Keväällä (3/2021) tehtyyn jäsenkyselyyn vastasi 21 % TAKUn jäsenistöstä eli kaikkiaan 742 henkilöä. Vastaukset ovat suureksi avuksi ammattijärjestön toimintaa ja jäsenpalveluja kehitettäessä.

Jäsenkyselyn avulla selvitettiin jäsenten tämänhetkistä työtilannetta ja ajatuksia työelämästä. TAKUlaiset ovat korkeasti koulutettuja osaajia, joiden ansiotulot ovat huomattavan matalat suhteessa koulutukseen ja työn vaativuuteen. TAKUlaisia motivoi työssään mahdollisuus tehdä merkitykselliseksi koettua työtä, mutta kuormitusta aiheuttaa ennen kaikkea työtehtävien pirstaleisuus. Kyselytutkimuksen perusteella voidaan myös todeta TAKUlaisten edustavan laajasti koko taide- ja kulttuurikentän kattavaa osaamista. Tarkempi yhteenveto kyselyn tuloksista julkaistaan alkusyksystä.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin yksi 100 euron ja kaksi 25 euron lahjakorttia Tikettiin sekä yksi Museokortti. Voittajille on ilmoitettu palkinnosta henkilökohtaisesti. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!