TAKU: ASK logo

Tutustu puhujiin ja teemoihin

TTL_Anniina Virtanen1

Anniina Virtanen

Palautumisesta virtaa arkeen. Key note.

Taide- ja kulttuurialan työ on usein pirstaleista ja moneen suuntaan pulppuavaa. Työssä tarvitaan laajaa moniosaamista sekä sopeutumista jatkuvaan muutokseen. Anniina avaa puheenvuorossaan näkökulmia siihen, miksi omasta palautumisesta kannattaa kiinnostua myös intohimotyössä, ja millaisilla käytännön keinoilla sitä voi tukea.

Kuka? Anniina Virtanen (psykologi PsT, Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija) kouluttaa työyhteisöjä työhyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen teemoista. Anniinan erityisosaamista on työstressistä palautuminen, josta hän on tehnyt väitöskirjan ja kirjoittanut pidetyn tietokirjan Psykologinen palautuminen (Tuuma-kustannus, 2021).

”Palautuminen ei ole vain työkyvyn ja tehokkuuden ylläpitoa varten – siihen panostaminen on myös tärkeä teko oman mielenterveyden ja tasapainoisen elämään eteen.”

Laura Köönikkä

Kasvata voimavarojasi itsetuntemuksella. Valmentava koulutus.

Lauran vetämän valmennusosuuden teemana on taide- ja kulttuurialan asiantuntijan omien vahvuuksien ymmärtäminen sekä itsemyötätunnon ja oman osaamisen arvostuksen kasvattaminen. Entä kuinka asettaa työlleen rajoja, mikä riittää? Miten tukea omaa minäpystyvyyttä? Voisiko itsekritiikki olla ystäväsi?

Kukin osallistuja pohtii omakohtaisesti työrooliaan ja saa mahdollisuuden oivaltaa uutta itsestään.

Kuka? Laura Köönikkä (työyhteisöasiantuntija, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, FM) on luovien alojen asiantuntija, joka auttaa organisaatioita ja ammattilaisia kestävämmän työn rakentamisessa. Hän on muutosten puolestapuhuja, joka uskaltaa keskustella vaikeistakin aiheista. Laura on Finnish Art Agencyn perustaja ja hän on toiminut myös nykytaiteen kuraattorina. Taideyliopiston työelämälehtorina hän toimi 2018–2021.

”Työssä kulttuurialan asiantuntijana sinulta odotetaan visioita, inspiraatiota ja sisältöjä. Miten kuunnella omia tavoitteitaan ja asettaa samalla rajoja, jotta jaksaa intohimotyössään?”

Laura Köönikkä, kuvaaja Vuokko Salo.
Paula Helle

Paula Helle

Hyvinvointia työntekijäkokemukseen vaikuttamalla. Valmentava koulutus.

Paula johdattaa pohtimaan, mistä hyvä työntekijäkokemus muodostuu ja miten sitä voisi kehittää kunkin omassa työyhteisössä. Samalla hän avaa näkökulmia siihen, mikä on tämän merkitys työhyvinvoinnin ja organisaation toimivuuden kannalta.

Kuka? Paula Helle (FM, yhteisöviestintä) on arvostettu organisaatioiden kehittäjä sekä työntekijäkokemuksen, henkilöstön kehittämisen ja muutosten asiantuntija. Hänen laaja kokemuksensa erilaisten organisaatioiden kanssa toimimisesta luo vahvan ymmärryksen myös yksilön tarpeista työelämässä.

”Työhyvinvointi ei parane hengitysharjoituksilla vaan organisaation rakenteita ja käytäntöjä rohkeasti muotoilemalla.”

Paneelissa mukana: Mari Hatakka

Marin yksi rakkaimmista näkökulmista on, että työyhteisön sisäinen yhdenvertaisuus ymmärrettäisiin sekä mielen hyvinvoinnin että tiimien toimivuuden perustaksi.

Kuka? Mari Hatakka aloitti Tavastia-klubin toimitusjohtajana tammikuussa 2024. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Espoon kaupungin kulttuuripalvelupäällikkönä sekä Lippupisteen myyntijohtajana.

”Toimivan työyhteisön edellytys on, että erilaiset työtehtävät nähdään yhtä arvokkaina ja että kaikkia kohdellaan samalla tavalla tehtävästä ja asemasta riippumatta.”

Mari Hatakka, kuva Veera Rusanen.
Nina Toppila, kuvaaja Patrick Rastenberger.

Paneelissa mukana: Nina Toppila

Ninalle tärkein asia työkulttuurissa on henkilöstön omakohtaisen motivaation ja jaksamisen tukeminen.

Kuka? Nina Toppila on toiminut Taidehallin toimitusjohtajana vuodesta 2021. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Pro Artibus -taidesäätiön toimitusjohtajana, Osuuskunta Forum Boxissa toiminnanjohtajana sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa opetuksen suunnittelijana.

Keskeisintä on, että tiimiläiset voivat hyvin ja tuntevat paloa työhönsä. Vain silloin pystytään organisaatiossa luomaan uutta, kehittymään tai jopa tekemään pieniä ihmeitä.”

Paneelissa mukana: Marianna Lehtinen

Mariannalle tärkein asia työkulttuurissa on hyvä ja luottamuksellinen keskustelukulttuuri sekä toimintatapojen selkeys. Näihin ohjaa mm. Tampereen kaupungin saama Hyvän mielen kunta -sertifikaatti sekä työntekijät kokonaisina persoonina huomioiva työkykyjohtamisen näkökulma.

Kuka? Marianna Lehtinen on toiminut Tampereen kaupungin kulttuuripalvelupäällikkönä vuodesta 2022. Aiemmin hän on työskennellyt mm. lastenkulttuuri- sekä museoalalla.

Kun halutaan luoda uutta ja kehittää, on tärkeää, että kokeileminen ja epäonnistuminenkin on sallittua.”

Marianna Lehtinen
Susani Mahadura

Juontaja ja moderaattori: Susani Mahadura

Kuka? Susani Mahadura on toimittaja, juontaja ja elokuvaohjaaja. Hän on tullut tutuksi useista suomalaisten suosikkiohjelmista sekä mm. Mahadura & Özberkan -podcastista, jossa käsitellään yhteiskunnallisia teemoja rohkealla otteella. Helmikuussa 2024 YLE Areena julkaisi podcastina Susanin omakohtaisen tarinan ”Burnout”. Toimittajana hän onkin kiinnostunut myös mielen hyvinvointia koskevista aiheista.

TAKU: ASK logo

Ajankohta

Perjantai 17.5.2024
Kello 13.00–17.30

Paikka

Helsingin Kulttuuritalo,
Sturenkatu 4, 00510 Helsinki