Tietoa jäsenistöstä

Yli 3500 kulttuurialan ammattilaista on valinnut TAKUn.  


Taide- ja kulttuurikentän monitaitureita

Joukossamme on korkeasti koulutettuja alan ammattilaisia sekä korkeakouluopiskelijoita. Jäsenistön tutkintoja ovat amk- ja yliopistotutkinnot mm. taide-, kulttuuri- ja humanistiselta alalta.

Alakuplat

Esimerkkejä tutkinnoista ja tehtävistä

Sisällön tuottajat ja taiteen keskiö: •Taiteen maisteri •Muotoilija •Artenomi

Välittäjät, mahdollistajat:  •Kulttuurituottaja •Läänintaiteilija •Kunnan työntekijä •Ohjaustoiminnan artenomi 

Hallinto, organisointi, asiantuntijat, tutkimus: •FM kirjallisuus, musiikki-, teatteri- ja uskontotiede/taidehistoria, kulttuurintutkimus •Kunnat •Järjestöt    


Yleisimmät tutkinnot:

 • Filosofian maisteri ja kandidaatti, FM ja FK
 • Taiteen maisteri, TaM
 • Humanististen tieteiden kandidaatti HuK,
 • Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma AMK
 • Medianomi AMK
 • Artenomi AMK
 • Kulttuurisihteeri

Jäsenten tyypillisimmät työtehtävät

 • kulttuuri- ja taidealojen asiantuntijatehtävät
 • hallinto- ja johtotehtävät
 • kehittämis-, opetus- ja tutkimustehtävät
 • kulttuuripalvelujen tuotanto- ja viestintätehtävät
 • suunnittelu-, koordinointi- ja projektityö

Työnantajat

 • kunnat ja kuntayhtymät 
 • valtio 
 • yksityiset yritykset, kuten asiantuntija-, festivaali- ja tapahtumaorganisaatiot sekä kolmas sektori

Sisältöosaamista ja asiantuntijuutta

Taide- ja kulttuurialan työssä tarvitaan laaja-alaista kokonaisuuksien hallintaa, yleissivistystä sekä runsaasti taustatietoja eri aloilta. Tehtävät edellyttävät aktiivista ajankohtaisten tapahtumien ja lainsäädännön seuraamista, jatkuvaa itsensä kehittämistä ja yhteistyökykyä. 


Ominaisuuksista ratkaisevia ovat organisointikyky, oma-aloitteisuus sekä viestintä- ja johtamistaidot. Erityisosaamista edellyttävä työ vaatii tekijältään idearikkautta sekä kirjallista, visuaalista ja teknistä luovuutta. Työskentely taide- ja kulttuurialalla edellyttää hyvää kielitaitoa. 


...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä