On kestämätöntä, että taide- ja kulttuuriala joutuu yhä kärsimään muita aloja tiukemmista rajoitustoimista. TAKU vaatii, että eri alojen epätasa-arvoisen kohtelun on loputtava ja tapahtumat avattava turvallisesti.

Koronapassi tulee ottaa käyttöön mahdollisimman pian ja näin mahdollistaa kulttuuri- ja tapahtuma-alojen ammattilaisten oikeus tehdä työtään. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU yhtyy useisiin muihin koronapassia kannattaneisiin kulttuuritoimijoiden mielipiteisiin: alamme on saatava toimintaedellytyksensä takaisin, ja tässä jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa koronapassi on toimivin mahdollinen ratkaisu.

Siinä missä muu yhteiskunta on elänyt kesän lähes normaalisti, on alamme kärsinyt viranomaisten keskenään ristiriitaisista päätöksistä, jotka ovat tehneet tulevan suunnittelusta ja tapahtumien tuottamisesta lähes mahdotonta.

Valmiudet koronapassin käyttöönottoon ovat jo olemassa

Erityisen turhauttavaksi tämänhetkisen tilanteen tekee se, että juuri taide- ja kulttuuriala on näyttänyt osaavansa huolehtia terveysturvallisuustoimista erinomaisesti. Ala on tuottanut yhä uusia turvallisuusratkaisuja tilanteeseen vastatakseen.

Koronapassi tulee yhdenvertaisuussyistä toteuttaa siten, että passista käy ilmi vain se, onko sen kantaja oikeutettu osallistumaan tapahtumaan tai astumaan sisään kulttuuripalveluun vai ei. Koronapassia käyttävillä tapahtumajärjestäjillä ei ole tarvetta eikä oikeutta saada tietää, johtuuko passin kantajan oikeus sisäänpääsyyn – niin sanottu vihreä valo – saadusta rokotuksesta, tehdystä koronatestistä vai sairastetusta taudista.

Me kulttuurikentän ja tapahtuma-alan toimijat tarvitsemme ennakoitavan ja luotettavan tavan tehdä työtämme ja järjestää niitä palveluja, joita varten olemme olemassa. Ammattimaisesti järjestetyt tapahtumat on mahdollista toteuttaa terveysturvallisesti.  Tästä hyvänä tuoreena esimerkkinä on 17 000 kävijän suurtapahtuma Kuhmon Kamarimusiikkijuhlat, joka pystyttiin järjestämään täysin turvallisesti. (Yle, 26.7.2021)

Tarvitaan ennustettavuutta ja alan toimintamahdollisuuksien elvytystä

Viime syksy osoitti, että alalla tehdyt mittavat varotoimet saattavat valua hukkaan muuttuvassa tautitilanteessa ja pitkään valmistellut, isojakin ennakkoinvestointeja vaatineet esitykset peruuntua nopeasti. Koronapassin mahdollistama yleisön turvallisuuden kontrolli tuo kulttuurialalle kaivattua ennustettavuutta.

Vaadimme, että terveydenhuollon ammattilaiset antavat pikaisesti arvionsa siitä, voisiko tapahtuma- ja kulttuurialan koronapassin ottaa käyttöön turvallisesti. Mikäli merkittäviä esteitä ei ole, tulee passikäytännöt työ- ja elinkeinoministeriössä luoda mahdollisimman nopealla aikataululla, ilman että ne luovat terveysperusteista syrjintää. Moni päättäjistä ilmaisi keväällä tukensa taide- ja kulttuurialalle. Nyt on aika osoittaa se käytännössä ja tehdä päätöksiä, joiden ansiosta alan ammattilaiset pääsevät töihin ja ihmiset terveysturvallisesti taiteen ja kulttuurin äärelle.

 

Lisätietoja:

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU
Juha Isotalo, hallituksen puheenjohtaja, jlaiso@utu.fi, puh. 050 531 8414
Nea Leo, toiminnanjohtaja,nea.leo@taku.fi, puh. 044 066 4800