TAKUn toiminnanjohtaja valmistelemaan ehdotuksia kulttuurisen moninaisuuden edistämisestä

15.01.2020

 

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen asettama työryhmä valmistelee ehdotuksia ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osallisuuden vahvistamiseksi kulttuurielämässä. Työryhmä tulee ehdottamaan linjauksia myös kulttuurisen moninaisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin. Toiminnanjohtajamme Nea Leo toimii työryhmän jäsenenä ja valmistelee osana ryhmää kulttuuripoliittisia linjauksia, joiden avulla alaa kehitetään tulevaisuudessa.

Työryhmän on tarkoitus keskittyä maahanmuuton ja sen kasvun myötä syntyneeseen kulttuurisen moninaisuuden haasteeseen kulttuuripolitiikassa. Ryhmä pohtii mm. ulkomaalaistaustaisten henkilöiden mahdollisuuksia harjoittaa ammattimaista toimintaa kulttuurialalla Suomessa ja heidän mahdollisuuksiaan osallistua sitä koskevaan kehittämistyöhön ja päätösten tekoon. Työryhmän tulee huomioida erityisesti tavoite vahvistaa ulkomaalaistaustaisten henkilöiden yhteiskunnallista osallisuutta ja osallistumista Suomessa taiteen ja kulttuurin avulla sekä edistää taiteen ja kulttuurin keinoin kulttuurien välistä vuoropuhelua.

TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo on ylpeä siitä, että TAKU on mukana edistämässä kulttuurin moninaisuutta Suomessa. ”On tärkeää, että voimme kehittää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassamme. Tämä on linjassa myös TAKUn uudistettujen arvojen, kuten vastuullisuuden ja yhdenvertaisuuden kanssa. On hienoa, että osana työryhmää voimme tukea ulkomaalaistaustaisten kulttuurialan asiantuntijoiden mahdollisuuksia työllistyä omalle alalleen”, Nea Leo toteaa.

Työryhmä toimii ajalla 9.1.20-31.12.20. Ryhmän puheenjohtajana toimii erikoistutkija Pasi Saukkonen.

Lisätietoja

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää
Mari

Mari Kettunen, TAKUn järjestöasiantuntija