Freelancereiden ja itsensätyöllistäjien terveydentilaa selvittävän kyselymme tulokset heijastavat kyseisen työntekijäryhmän heikkoa asemaa, joka on entisestään korostunut koronapandemian aikana.

Tulokset kertovat merkittävästä työperäisestä stressistä, uupumuksesta sekä toimeentuloa ja töiden jatkuvuutta koskevasta huolesta. Esiin nousee myös työergonomian sekä työterveyshuollon puute.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry teki selvityksen yhteistyössä Sydänliiton kanssa marraskuussa 2020.

Töiden jatkuvuus tai toimeentulon riittävyys huolestuttaa laajasti

Töiden jatkuvuus tai toimeentulon riittävyys huolestuttaa 86 % vastaajista. Työn kuormittavuuden epätasaisuus huolestuttaa 59 % vastaajista ja työyhteisön puute 42 %:a.

Eniten huolta aiheuttaa stressi (73 %) ja nukkumisen ongelmat (50 %). Lähes 25% vastaajista kertoo olevansa erittäin uupunut tai stressaantunut, ja 63 % vastaajista kertoo olevansa jonkin verran uupunut tai stressaantunut. Terveyteen liittyvät asiat huolestuttavat 69 % vastaajista.

Lähes 60 % vastaajista kokee, että he eivät saa apua terveyteen liittyvissä ongelmissa. Yli puolet vastaajista ei tiedä verenpainearvoaan ja yli kaksi kolmasosaa ei tiedä kolesteroliarvoaan. Hyvistä elintavoista kuitenkin kertoo se, että lähes kaikki vastaajista harrastavat vapaa-ajan liikuntaa ja vain 8 % kertoo tupakoivansa. Kasvikset kuuluvat osaksi päivittäistä ruokavaliota 63 % vastaajista.

Freelancereiden aseman parantamiseksi tarvitaan muutos lainsäädäntöön

Koronavuosi on kurittanut erityisesti taide- ja kulttuurialalla työskenteleviä freelancereita, joita yhdistää pienet ja pirstaleiset tulot puutteellinen sosiaaliturva sekä heikko neuvotteluasema. Freelancereiden työmarkkina-aseman parantamiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan työlainsäädäntöön muutos, joka takaa myös tälle ammattiryhmälle työsuhteen suojan, työttömyys- ja sosiaaliturvan.

TAKU ry on jo pitkään ajanut työsuhteen suojan laajentamista työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa työtä tekeviin yhdessä eri ammattijärjestöjä edustavan ITSET-ryhmän kanssa. Tavoite on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan.

Ammatillisen edunvalvonnan lisäksi TAKU ry ohjaa nyt tehdyn terveyskyselyn tuloksia freelancereiden hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämiseen jo kevään 2021 aikana. Sydänliitto kokosi TAKUlaisille omat terveysvinkkinsä.

Tutkimus kohdistui TAKUn jäsenistöön. Vastausprosentti oli 32%. Vastaajista 83 % naisia, 12 % miehiä. Eniten vastaajia oli 35-44 -vuotiaiden ikäryhmästä (41 %).