Rokotekattavuuden noustua laajamittaiset koronarajoitukset eivät ole enää järkevä keino hillitä viruksen leviämistä. Rajoitusten sijaan tarvitaan kestäviä ratkaisuja.

 

Tapahtuma- ja kulttuurialan syksy käynnistyy yhä koronarajoituksia tulkiten. Jatkuvasti muuttuvat määräykset ja epävarmuus ovat aiheuttaneet monelle tapahtumajärjestäjälle valtavasti lisätyötä ja kustannuksia. Lisäksi vielä loppukesästä ehdittiin nähdä monia alan työllisyystilanteen takia kohtalokkaita isojen tapahtumien, kuten Juhlaviikkojen, peruuntumisia. TAKU on ottanut koko korona-ajan alan epäreiluun kohteluun ja tilanteeseen voimakkaasti kantaa. Nyt onneksi vihdoin näyttää siltä, että laajoista rajoitustoimista ollaan siirtymässä järkevämpiin ratkaisuihin.

Vaadimme pitkäkestoisia ratkaisuja rajoitusten sijaan

Rokotekattavuuden noustua laajamittaiset rajoitukset eivät ole enää järkevä keino hillitä koronaviruksen leviämistä. Rajoitusten sijaan tarvitaan kestäviä ratkaisuja. "Nyt on luotava lainsäädäntö ja keinovalikoima, jotka varmistavat, ettei tapahtuma- ja kulttuurialaa tarvitse sulkea yhtä laajamittaisesti enää koskaan tulevaisuudessa ja perustuslain mukainen eri alojen yhtäläinen elinkeinovapaus voidaan aidosti taata ja turvata", toteaa TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo.

Nyt on luotava lainsäädäntö ja keinovalikoima, jotka varmistavat, ettei tapahtuma- ja kulttuurialaa tarvitse sulkea yhtä laajamittaisesti enää koskaan tulevaisuudessa ja perustuslain mukainen eri alojen yhtäläinen elinkeinovapaus voidaan aidosti taata ja turvata. (Nea Leo)

TAKU edellyttää, että eduskunta tekee pikaisesti päätöksen koko tartuntatautilain pykälän 58 d poistamisesta: pelkkä kahden metrin turvavälivaatimuksen poistaminen laista ei riitä, sillä se jättää lähikontaktin määrittelyvallan alueellisille viranomaisille, mikä voi edelleen johtaa epäselviin tilanteisiin ja epäsuhtaisiin tulkintoihin. Lakimuutos on tehtävä niin, että se lisää johdonmukaisuutta. Vain siten on mahdollista palauttaa kovia kokeneen ja epätasa-arvoisesta kohtelusta kärsineen alan luottamus päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen.

Riskipistetaulukkoa ei tule ottaa käyttöön keskeneräisenä

TAKU pitää huolestuttavana, että osana hallituksen hybridistrategiaa ollaan ottamassa käyttöön THL:n valmistelema riskipotentiaalin arviointitaulukko, jossa erilaisten tapahtumien oletettuja tartuntariskejä arvioidaan yleistäen ja kuvataan hyvin epätarkasti. Jos tätä taulukkoa harkitaan käytettäväksi pandemian ehkäisyn työkaluna, tapahtuma- ja kulttuurialan on saatava avoimesti tietoa siitä, mihin tutkimuksiin ja laskelmiin taulukko perustuu, jotta niiden kriittinen arviointi olisi mahdollista.

Haluamme muistuttaa, että taulukko luokittelee tällä hetkellä korkean riskin tapahtumiksi etenkin lasten ja nuorten suosimat populaarikulttuurin muodot. Riskitaulukon käyttöönotto mahdollistaa siten jälleen kerran juuri pandemiasta eniten kärsineen ryhmän oikeuksien polkemisen.

Koronapassia valmisteltava lainsäädäntömuutosten ohella

Muun lainsäädännön muutostyön ohella pidämme tärkeänä, että koronapassin valmistelua jatketaan. Koronapassi on alan toimintakyvyn kannalta tarpeellinen vaihtoehto rajoituksille, jos epidemiatilanne uudestaan heikkenee.

Taloudellisen tuen tarve jatkuu

Muistutamme myös, että koronapandemian torjunnassa käytetyt sulku- ja rajoitustoimet ovat aiheuttaneet kulttuuri- ja tapahtuma-alalle valtavat taloudelliset tappiot ja tulonmenetykset, joiden vaikutukset tulevat näkymään pitkään. Ala tulee tarvitsemaan taloudellista lisätukea sekä valtiolta että kunnilta vielä kauan rajoitusten purkamisen jälkeen. Sekä kansallisen että kuntatason päätöksentekijöiden on varauduttava tähän lähivuosien budjeteissa: jälleenrakennus ja toipuminen lähes kahden vuoden toimintatauosta ei tapahdu hetkessä.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Nea Leo, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, p. 044 066 4800, nea.leo@taku.fi

puheenjohtaja Juha Isotalo, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU p. 050 531 8414, jlaiso@utu.fi