Yrittäjä vai freelancer

Vastuut ja oikeudet

Freelance-työn, ammatinharjoittajan ja palkansaajan tunnuspiirteet


Oheiseen taulukkoon on koottu tunnuspiirteitä, joista näkee minkä tyyppisestä työstä on kysymys. Lisäksi se antaa vinkkejä millaisista asioista freelancerin ja ammatinharjoittajan tulee omassa työssään huolehtia.

Työntarjoajan ja freelancerin suhde

 

Työsuhde 

Työkorvaus

Ammatinharjoittaja

Sopimus

Työsopimus

Toimeksiantosopimus

Toimeksiantosopimus

Työnjohto

On

Ei

Ei

Työsopimuslaki

Kyllä

Ei

Ei

Vuosilomalaki

Kyllä

Ei

Ei

Työaikalaki ja työajan valvonta

Kyllä

Ei

Ei

Vastuu vahingoista

Pääs. TA vastaa, työntekijän rajoitettu vastuu TA:lle

Itse (oma vastuuvakuutus)

Itse (oma vastuuvakuutus)

Työvälineet

Työnantaja

Itse

Itse

Yrittäjäriski

Työnantaja

Itse

Itse

Työstä aiheutuvat kustannukset

Työnantaja

Itse

Itse

Toiminnan jatkuvuus

Työsuhde voimassa

Yl. yksittäinen

Yksittäinen toimeksianto

Toiminnan vaikuttaminen

Työnantaja

Itse

Itse

Työn henkilökohtaisuus

Kyllä

Kyllä

EiFreelancerin asema

 

Työsuhde

Työkorvaus

Ammatinharjoittaja

Kirjanpitovelvollisuus

Ei

Ei

Kyllä

Toimeksiantajien määrä

Yksi

Yksi tai useampi

Useita

Oikeus ottaa vastaan muita toimeksiantoja

Sovittaessa

Kyllä

Kyllä

Toiminnan laajuus

Perustuu sopimukseen

Vähäinen

Yl.laajempaa


Verotus ja sivukulut

 

Työsuhde

Työkorvaus

Ammatinharjoittaja

Ennakkoverot

Työnantaja pidättää verokortin mukaisesti

Työntarjoaja pidättää verokortin mukaisesti

Itse (ennakonkanto)

Arvonlisävero

Ei

Kyllä, jos toiminta laajempaa (tällöin kannattaa perustaa tmi)

Kyllä. Poikkeuksena vähäinen liiketoimi.

Sivukulut

(sotu,

tapat.vak.maksu, tyött.vak.maksu,

ryhmävak.maksu)

TA maksaa

Ei

Itse (yl. vapaaeht.)


Sosiaaliturva

 

Työsuhde

Työkorvaus

Ammatinharjoittaja

Eläke

TyEL

Tarv. YEL

Itse (YEL), mahd. itse vaikuttaa tasoon

Työttömyysturva

Palkansaajakassan jäsenellä (jos kriteerit täyttyvät)

Ei

Yrittäjien tyött.kassan jäsenellä

Sairastuminen

TA maksaa sairausajan palkkaa

Sairauspäiväraha (minimi)

Ei palkkaa, sair.pvr ja eläke määräytyy YEL-tason perusteella

Työtapaturma

Työntekijä on lakisääteisesti vakuutettu (tapaturmavakuutus)

Vapaaehtoinen vakuuttaminen

Vapaaehtoinen vakuuttaminen

Palkkaturva

Kyllä

Ei

Ei...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä