Tutustu kuntavaaleissa 2021 ehdokkaina oleviin TAKUn jäseniin. Ehdokkaat on aakkostettu paikkakunnan mukaisesti. Kuntavaalit 2021: vaalipäivä 13.6., ennakkoäänestysaika 26.5.-8.6.

Hattula: Riitta-Liisa Joutsenlahti

Syntymävuosi: 1963
Perhesuhteet: Itsekseen elävä, 1 aikuinen lapsi maailmalla
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja koulutus: Musiikin maisteri, kouluttaja ja projektitoimija
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta 1998.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Eteenpäin katsova elinvoimainen ja hyvinvoiva suvaitseva Hattula, missä kuntalaisten tasa-arvoisuus toteutuu. Avoin ja neuvotteleva yhteistyö eri valtuustoryhmien kanssa sekä kuntalaisten kuuleminen.
Lisätietoja: https://www.facebook.com/rjoutsen

Helsinki: Antti Kauppinen

Syntymävuosi: 1977
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja koulutus: Museokoordinaattori, Master of Arts, Helsingin Vasemmistoliiton puheenjohtaja
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta 2010
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Tämän hetken maailmassa pitää toimia ilmastonmuutosta vastaan ja hyväksyvän moniäänisyyden puolesta. Tulevan valtuuston on tärkeää edistää kulttuurin rahoitusta ja kohtuuhintaista asumista.
Lisätietoja: http://www.kauppinenantti.fi

Helsinki: Ilona Törmikoski

Syntymävuosi: 1972
Puolue:
SDP
Ammattinimike ja koulutus:
sisustusarkkitehti, teollinen muotoilija M.A./muotoilujohtaja, 
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa:
TAKUn jäsen
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Olen luovien alojen asialla.
Lisätietoja: https://www.facebook.com/ilonatormikoski17

Hämeenlinna: Minttu Saarinen

Syntymävuosi: 1987
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja koulutus: kuvataiteilija, Taiteellisen työn lisäksi teen erilaisia kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä projekteja ja toimin aktiivisena eri järjestöissä ja neuvottelukunnissa.
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: Takun jäsen vuodesta 2016.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Elämme murroksen aikaa, tulevaisuus on avoin ja maailma muuttuu. Edessä on toipumista pandemian aiheuttamista poikkeusoloista. Näinä aikoina on panostettava paikallisten yrittäjien toimeentulon turvaamiseen ja vahvistettava kovia kokenutta kulttuurialaa. Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä tulee vahvistaa ja taata monipuoliset kulttuuripalvelut sekä mahdollisuus uusille avauksille. Yhteistyöllä ja toisiamme kuuntelemalla, teemme Hämeenlinnan, jossa on hyvää elää myös huomenna.
Lisätietoja: www.minttusaarinen.com

Joensuu: Henna Karhapää

Syntymävuosi: 1985
Perhesuhteet: Perheeseeni kuuluvat vanhemmat.
Puolue: SDP
Ammattinimike ja koulutus: Taide- ja kulttuurialan asiantuntija, osallisuus- ja esteettömyysasioiden erityisosaaja, filosofian tohtori
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta 2017. Akavan Erityisalojen kunnan neuvottelukunnan jäsen.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Kattavia ja monipuolisia kulttuuripalveluita, esteettömiä tiloja ja peruspalveluita, työllisyys- ja koulutusmahdollisuuksia, kestäviä ilmastoratkaisuja, vaikuttamisen ja kohtaamisen edellytyksiä.

Lahti: Tia Taivalmäki

Syntymävuosi: 1974
Puolue: SDP
Ammattinimike ja koulutus: Kehittämiskoordinaattori, Taiteen maisteri TaM
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta 2018
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Lahden työttömyysaste on korkein suurista kaupungeista. Tämä asettaa merkittäviä haasteita kuntataloudelle. Työttömyys lisää myös näköalattomuutta ja toivottomuutta. Lahteen on luotava uusia työpaikkoja ja sen kautta saatava lisää verotuloja, mikä edesauttaa asukkaiden hyvinvointia.

Lahti: Sanna Virta

Syntymävuosi: 1975
Perhesuhteet: Puoliso ja 10- ja 12-vuotiaat lapset
Puolue: SDP
Ammattinimike ja koulutus: Projektityöntekijä, FM
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta 2013
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Haluan, että tulevaisuuden Lahti on sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävä kaupunki. Haluan edistää erityisesti lahtelaisten henkistä hyvinvointia, koulutusmahdollisuuksia ja työllisyyttä. Haluan kehittää asukasdemokratiaa ja lisätä keinoja, joilla asukkaat voivat entistä paremmin osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.
Lisätietoja: www.virtaavaltuustoon.fi

Oulu: Johanna Latvamäki

Syntymävuosi: 1981
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja koulutus: Vaalikoordinaattori, filosofian maisteri
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta 2013
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Osallistava lähiökulttuuri; selvitetään esimerkiksi lähikirjastoverkon hyödyntämistä maahanmuuttajien kielikurssien pitopaikkoina. Oulu kuuluu kaikille, ei harvoille.

Rovaniemi: Niina Oinas

Syntymävuosi: 1983
Perhesuhteet: 3 lasta ja puoliso, Hilla-koira
Puolue: Vihreät (sit.)
Ammattinimike ja koulutus: Taiteilija-tuottaja, väitöskirjatutkija
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: TAKU ry vuodesta 2006. Tällä hetkellä olen hallituksen varajäsen ja TAKUn Lapin jäsenten alueyhdyshenkilö.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Uudessa ajassa myös päätöksenteossa tarvitaan luovaa ajattelukykyä, kykyä nähdä ja tehdä toisin. Taiteen ja kulttuurin kenttää kehittämällä luodaan hyvinvointia sekä ennaltaehkäistään esimerkiksi mielenterveyden ongelmia ja rakennetaan uudenlaista liiketoimintaa perinteisten töiden rinnalle.
Lisätietoja: www.silhaus.com

Turku: Tero Ahlgren

Syntymävuosi: 1983
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja koulutus: Jatko-opiskelija, FM
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta 2008
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Turusta turvallinen ja palveleva kaupunki kaikille, myös monille eri vähemmistöihin kuuluville kaupunkilaisille. Lisäksi järjestö- ja kulttuuritoimijoiden mahdollisuuksia toimia täytyy puolustaa.
Lisätietoja: https://www.facebook.com/teroahlgren

Turku: Jenni Jäntti

Syntymävuosi: 1994
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja koulutus: HuK, opiskelija
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta 2018
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Haluan tehdä lempikaupungistani paremman paikan elää. Teemojani ovat peruspalveluiden, kuten mielenterveys- ja kulttuuripalveluiden, laadun ja saatavuuden takaaminen sekä ilmastonmuutoksen torjuminen.
Lisätietoja: https://jennijantti.blogspot.com/

Turku: Joel Törrönen

Syntymävuosi: 1989
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja koulutus: Muotoilija (AMK)
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta 2018
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Kulttuuria ja ympäristöä hellivän Turun puolesta, jossa kaikilla on mahdollisuus laadukkaisiin peruspalveluihin.
Lisätietoja: www.joeltorronen.fi

Turku: Marianne Uusaho

Syntymävuosi: 1958
Puolue: Vasemmistoliitto
Ammattinimike ja koulutus: Kulttuurituottaja (AMK), taideohjaaja
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta 2005
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Minulle tärkeitä asioita ovat lasten ja nuorten oikeudet ja hyvinvointi, elinvoimainen kulttuurielämä, taiteilijoiden työskentelymahdollisuudet ja toimeentulo, vihreä kaupunkiympäristö sekä oikeudenmukainen päätöksenteko. Hyvinvointia ja toimivat peruspalvelut kaikille, ei vain harvoille!
Lisätietoja: https://www.facebook.com/uusahomarianne

Vantaa: Gurmann Saini

Syntymävuosi: 1997
Puolue: Vihreät
Ammattinimike ja koulutus: Kulttuurituottaja (AMK), koordinaattori, pienyrittäjä
Jäsenyhdistys ja jäsenyyden alkamisvuosi, mahdolliset luottamustoimet liitossa: Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU vuodesta 2016. TAKU:n hallitus vuodesta 2018.
Kiteytys vaaliteemasta tai keskeisestä tavoitteesta valtuustotyössä: Yhdenvertainen, hyvinvoiva ja viihtyvä Vantaa. Enemmän kaupunkikulttuuria, koulurauhaa sekä turvallisuutta kaupunkisuunnittelun kautta.
Lisätietoja: www.gurmannsaini.fi