Avainsana: työttömyysturva

Osallistu valmennukseemme ja hio työnhakutaitojasi

5.4.2019

 

Taitava Työnhakija -verkkovalmennuksessamme voit hioa työnhakutaitojasi ja työnhakuasiakirjojasi missä ja milloin vain. Valmennus on avoin kaikille TAKUn jäsenille, mutta jos olet työtön voit kerryttää valmennuksella aktiivimallin aktiivisuusedellytystä. Mahdollistamme valmennuksen sinulle yhdessä Akavan Erityisalojen ja UP Partnersin kanssa. 

Taitava Työnhakija -verkkovalmennus koostuu videoista ja konkreettisista harjoituksista. Valmennuksessa on viisi osiota:

  • Osaamisen tunnistaminen
  • Timanttinen työhakemus
  • Vakuuttava CV
  • Työhaastattelu
  • Työnhakusuunnitelma

Lue lisää Akavan Erityisalojen sivuilta, kuinka TAKUlaisena pääset osallistumaan maksuttomaan Taitava Työnhakija - verkkovalmennukseen.

Työtön – Kuinka aktiivisuus kertyy muutoksen jälkeen?

Huhtikuun alusta aktiivimallin aktiivisuusedellytyksen voi täyttää useammalla eri tavalla mm. ammattiliiton järjestämällä työllistymistä edistävällä toiminnalla. Muutos astui voimaan 1.4.19 lukien ja koskettaa heitä, joilla aktiivimallin mukainen 65 päivän seurantajakso alkaa 1.4.19 tai sen jälkeen.

  • Jotta aktiivimallin mukainen aktiivisuus täyttyy, tulee aktiivisuutta olla vähintään 5 päivää 1.4. tai sen jälkeen alkavalla 65 päivän seurantajaksolla.
  • Huomioithan, että aktiivisuus voi täyttyä sekä yksittäisinä päivinä (jos toimintaa on yksittäisinä päivinä eivätkä ne muodosta yhtenäistä kokonaisuutta) tai yhtenäisenä kokonaisuutena (toiminta kestää esim. maanantaista perjantaihin).
  • Lisäksi toiminnan tulee olla työllistymistä tukevaa toimintaa, eli työnhakuun liittyvää valmennusta esim. pidempikestoista uravalmennusta, työhaastatteluvalmennusta tai valmennusta ansioluettelon tekemiseen.
  • Vaikka aktiivisuutta voi kerryttää osallistumalla sekä TE-toimiston järjestämiin palveluihin että muiden muutoksessa mukana olevien tahojen palveluihin, ei näitä palveluita voida yhdistää aktiivisuuskriteerin laskennassa. Esim. aktiivisuusedellytys seurantajaksolla ei täyty, jos osallistut 2 päivänä liiton järjestämään valmennukseen ja 3 päivänä TE-toimiston järjestämään valmennukseen.

Muista toimittaa todistus!

Toiminnan järjestäjän tulee antaa sinulle todistus, jolla voit osoittaa työttömyysetuuden maksajalle, että olet osallistunut työllistymistäsi tukevaan toimintaan. Liitä tämä todistus työttömyyskorvaushakemuksesi liitteeksi, jotta työttömyyskassa voi todeta, että olet täyttänyt aktiivisuusedellytyksen. Ilman todistusta et voi osoittaa aktiivisuuttasi.

Olethan yhteydessä Erkoon, mikäli olet epävarma aktiivisuusedellytyksen kertymisestä.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Luovien alojen yrittäjien työttömyysturvapäätökset keskitettävä yhteen TE-keskukseen

4.12.2015

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 94/2015.

TAKU ry on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan pyynnöstä ottanut kantaa lausuntopyyntöön koskien taide- ja kulttuurialojen yrittäjien työttömyysturvalakia.

Taustaa

Nykyinen toimeentuloturvalainsäädäntö soveltuu huonosti taide- ja kulttuurialoilla sekä muilla luovilla aloille tehtävään työhön liittyvien sosiaalisten riskien sosiaalivakuuttamiseen.

Hallituksen esityksessä yrittäjämääritelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että työttömyysturvalaissa yrittäjänä pidettäisiin henkilöä, jota pidetään yrittäjänä yrittäjän eläkelaissa tai maatalousyrittäjän eläkelaissa. Muutos selkeyttäisi henkilön asemaa työttömyysturvajärjestelmässä. Se parantaa päätoimisesti omassa työssään työllistyvän asemaa. Samalla se voi osoittautua ongelmalliseksi sellaisille henkilöille, jotka työskentelevät yhtä aikaa palkansaajina ja yrittäjinä ilman, että kumpaakaan työtä voidaan pitää selvästi henkilön päätyönä.  Niinpä nyt käsittelyssä oleva lakimuutos voi olla ongelmallinen useille taide- ja kulttuurialojen sekä muiden luovien alojen palkansaajille ja yrittäjille. Ongelmat eivät kuitenkaan liity niinkään ehdotettuun lakitekstiin itseensä kuin työttömyysturvalainsäädännön soveltamiseen TE-toimistoissa niiden antaessa työvoimapoliittisia lausuntoja.

Suurin ongelma on paikallinen soveltaminen

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö pitää hyvänä, että ehdotuksella ei ole tarkoitus puuttua ns. päätoimisen ja sivutoimisen työn määrittelyyn työttömyysturvassa. Sinänsä hyvät soveltamisohjeet eivät toimi käytännössä. On erittäin valitettavaa, että työttömyysturvalainsäädäntöä sovelletaan TE-toimistoissa usein mielivaltaisesti ja harkintavaltaa käytetään säännönmukaisesti työttömyysetuuden hakijan kannalta etuuksia epäävästi.

Kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi esitämme, että Työ- ja elinkeinokeskuksissa päädyttäisiin ratkaisuun, jossa kaikki taide- ja kulttuurialojen sekä muiden luovien alojen yrittäjäksi määrittelyä koskevat ratkaisut tehtäisiin keskitetysti yhdessä, erikseen määritellyssä TE-toimiston toimipisteessä, jossa olisi riittävän asiantuntemuksen omassa työssä työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä omaavaa henkilöstöä. Myös luovia aloja koskeva työllisyysneuvonta ja työllisyyskoulutuksen koordinointi olisi syytä keskittää samoihin TE-toimistoihin.

Taide- ja kulttuurialoilla on tyypillistä, että työn laskutukseen liittyvät käytännön tehtävät hoidetaan laskutusosuuskuntien kautta. Alalla toimii siis paljon ns. kevytyrittäjiä, jotka toimivat ilman omaa yritystä, y-tunnusta ja yrittäjän eläkevakuutusta.Monien taide- ja kulttuurialojen kevytyrittäjien kannalta olisi toivottavampaa, että heidät rinnastettaisiin palkansaajiksi eikä nyt esitetyllä tavalla yrittäjiksi.

Lue lisää