Onko opinnäytetyösi tai pro gradu -tutkielmasi hiljattain valmistunut tai valmistumassa? TAKU palkitsee vuosittain opiskelijajäseniään TAKUtuella (à 1000 €) ansiokkaasta opinnäytteestä tai pro gradu -tutkielmasta.

TAKUtuen haku on auki 31.3. saakka – tutustu ja täytä hakemus ajoissa.

Kuka voi hakea TAKUtukea?

Tukea voivat hakea kaikki TAKUn opiskelijajäsenet ja jäsenet valmiilla (työ on valmistunut elokuun 2021 jälkeen) tai viimeistelyä vailla olevalla korkeakoulun opinnäytetyöllä (työ valmistuu 31.7.2022 mennessä).

Jäsen voi hakea AMK:n tai YAMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston pro gradu -tutkielmalla.

Hakijan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen hakemuksen lähettämistä.

Jos et ole vielä jäsen, voit liittyä TAKUun tästä.

Haun aikataulu

Hakuaika on käynnissä koko maaliskuun ajan, eli 1.3.-31.3.2022.
Tuen saajat valitaan keväällä ja julkistetaan TAKUn kevätkokouksessa 13.5.2022.

Kuinka haet tukea?

Hae TAKUtukea tällä lomakkeella. Hakemuksessa sinulta kysytään mm. seuraavat sisällöt:

  • Vapaamuotoinen hakemusteksti (pituus max. 3 000 merkkiä)
  • Työn asiasanat
  • Lisäksi voit kertoa, jos sinulla on jatkosuunnitelmia aiheeseesi liittyen tai olet päässyt hyödyntämään työtäsi muuten.

Voit lähettää hakemuksen opiskelukielelläsi tai tutkielmasi kielellä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakemuksessa suosittelemme mainitsemaan ainakin tutkimuksen merkityksen tieteenalalle sekä TAKUlle ja työn aikataulun.

Ethän kirjoita hakemustekstiin nimeäsi tai yhteystietoja, koska hakemukset arvioidaan anonyymisti.


Palkittavien opinnäytetöiden valintaan vaikuttavat:

  • aiheen kiinnostavuus
  • aiheen merkitys taide, kulttuuri- ja tapahtuma-alalle
  • hakemuksen selkeä muotoilu
  • tutkimus on jo valmis tai pitkälle edennyt ja työn valmistumisaikataulu on realistinen

Töiden palkitseminen ja tulosten julkistaminen

Palkittavat opinnäytetyöt valitsee kolmesta TAKUn hallituksen jäsenestä koostuva raati, joka arvioi hakemukset anonyymisti. Raati vaihtuu vuosittain. Raati voi halutessaan päättää tukevansa vain yhtä opinnäytetyötä tai jättää tuen kokonaan jakamatta.

Tuen saajat julkaistaan TAKUn kevätseminaarissa perjantaina 13.5.2022 ja tuki maksetaan toukokuussa. Hakijoihin otetaan yhteyttä (huhtikuun loppuun mennessä), kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös TAKUn verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.

TAKU saa käyttää, asianmukaisin lähdeviittauksin, tutkielmien tuloksia omassa viestinnässään esimerkiksi verkkosivuillaan tai uutiskirjeessään.

Edellisten vuosien TAKUtuen saajiin voit tutustua tästä.

***

TAKUtuen tavoitteena on vahvistaa taide- kulttuuri- ja tapahtuma-alojen tutkimusta, niiden tunnettuutta sekä palkita opiskelijoita hyvästä ideasta ja työstä.

Henkilökohtainen tuki on suuruudeltaan 1 000 € ja se myönnetään kahdelle korkeakoulun opinnäytetyötä tai pro gradu -tutkielmaa tekevälle opiskelijalle.

 

Lisätietoja

Vilja Byström
vilja.bystrom@taku.fi
puh. 040 561 8967