiaan kokonaisuudessaan tarkemmin Lausuntopalvelussa.