Työttömyyskassan jäsenyys kannattaa, sillä ansiosidonnainen työttömyysturva on merkittävästi peruspäivärahaa suurempi. Olethan siis muistanut liittyä työttömyyskassan jäseneksi?

TAKUn jäsenenä voit liittyä Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon jäseneksi. Työttömyyskassan jäsenyys sisältyy jäsenmaksuusi eli jäsenyydestä ei tule sinulle lisäkustannuksia, palkkatyössä olevien kannattaakin liittyä kassan jäseneksi heti TAKUn jäsenyyden alusta alkaen. Tarvittaessa voit päivittää hakemustasi ja liittyä kassan jäseneksi jälkikäteen tällä lomakkeella.

Opiskelijat voivat liittyä kassan jäseneksi siten, että jäsenyys alkaa automaattisesti ensimmäisten palkkatulojen myötä.

Voit laskea arvion oman päivärahasi suuruudesta tällä laskurilla.

Infografiikka: ansiosidonnainen

Olenko oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan? Miten ansiosidonnainen päiväraha kertyy?

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos

  • olet kokonaan tai osittain työtön (esim. osa-aikatyössä tai lomautettu)
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
  • olet työttömyyskassan jäsen
  • olet ollut työssä 26 viikkoa (noin 6 kk) kassan jäsenyysaikana.

Ansiopäivärahan saaminen edellyttää 26 viikon työskentelyä. Voit siis saada ansiopäivärahaa lyhyimmillään jo 6 kk työskentelyn jälkeen. Mukaan lasketaan sellaiset kalenteriviikot, joina työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Ansiosidonnaista kerryttää työehtosopimuksen mukainen palkka, josta pidätetään lakisääteiset sosiaaliturva-, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja josta toimitetaan ennakonpidätys. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikaisen työn palkan on oltava vähintään 1252 €/kk.

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, siksi kuukausien kerryttäminen kannattaa aloittaa jo opiskeluaikaisista töistä. Mukaan voidaan laskea työviikkoja edellisen 2 v 4 kk ajalta. Jos olet ollut esimerkiksi opiskelemassa, sairaana, armeijassa, siviilipalveluksessa, vuorotteluvapaalla, apurahakaudella tai hoitanut enintään 3-vuotiasta lasta, tämä aika pidentää tarkastelujaksoa. Pisimmillään mukaan voidaan laskea työviikkoja 9 v 4 kk ajalta. Työskentelykausia voidaan lukea hyväksi myös silloin, kun työ on tehty toisessa EU-maassa.

Opetusaloilla työssäoloehtoon luetaan kalenteriviikot, joina työaika on ollut vähintään puolet kyseisen opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta tuntimäärästä. Esimerkiksi peruskoulussa ja lukiossa työssäoloehtoa kertyy 8 viikkotunnilla. Opetusalalla, jolla ei ole päätoimisia tuntiopettajia, vaadittava työaika on 8 tuntia viikossa.

Ansiopäivärahaa maksetaan 17-64-vuotiaille työttömille. Lomautustilanteessa etuutta voidaan kuitenkin maksaa sen kuukauden loppuun, jolloin henkilö täyttää 68 vuotta.

Erko (Erityiskoulutettujen työttömyyskassa)

Asiakaspalveluaika: ma, ke & to klo 12–15
puh. 09 7206 4343