korkeakoulusektori

Taideyliopiston säästövaade kertoo luovien alojen ahdingosta

19.3.2024

Taideyliopiston muutosneuvottelut johtavat pahimmillaan jäljelle jäävän henkilöstön ylikuormittumiseen sekä ydintehtävien vaarantumiseen. Laajemmin tilanne kertoo kultttuurialojen ahdingosta, jota suunniteltu korkeakoulujen rahoitusmalli yhä heikentäisi.

TAKU pisarakuosi

Vastustamme musiikkitieteen irtisanomisia

27.6.2017

Kannamme huolta musiikkitieteen koulutuksen tulevaisuudesta ja laajemmin myös taideaineiden ja koko laitoksen merkityksestä. Irtisanomiset johtavat pahimmillaan näivettymiseen.