TAKUtuen tavoitteena on vahvistaa taide- ja kulttuurialojen tutkimusta, sen tunnettavuutta sekä palkita opiskelijoita hyvin tehdystä työstä.

Henkilökohtainen tuki on suuruudeltaan 1 000 € ja se myönnetään kahdelle korkeakoulun opinnäytetyötä tai pro gradu -tutkielmaa tekevälle opiskelijalle. Hakuaika on 10.3.-7.4.2021

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikki TAKUn opiskelijajäsenet ja jäsenet, jotka tekevät parhaillaan korkeakoulun opinnäytetyötä ja joiden työ on valmistunut/valmistuu heinäkuun 2020 ja heinäkuun 2021 välisenä aikana (31.7.2021 mennessä). Opiskelija voi osallistua AMK:n tai YAMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston pro gradu -tutkielmalla. Hakijan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen hakemuksen lähettämistä.

Voit liittyä TAKUun tästä.

Hakuohjeet

Hae TAKUtukea verkkolomakkeella, johon tarvitset mm. seuraavat sisällöt:

 • Vapaamuotoinen hakemusteksti (pituus max. 6 000 merkkiä).
 • Noin kappaleen mittainen tiivistys opinnäytteen/tutkielman aiheesta (max 1 500 merkkiä).
 • Lisäksi voit kertoa, jos sinulla on jatkosuunnitelmia aiheeseesi liittyen tai olet päässyt hyödyntämään työtäsi muuten.

Hakemus tulee jättää viimeistään 7.4.2021 23:45. Voit lähettää hakemuksen opiskelukielelläsi tai tutkielmasi kielellä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hae TAKUtukea tästä

Hakemuksen taustatiedoissa kysytään:

 • oppilaitos
 • koulutusohjelma/pääaine
 • työn/tutkimuksen aihe
 • opinnäytetyön/gradun ohjaaja
 • opinnäytteen laajuus ja kieli

Hakemuksessa suosittelemme mainitsemaan seuraavat:

 • työn avainsanat
 • tutkimuksen merkitys tieteenalalle sekä TAKUlle
 • miten tutkimus tehdään (tutkimuksen metodologia)
 • aikataulu

Ethän kirjoita hakemukseesi nimeäsi tai yhteystietoja, koska hakemukset arvioidaan anonyymisti.

Mitkä asiat vaikuttavat tuella palkittavien töiden valintaan?

 • aiheen kiinnostavuus
 • aiheen merkitys taide- ja kulttuurialalle
 • hakemuksen selkeä muotoilu
 • tutkimus on jo valmis tai pitkälle edennyt ja työn valmistumisaikataulu on realistinen

Tuen jakaminen

Palkittavat opinnäytetyöt valitsee TAKUn hallituksesta koostuva raati, joka arvioi hakemukset anonyymisti. Tuen saajat julkaistaan TAKUn kevätseminaarissa perjantaina 7.5.2021 ja tuki maksetaan toukokuussa. Hakijoihin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös TAKUn verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. Hallitus voi halutessaan päättää tukevansa vain yhtä opinnäytetyötä tai jättää tuen kokonaan jakamatta.

TAKU saa käyttää, asianmukaisin lähdeviittauksin, tutkielmien tuloksia omassa viestinnässään esimerkiksi verkkosivuillaan tai uutiskirjeessään. Edellisten vuosien TAKUtuen saajiin voit tutustua tästä: 2020, 2019 ja 2018, 2017.

Lisätietoja

Vilja Byström
vilja.bystrom@taku.fi
puh. 040 561 8967