Yhteistyötoiminta

TAKU on mukana alansa asiantuntijana erilaisissa hankkeissa ja projekteissa. 

Edunvalvonnan edelläkävijä

TAKU on kulttuurialan ammattilaisten edunvalvonnan edelläkävijä ja vahva sillanrakentaja keskusjärjestön, jäsenten, kulttuurialan toimijoiden ja järjestöjen sekä lainsäätäjän välillä.


TAKU vahvistaa jäsenten asemaa tekemällä yhteistyötä mm. alan toimijoiden kanssa. Yhteistyön tuloksena saamme levitettyä tietoa jäsenkuntamme työelämän erityispiirteistä ja vahvistettua alan ammattilaisten osaamisen arvostusta. Yhteistyö lisää myös jäsenille tarjottavien palveluiden valikoimaa ja laatua.

Terveyttä kulttuurista -verkosto

Terveyttä kulttuurista -verkoston tehtävänä on kerätä ja jakaa tietoa kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Katso lisää.

Opiskelijajärjestöt

TAKU ry on solminut taide- ja kulttuurialan opiskelijajärjestöjen kanssa yhteistyösopimuksia. Yhteistyön tarkoituksena on edistää tiedonkulkua opiskelijakentän ja TAKUn välillä. TAKUlla on kaksi valtakunnallista opiskelijoiden ohjausryhmää, jotka kokoontuvat säännöllisesti: kirjallisuuden opiskelijoiden ryhmä ja kulttuurituotannon opiskelijoiden ryhmä.

Päättyneitä hankkeita

Vyyhti suppea

Vyyhti

Vyyhti-projektin tavoite on kehittää paikallisia luovia verkostoja. Avainsanojamme ovat yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus. Järjestämme koulutusta, tutkimme  tulevaisuuden yrittäjyyden muotoja, yhteisöjohtamista ja paikallisvaikuttamista, tuotamme tapahtumia. Vyyhti-koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.


Creative QnA-palvelu

Creative QnA kokoaa yhteen kysymykset ja vastaukset. Nuoren yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan kysymyksiin vastaa yrittäjyyden eri osa-alueiden ammattilainen. Yrittäjyyden avainkysymykset nostetaan tapetille sosiaalisen median keinoin Uusimaa-viikolla 2013.

Kolmio logo

Kolmio

Kolmio on hanke taiteen ja taidelähtöisten menetelmien käytön edistämiseksi hyvinvointipalveluissa. Katso lisää.Taiku logo

Taiku

Hankkeen tavoitteena on kulttuurin ja taiteen keinoin edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä lisätä osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Katso lisää.

Muu yhteistyö

TAKU ry tekee yhteistyötä mm. alan oppilaitosten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa:
  • Metropolia ammattikorkeakoulu
  • Käsi- ja taideteollisuusliitto TAITO ry
  • Mediakeskus Lasipalatsi

Jäsenyydet

TAKU ry on seuraavien yhdistysten ja tahojen jäsen:
  • Aikakauslehtien liitto
  • Kultti ry

Lisätietoja yhteistyöstä järjestö- ja kehitysvastaava Riina Virkkunen, riina.virkkunen@taku.fi, puh. 044 066 4800.

...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä