Hallituskaudella 2023-27 luvassa on sekä kaivattuja edistysaskeleita että erityisesti taide- ja kulttuurialaan kipeästi osuvia veronkorotuksia. Yhdistelmävakuutus etenee, mutta samaan aikaan työntekijän oikeuksiin ehdotetaan heikennyksiä.

ALV-korotus ja valtionavustusten leikkaukset iskisivät rajusti juuri jaloilleen nousseeseen taide- ja kulttuurialaan

Hallitusohjelmaan kirjattu päätös nostaa 10 prosentin arvonlisäverokannassa olevien palveluiden ja tuotteiden verotus 14 prosenttiin iskee voimakkaasti juuri koronakriisin jälkeen jaloille päässeeseen taide- ja kulttuurialaan. Korotus koskisi toteutuessaan muun muassa kulttuuritapahtumien ja elokuvanäytösten lippuja. Myös kirjojen verotus nousisi. Korotus asettaisi yritykset kestämättömään rakoon. Kustannusten nousun takia hintoja on jo jouduttu nostamaan samalla, kun inflaatio on syönyt kuluttajien ostovoimaa. Todennäköisesti nyt ehdotettu korotus pakottaisi yrityksiä supistamaan toimintaansa tai viemään veronkorotukset suoraan kuluttajahintoihin.

Samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriön jakamiin valtionavustuksiin on myös esitetty mittavia leikkauksia, joiden kohdentumisesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Valtionavustusta saavat yhdistykset ja kulttuurilaitokset ovat taide- ja kulttuurialan merkittäviä työllistäjiä, joten rahoituksen laskulla olisi välitön vaikutus myös alan työllisyyteen.

Hallitusohjelmassa todetaan, että luovilla aloilla sekä tapahtuma-alalla on merkittävä työllisyys- ja kasvupotentiaali ja alan kasvu tukee koko yhteiskuntaa. Alan toimintaedellytyksistä kannattaa siis huolehtia. Esitetyt veronkorotukset ja taide- ja kulttuurialan valtionavustuksiin kohdistuvat leikkaukset ovatkin täysin päinvastaisia hallitusohjelman muiden kirjausten kanssa. Vain se mihin investoidaan, voi kasvaa.

Odotettu yhdistelmävakuutus etenemässä

Hallitus lupaa edistää palkkatyön ja yrittäjämuotoisen työn yhteensovittamista. Hallitus aikoo valmistella ehdotuksen yhdistelmävakuutuksesta  puoliväliriiheen mennessä. Yhdistelmävakuutus on yksi TAKUn hallitusohjelmatavoitteista, joka näyttäisi nyt siis etenevän. Toteutuessaan yhdistelmävakuutus helpottaisi palkka- ja yrittäjätyötä yhdistelevien monityöläisten asemaa ja olisi merkittävä askel eri työnteonmuotojen reiluun sekä oikeudenmukaiseen kohteluun. 

Hallitusohjelmassa nostetaan lisäksi erikseen esiin, että kulttuurialan ja luovien alojen tekijöiden sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyviin ongelmiin etsitään ratkaisuja osana sosiaaliturvauudistusta. Erityistä huomiota kiinnitetään freelancereiden asemaan.

Myös yrittäjien sosiaaliturvaan luvatut muutokset ovat askel oikeudenmukaisempaan suuntaan: yrittäjien asumistuen arvioinnin perusteeksi on määrä ottaa YEL-työtulon sijaan kaikki todelliset tulot.

Lyhytnäköisiä heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin

Hallitusohjelmassa esitetyt heikennykset työntekijöiden oikeuksiin ovat huolestuttavia. Hyvin lyhytnäköiseltä tuntuu esimerkiksi ensimmäisen sairauspoissaolopäivän muuttaminen palkattomaksi omavastuupäiväksi. Ei ole kenenkään etu, että toimeentulostaan huolestuneet ihmiset tulevat töihin puolikuntoisina. 

Myös irtisanomisten perusteiden helpottaminen ja vuoden määräaikaisuuden salliminen ilman perusteita ovat heikennyksiä, jotka kääntävät suomalaisen työelämän täysin päinvastaiseen suuntaan, johon sitä muualla hallitusohjelmassa mainittujen tavoitteiden mukaan halutaan viedä. Suomalaisen työelämän osaajapulaa ei ratkaista työehtoja ja työoloja heikentämällä, vaan panostamalla työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Lisätietoja:

Nea Leo
Toiminnanjohtaja
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
puh. 044 066 4800
nea.leo@taku.fi

Piia Lääveri
Hallituksen puheenjohtaja
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
puh. 040 7199 169
piia.laaveri@gmail.com

Lue lisää:

"Hallitusohjelma on taide- ja kulttuurialan kannalta ristiriitainen, sanovat alan edustajat", lue artikkeli (HS 18.6.2023) >>

Akavan Erityisalat: Hallitus leikkaa kipeästi työttömiltä ja heikentää luottamusta työmarkkinoilla, lue (AE 16.6.2023) >>