Oletko suunnitellut ammatillista osaamistasi tukevia opintoja?

TAKUn jäsenet voivat hakea koulutusapurahaa ammatillista osaamista kehittäviin kursseihin tai opintoihin (avoin yliopisto, kesäyliopisto, avoin ammattikorkeakoulu tai täydennyskoulutuskeskus), mutta sitä voi käyttää myös ammattikirjallisuuden hankkimiseen. 

Miten koulutusapurahaa voi hakea?

Apurahan hakuaika on kerran vuodessa syyskuussa. Ensimmäinen hakukierros on 1.-30.9.2022, jolloin apurahaa voi hakea lukuvuoden 2022–2023 aikana tehtäviin opintoihin tai kirjallisuushankintoihin. 

Henkilökohtaisen apurahan suuruus on maksimissaan 500 euroa/ jäsen/ vuosi. 

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella, johon on täytettävä apurahan käyttötarkoitus, perustelut sekä toivottu summa. Ethän kirjoita varsinaiseen hakemustekstiin nimeäsi tai yhteystietojasi, koska hakemukset arvioidaan anonyymisti.  

Hakijan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen hakemuksen lähettämistä. 

Jos et ole vielä jäsen, voit liittyä TAKUun tästä. 

Koulutusapurahaa ei myönnetä opiskelijajäsenille. (Muistutus: Opinnäytetyötä tekevät opiskelijat voivat hakea keväisin TAKUtukea.) 

Miten ja milloin päätöksestä tiedotetaan?

Päätökset tuen saajista lukuvuodelle 2022-2023 tehdään TAKUn hallituksen kokouksessa lokakuussa 2022. Kaikille apurahaa hakeneille tiedotetaan päätöksestä henkilökohtaisesti. Luvan antaneiden apurahan saajien nimet sekä tuen käyttökohteet julkaistaan TAKUn verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. 

Apurahan tilittäminen ja raportointi

Apurahan saajat raportoivat tuen käytöstä TAKUlle. Apurahan saaneilta pyydetään elokuun 2023 loppuun mennessä vapaamuotoinen teksti, jolla he omin sanoin raportoivat apurahan käytöstä. 

Linkki hakulomakkeeseen >>

TAKUn jäsenten koulutusapuraha

Hakuaika: 1.-30.9.2022

Apurahan käyttökohde:
ammatillista kehittymistä tukevat kurssit ja opinnot (avoin yliopisto, kesäyliopisto, avoin ammattikorkeakoulu tai täydennyskoulutuskeskus) tai muu ammatillinen kehittyminen (kuten ammattikirjallisuus). Koulutusapurahaa ei myönnetä perustutkintoihin.

Apurahan käyttöaika: lukuvuosi 2022-2023

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, puh. 044 066 4800

Koulutusapurahan tavoitteena on tukea TAKUn jäsenten ammatillista kasvua muuttuvassa työelämässä ja se tarjoaa tukea myös hetkellisesti työelämän ulkopuolella olevien jäsenten ammatillisen osaamisen kehittämiseen.