Onko opinnäytetyösi tai pro gradu -tutkielmasi hiljattain valmistunut tai valmistumassa?

TAKU palkitsee vuosittain kaksi opiskelijajäsentä TAKUtuella (à 1000 €) taidokkaasta opinnäytteestä tai pro gradusta. TAKUtuen haku on auki 31.3. saakka. Tutustu alla hakuehtoihin ja täytä hakemus ajoissa.

Kuka voi hakea TAKUtukea?

Tukea voivat hakea kaikki TAKUn opiskelijajäsenet ja jäsenet valmiilla (työ on valmistunut 1.8.2023 jälkeen) tai viimeistelyä vailla olevalla korkeakoulun opinnäytetyöllä (työ valmistuu 31.7.2024 mennessä).

Jäsen voi hakea TAKUtukea AMK:n tai YAMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston pro gradu -tutkielmalla.

Hakijan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen hakemuksen lähettämistä.

Jos et ole vielä jäsen, voit liittyä TAKUun tästä.

Haun aikataulu

Hakuaika on käynnissä 1.3.-31.3.2024. Tuen saajat valitaan keväällä ja julkistetaan toukokuun lopussa.

Kuinka haet tukea?

Hae TAKUtukea tällä lomakkeella. Hakemuksessa sinulta kysytään mm. seuraavat sisällöt:

  • Vapaamuotoinen hakemusteksti (pituus max. 3 000 merkkiä)
  • Työn asiasanat
  • Mitä uutta tai kiinnostavaa työsi tuo taiteen, kulttuurin tai tapahtuma-alan kentälle tai miksi aihe on erityisen merkityksellinen? (max. 600 merkkiä)
  • Voit myös kertoa, jos sinulla on jatkosuunnitelmia aiheeseesi liittyen tai olet päässyt hyödyntämään työtäsi muuten.

Voit lähettää hakemuksen opiskelukielelläsi tai tutkielmasi kielellä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Ethän kirjoita hakemustekstiin nimeäsi tai yhteystietoja, koska hakemukset arvioidaan anonyymisti.


Palkittavien opinnäytetöiden valintaan vaikuttavat:

  • kehittävä ja mielenkiintoinen tutkimusnäkökulma
  • aiheen merkitys taide, kulttuuri- ja tapahtuma-alalle
  • hakemuksen selkeä muotoilu
  • tutkimus on jo valmis tai pitkälle edennyt ja työn valmistumisaikataulu on realistinen

Töiden palkitseminen ja tulosten julkistaminen

Palkittavat opinnäytetyöt valitsee neljästä TAKUn hallituksen jäsenestä koostuva raati, joka arvioi hakemukset anonyymisti. Raati vaihtuu vuosittain. Raati voi halutessaan päättää tukevansa vain yhtä opinnäytetyötä tai jättää tuen kokonaan jakamatta.

Tuen saajat julkaistaan toukokuun loppuun mennessä ja tuki maksetaan kesäkuussa. Hakijoihin otetaan yhteyttä (toukokuun alussa), kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös TAKUn verkkosivuilla ja jäsenkirjeessä.

TAKU saa käyttää, asianmukaisin lähdeviittauksin, tutkielmien tuloksia omassa viestinnässään esimerkiksi verkkosivuillaan tai uutiskirjeessään.

Edellisten vuosien TAKUtuen saajiin voit tutustua tästä.

 

TAKUtuen tavoitteena on vahvistaa taide- kulttuuri- ja tapahtuma-alojen tutkimusta, niiden tunnettuutta sekä palkita opiskelijoita hyvästä ideasta ja työstä.

Henkilökohtainen tuki on suuruudeltaan 1 000 € ja se myönnetään kahdelle korkeakoulun opinnäytetyötä tai pro gradu -tutkielmaa tekevälle opiskelijalle.

 

Lisätietoja

Vilja Byström
vilja.bystrom@taku.fi
puh. 040 561 8967