TAKUn työelämäpalkinnot jaettiin 29.11.2019 TAKUn työelämäseminaarin ja syyskokouksen yhteydessä ensimmäistä kertaa

Vuoden 2019 taide- ja kulttuurialan asiantuntijaksi valittiin Flow Festivalin artistituotannon vastaava Maiju Talvisto, Vuoden taide ja kulttuurialan teoksi Taidetestaajat-hanke ja Vuoden taide- ja kulttuurialan työnantajaksi Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry/ Kulttuuria kaikille -palvelu. Onnea palkituille taide- ja kulttuurialan esimerkillisille toimijoille.

Työelämäpalkintojen saajat valitsi TAKUn hallituksen jäsenistä koostuva raati TAKUn jäsenistön antamien ehdotusten joukosta. Vuoden 2019 raadissa toimi puheenjohtajana Raisa Karttunen (tuottaja, Kaapelitehdas) ja raadin jäseninä Henna Salo, (vientipäällikkö, Music Finland) ja Jyri Forsström (Operatiivinen johtaja ja osakas, Gamer Health).

“Oli ilo huomata, kuinka monipuolisia ehdotuksia TAKUlle tuli kaikissa kategorioissa. Tarjolla oli useita palkitsemisen arvoisia ehdotuksia, ja valinta oli todella vaikea", tiivistää raadin puheenjohtaja Raisa Karttunen.

työelämäpalkitut 2019

Vuoden taide- ja kulttuurialan asiantuntijana palkittiin rautainen artistituotantojen ja sopimusten osaaja

Maiju Talvisto, Artistituotannon vastaava, Flow Festival

Maiju Talvisto on tehnyt koko uransa aikana töitä musiikkifestivaaleilla edeten vapaaehtoistyöstä Pori Jazzeilta Suomen suurimman artistituotannon tiiminvetäjäksi Flow Festivalille. Vuosittain Flow’ssa esiintyy noin 150 artistiryhmää, joille Talvisto tiimeineen pyrkii tarjoamaan parhaan mahdollisen keikkakokemuksen ja huomioimaan heidän tarpeensa festivaalin tilapäisistä puitteista huolimatta. Taustaltaan Talvisto on musiikkitieteilijä Helsingin yliopistosta, jonka lisäksi hän on tehnyt taidehallinnon tutkinnon Sibelius-Akatemian Arts Management -maisteriohjelmassa.

”Maiju Talvisto on rautainen artistituotantojen ja -sopimusten osaaja. Hän on pätevöitynyt tähän elävän musiikin tuotantojen osa-alueeseen oman ahkeran työnsä kautta ja tehnyt näkymättömäksi jäänyttä artistituotannon työtä näkyväksi myös suuren yleisön parissa. Hän on tuonut Flow'hun ja sitä kautta muillekin suomalaisille festivaaleille kansainvälisen tason artistituotannon ja vieraanvaraisuuden käytäntöjä. Alan kehittämisessä, arvostuksen vahvistamisessa ja kansainväliselle tasolle nostamisessa Talviston kaltaiset asiantuntijat ovat kullanarvoisia”, perustelee palkinnon myöntämä raati valintaansa.

Vuoden taide- ja kulttuurialan tekona palkittiin nuorten taideosallisuutta edistävä hanke

Taidetestaajat-hanke, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto

Suomen lastenkulttuurikeskusten koordinoima Taidetestaajat-hanke vie kolmen vuoden ajan kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kahdelle taidevierailulle esimerkiksi teatteriin, oopperaan tai taidemuseoon. Toinen vierailu tehdään omaan maakuntaan ja toinen kansalliseen kohteeseen pääkaupunkiseudulle. Taidevierailut tarjotaan kouluille valmiina kokonaisuuksina, joihin kuuluu pääsylippujen ja matkojen lisäksi ennakkotehtävät eli etkot, taidevierailu ja siihen liittyvät jatkotehtävät sekä kokemuksen arviointi sovelluksen avulla. Vierailu on monelle nuorelle ensimmäinen tilaisuus sekä kokea taidetta että esittää siitä oma mielipiteensä.

Kaiken kaikkiaan vierailuille osallistuu kolmivuotisessa hankkeessa noin 180 000 nuorta. Hanke on tavoittanut kahdeksasluokkalaiset ja yläkoulut lähes sataprosenttisesti. Sitä rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden.

TAKUn työelämäpalkintojen raati perustelee valintaansa vuoden taide- ja kulttuurialan teoksi: ”Taidetestaajat-hanke tarjoaa yhtäläisiä mahdollisuuksia kokea taidetta riippumatta äidinkielestä, asuinpaikkakunnasta tai liikuntarajoitteista. Hanke muistuttaa taiteen – aineettomana hyvänä – kuuluvan kaikille. Taidetestaajat-hanke on yleisökasvatusta, syrjäytymisen ehkäisy- ja yhdenvertaisuustyötä parhaimmillaan. Lisäksi hanke luo pohjaa koulujen ja taidelaitosten väliselle pysyvälle yhteistyölle. Uskomme myös, että hanke voi edistää nuorten kiinnostusta kulttuuri- ja taidealaan: se tarjoaa kurkistuksia kulisseihin ja siten uusia näkökulmia alan ammatillisiin polkuihin yhtenä mahdollisena tulevaisuuden uravalintana.”

Vuoden taide- ja kulttuurialan työnantajaksi yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävä työnantaja

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry / Kulttuuria kaikille -palvelu

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry ylläpitää Kulttuuria kaikille -palvelua, joka tarjoaa tietoa ja tukea kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Palvelu toimii valtakunnallisesti ja tekee yhteistyötä paitsi taide- ja kulttuuriorganisaatioiden myös eri yleisöryhmien sekä vähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden ja muiden kulttuurin tekijöiden kanssa. Palvelu pyrkii myös vaikuttamaan muun muassa antamillaan lausunnoilla yhdenvertaisuuskysymysten huomioimiseen kulttuurialan hallinnossa.

”Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry / Kulttuuria kaikille -palvelu toimii esimerkillisesti yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävänä työnantajana ja työyhteisönä. Rekrytoinnissa kannustetaan eri vähemmistöryhmiä hakemaan avoimia paikkoja ja esimerkiksi toimiston saavutettavuustiedot kerrotaan rekrytointi-ilmoituksissa. Vuosien varrella järjestön henkilöstö on ollut hyvin moninainen. Kaikille työntekijöille pyritään luomaan samat kehittymis- ja etenemismahdollisuudet. Harjoittelijat ja määräaikaiset työntekijät otetaan yhtä lailla osaksi työyhteisöä, heidät kutsutaan samoihin kokouksiin, virkistyspäiviin ja edustustilaisuuksiin kuin muutkin työntekijät. Työnantaja on aina työntekijöiden puolella ja työhyvinvointia tuetaan monin tavoin”, tiivistävät työelämäpalkinto-raadin jäsenet.

“Olen saanut läheltä seurata, miten avoin ja arvostava ilmapiiri Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:ssä / Kulttuuria kaikille -palvelussa on työntekijöitä kohtaan. Pienillä resursseilla pidetään työntekijöistä esimerkillistä huolta”, kuvaa Karttunen.

 

Lämpimät onnittelut palkituille raadin ja TAKUn hallituksen puolesta!

 

TAKU palkitsee vuosittain taide- ja kulttuurialan asiantuntijan, teon ja työnantajan.

Vuoden taide- ja kulttuurialan asiantuntija on henkilö, joka on ansiokkaasti edustanut taide- ja kulttuurialan asiantuntijoita esimerkiksi pitkällä tai monipuolisella uralla tai alaa kehittävillä ideoilla ja uusilla näkökulmilla.

Vuoden taide- ja kulttuurialan teko on esimerkiksi kollektiivi, kampanja tai tapahtuma, joka on nostanut esiin yhteiskunnallisesti merkittävän teeman tai taide- ja kulttuurialan merkitystä.

Vuoden taide- ja kulttuurialan työnantaja palkitaan taide- ja kulttuurialan reilu työnantaja, joka on omalla esimerkillään kehittänyt alan työympäristöä ja työskentelyolosuhteita.