Toimeksiantosopimus

Tee aina kirjallinen sopimus

Toimeksiantosopimus

Yksittäiset toimeksiannot 

Yrittäjä voi tehdä yksittäisestä toimeksiannosta suullisen tai kirjallisen toimeksiantosopimuksen. Kirjallinen sopimus on suositeltavaa. Yrittäjä voi laatia omaa toimintaansa varten valmiin sopimuslomakkeen, joka sisältää keskeiset sopimusehdot, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • sopijapuolet
 • toimeksiannon sisältö
 • palkkio tai sen määräytymisen peruste
 • arvonlisävero
 • kulujen korvaaminen
 • toimeksiannon kesto/aikataulu tai sopimuksen voimassaolo
 • viivästyksen seuraukset
 • maksuehdot
 • erimielisyyksien ratkaiseminen

Määräaikaiset tai toistaiseksi voimassaolevat sopimukset

Yksittäistä toimeksiantoa koskevan sopimuksen vastakohtana on tietyn määräajan tai määrittelemättömän ajan (toistaiseksi) voimassa olevat sopimukset. Niiden osalta on sovittava mm. seuraavista asioista:

 • sopimuksen kesto (määräaikainen)
 • irtisanomisaika (toistaiseksi voimassa olevat sopimukset)

...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä