Avainsana: TAKUvaikuttaa

TAKU kannattaa kulttuurialan eettisen toimielimen perustamista

26.11.2020

TAKU kannattaa kulttuurialan eettisen toimielimen perustamista ja jätti asiasta lausuntonsa 25.11.

Kulttuurialan toimintakulttuuria ja rakenteita on vahvistettava, jotta on mahdollista puuttua häirintään, epäasialliseen kohteluun sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin. Eettinen toimielin tarvitaan, koska nykyiset rakenteet esim. työsuojelun piirissä eivät ole riittäviä.

TAKU korostaa lausunnossaan, että toimielimen tulee huomioida kaikki taiteen ja kulttuurin kentällä työskentelevät ammattilaiset - ei vain taiteilijoita ja taiteellista työtä tekeviä. Taide- ja ja kulttuurialan erityispiirteet ja epäkohdat koskevat taiteilijoiden lisäksi yhtä lailla muun muassa tuottajia ja teknistä henkilökuntaa.

TAKUn lausunnon on valmistellut hallituksemme jäsen Salla Mistola. TAKUn lausunnon lisäksi hallituksemme jäsen, tutkija Mikael Kinanen jätti toimielimen perustamisesta oman asiantuntijalausuntonsa.

Voit käydä tutustumassa asiaan kokonaisuudessaan tarkemmin Lausuntopalvelussa.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Esimerkillisesti turvallisuudesta huolehtinut tapahtuma- ja kulttuuriala on koronakriisin sijaiskärsijä

24.11.2020

Taide- ja kulttuuriala on tehnyt valtavan määrän toimenpiteitä toteuttaakseen tapahtumat ja esitykset koronaturvallisesti. Ala noudattaa rajoituksia äärimmäisen tiukasti ja on ollut aktiivisesti luomassa turvallisen esitys- ja tapahtumatoiminnan mahdollistavia ohjeistuksia, joiden noudattamista myös valvotaan tarkasti.

Esityksiä ja konsertteja on turvallisuussyistä myyty koko syksy vajaille katsomoille kannattavuuden kustannuksella. Koko koronakriisin ajan taide- ja kulttuuritapahtumat ovat olleet vastuullisin ja turvallisin tapa kokoontua saman elämyksen äärelle – turvallisen välimatkan päähän kanssaosallistujista.

Edustamamme ala on halunnut olla edelläkävijä ja esimerkki turvallisuudessa sekä vastuullisuudessa. Taide- ja kulttuurialan tapahtumissa ei ole rajoitusten aikana todettu juuri lainkaan edes altistumisia, kiitos tarkasti noudatettujen turvatoimien. Kuitenkin taide- ja kulttuuritapahtumat ovat rajoitusten tiukentuessa jälleen ensimmäinen ja ainoa ala, jonka toiminta käytännössä kielletään. Rajoitukset ovat tarpeellisia koronakriisin leviämisvaiheessa, mutta pidämme erittäin ongelmallisena sitä, että eri alojen rajoitukset eivät joko lainsäädäntöhaasteista tai yleisestä tahtotilasta johtuen astu voimaan tehokkaasti ja samanaikaisesti.

Toistumassa on sama tilanne kuin keväällä ja kesällä: taide- ja kulttuuritapahtumat kielletään ensimmäisten joukossa ja ne käynnistyvät viimeisenä. Tämä on kohtuutonta ottaen huomioon tartuntatilastot sekä kirjaimellisesti ja huolellisesti noudattamamme rajoitukset.

Muistutamme, että taide- ja kulttuuritapahtumat ovat erittäin tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille. Lisäksi ne ovat merkittäviä työllistäjä ja taloudellisen toimeentulon takaajia. Tällä kaikella on myös laajat kerrannaisvaikutukset.

#tuenturvallisiatapahtumia #tuenturvallistakulttuuria

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

tuenkulttuuria_kuva

Lisätietoja:
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKU reagoi nopeasti koronakevään tilanteeseen ja jatkaa valpasta edunvalvontaa

12.11.2020

Kaikilla meillä on jo oma tarinamme siitä, miten Covid-19 -epidemia on vaikuttanut elämäämme. TAKUn jäsenistä se on koskenut eniten tapahtuma-alalla työskenteleviä ja lyhytaikaisilla sopimuksilla työskenteleviä jäseniä kaikilla aloilla.

Kun Suomi suljettiin 12.3.2020, otti TAKU kantaa kulttuurialan tarvitsemista tukitoimista 13.3. yötä myöten jatkuneen viestittelyn ja kannanoton laatimisen jälkeen. Keräsimme tietoa muiden maiden toimista akuutissa kriisitilanteessa ja veimme ideoita eteenpäin opetus- ja kulttuuriministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön sekä Helsingin kaupungille.

Monet muutkin tahot ryhtyivät nopeisiin toimiin sellaisten alojen tukemiseksi, joiden toiminnan pandemia pysäytti täysin. Onnistuimme vaikuttamaan muun muassa siihen, että erilaisten säätiöiden tukia avattiin laajasti taiteen ja kulttuurin tekijöille itse taiteilijakentän lisäksi. Olivathan esimerkiksi musiikissa työt loppuneet kaikilta tuottajasta ääniteknikkoon, artistista keikkapaikan ylläpitäjään. Uusista tukimuodoista ja valtion toimista edustamiemme alojen hyväksi aloimme pitää hyvien uutisten listaa.

Aloimme myös heti maaliskuussa kerätä jäseniltämme tietoa koronan vaikutuksista heidän tuloihinsa sekä työmahdollisuuksiinsa ja välitimme tietoa eteenpäin virkamiehille, jotka kyselivätkin tietoa lyhyellä varoitusajalla nopeasti muuttuvassa tilanteessa tukijärjestelmien suunnittelua varten.

Toimme esiin kannanotoin ja julkisin kommentein sen, että tapahtumajärjestäjät eivät elä julkisilla tuilla, vaan yli 90-prosenttisesti lipputulojensa varassa, että itsensätyöllistäjät ovat erityisen haavoittuvassa asemassa ja tarvitsevat samanlaista suojaa kuin työntekijätkin, ja että Suomen ulkopuolelta löytyy maita, joissa tapahtuma-alan yrityksiä on tuettu suorin tuin erilaisten lainojen sijaan. Nämä näkemykset, joita TAKUn lisäksi vahvistivat monet muut alan toimijat, menivät mielestäni hyvin läpi keskustelussa kriisin vaikutuksista ja taide- ja kulttuuriala on muistettu monien muiden erityisesti kärsineiden alojen rinnalla.

Nyt edessä on talvi, joka voi tuoda helpotusta tai pahentaa tilannetta entisestään. Uutiset rokotekehityksestä luovat uskoa siihen, että yhteiskuntaa päästään viimein avaamaan ensi vuoden alkupuolella. Samalla kuitenkin edessä voi olla toinen lomautusten aalto. Joillekin kulttuurialan yrityksille lomautukset voivat muuttua irtisanomisiksi ja konkursseiksi, jos edessä näyttää olevan toinen vuosi ilman normaalia toimintaa.

Jatkamme toimia ja vaikuttamista sen eteen, että taide- ja kulttuuriala selviää kriisin pahimpien vaiheiden yli aikaan, jossa on mahdollista ja kannattavaa järjestää tapahtumia täysille katsomoille, järjestää festarit ja pyörittää kulttuurilaitoksia ilman erityisjärjestelyjä.

12.11.2020
Juha Isotalo
TAKUn hallituksen puheenjohtaja

Juha Isotalo

Lisätietoja:
TAKUn hallituksen puheenjohtaja Juha Isotalo
puh. 050 531 8414, sähköposti jlaiso@utu.fi

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Kohti kuntavaaleja – tutustu Akavan Erityisalojen ja TAKUn kuntavaaliteemoihin

11.11.2020

Kattojärjestömme Akavan Erityisalat julkaisi 11.11. kuntavaaliteemansa, joiden valmistelussa TAKU on ollut mukana. Yhteisiä tavoitteitamme ovat muun muassa taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden palkkauksen nosto työn vaativuutta vastaavaksi sekä taide- ja kulttuurialan rahoituksen turvaaminen kunnissa.

Kuntavaaliteemamme vuonna 2021 ovat:

1. Elinvoimaa ja hyvinvointia kulttuuripalveluista

Asiantuntevasti tuotetut kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hallintopalvelut lisäävät hyvinvointia. Ne ovat kuntalaisten elämään olennaisesti kuuluvia peruspalveluita. Näiden palvelujen merkitys on nostettava kuntavaaleissa näkyväksi, jotta niitä resursoidaan riittävästi kaikkina aikoina.

Palvelut näkyvät kuntalaisten arjessa ja niitä arvostetaan. Mutta arvostetaanko näiden palveluiden edellyttämää ammattitaitoa riittävästi?

2. Hyvä hallinto on toimivien kuntapalvelujen edellytys

Hallinnollinen valmistelu tehdään laaja-alaisesti, avoimesti ja osallistavasti.

Palvelujen saavutettavuus ja hallinnon vuorovaikutteisuus edellyttävät ammattimaista kuntaviestintää ja tietoa palveluista omalla kielellä.

Hallittu sote- ja maakuntauudistus on toteutettava hyvin valmistellen, johtaen, viestien ja yhdessä henkilöstön kanssa.

3. Kulttuurin ja hallinnon resurssit kuntoon – panostusta työpaikkoihin, tasa-arvoa palkkaukseen

Kunta-alan naisvaltaisten kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen asiantuntija-ammattien palkkaus on korjattava vastaamaan työn vaativuutta ja edellytettyä koulutusta.

Hallintoa tulee resursoida riittävästi, eikä asiantuntija-alojen osaamisvaatimuksista saa tinkiä.

Vain osaavat ammattilaiset luovat laadukkaat palvelut. On aika nostaa tekijät taustalta näkyviksi.

#taustaltaesiin #elämäsikuntaan

Lataa Akavan Erityisalojen vaaliohjelmaesite tästä.

Akavan Erityisalojen kuntavaaliteema 2021

Lisätietoja:
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Pandemia koettelee taide- ja kulttuurialaa - vaikuttamistyömme jatkuu

24.4.2020 (viimeisin päivitys 14.5.2020)

Edunvalvontatyömme taide- ja kulttuurialaan kohdistuneen iskun vuoksi jatkuu myös suuren huomion saaneen kampanjamme jälkeen.

Osana itsensätyöllistäjiä edustavaa ITSET-ryhmää otimme kantaa itsensätyöllistäjien heikkoon asemaan työlainsäädännössä ja vaadimme työsuhteen suojan laajentamista työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa kulttuurialalla työtä tekeviin. Suojan laajentaminen on koronaepidemian vuoksi entistä ajankohtaisempaa ja ongelmalliseen tilanteeseen on etsittävä pysyviä ratkaisuja.

Toiminnanjohtajamme Nea Leo vieraili myös Naisasiatoimisto Kaartamo & Tapanaisen vieraana ja nosti esiin nopean tuen tarpeen alalle ja Tanskan mallin, jossa on lupauduttu maksamaan osa irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden palkoista ja tarjottu suoraa tukea tapahtumille. Tutustu Ylen artikkeliin ja kuuntele radiohaastattelu (8.4.2020).

Koronapandemiaan liittyvään jäsenkyselymme vastaukset puolestaan toimivat pohjana päättäjille ja viranomaisille ehdottamillemme tukitoimille. Olemme tehneet kriisin ratkaisemiseksi yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Helsingin kaupungin virkamiesten kanssa ja esittäneet hätäavuksi muun muassa lyhyttä 1­–3 kuukauden työskentelytukea työnsä äkillisesti menettäneille alan freelancereille, taiteilijoille ja keikkatyöläisille  sekä Tanskan mallin mukaista suoraa tukea yrityksille irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden palkan maksuun.

Otimme kantaa yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa isojen tapahtumien, erityisesti festivaalien, tilanteeseen - erityistuki alalle on välttämätön. Pandemiasta johtuen monet kulttuuritapahtumat joutuvat hyppäämään yhden kesän kokonaan yli ja elämään vuoden ilman pääsylipputuloja. Tapahtumista eri tavoin toimeentulonsa saavat tarvitsevat nyt suoraa tukea - organisaatiomuodosta riippumatta.

Onneksi joitakin kädenojennuksia alalle on jo nähty! Kehysriihen myötä varmistui lisämääräraha taide- ja kulttuurialalle. Lisäksi Taike avasi 1.5. uuden apurahahaun koronapandemian vuoksi työnsä menettäneille ja ahdinkoon joutuneille luovien alojen ammattilaisille. Tällä kertaa apurahaa voivat hakea myös muun muassa tuottajat. Olemme koonneet näitä kädenojennuksia Hyvien uutisten listaamme, jota päivitämme edelleen. Toivottavasti pääsemme pian lisäämään listalle myös valtioneuvoston päätöksellä peruttaville tapahtumille kohdennettavan suoran tuen.

 

"Toivon, että tämä karu tilanne romuttaa sitkeän käsityksen siitä, että taide- ja kulttuurikenttä pyörii apurahojen varassa. Jos ala kaatuu, menetetään valtavasti verotuloja. Tämän kevään osalta puhutaan jo satojen miljoonien eurojen menetyksestä."
Nea Leo, Yle Puhe, 8.4.2020

 

Kulttuurialan yritysten, työntekijöiden ja freelancereiden toimeentulon turvaamiseksi ehdotamme seuraavia toimenpiteitä:

1) Valtio ja kunnat sitoutuvat turvaamaan tapahtumien peruuntumisesta aiheutuneita tappioita.
Yritysten tukemiseen varattuja varoja tulee voida käyttää erilaisilla tavoilla järjestetyn tapahtumatuotannon tappioiden korvaamiseen. Tukea tarvitsevat yritykset, yhdistykset sekä taiteen vapaalla kentällä toimivat freelancerit ja yrittäjät. Suoran rahoituksen lisäksi tarvitaan helpotusta verojen ja työnantajamaksujen maksuaikatauluihin.Tanska on sitoutunut korvaamaan suurten tapahtumien peruuntumisesta aiheutuvia tappioita. Suomessa erityisen herkässä asemassa ovat ne tapahtumat ja festivaalit, jotka eivät nauti suurta julkista tukea, vaan joiden tulot tulevat lähes yksinomaan lipputuloista ja sponsorisopimuksista. Ehdotuksemme on, että Tanskan tukimalli toteutetaan Suomessa siten, että se koskee kaikkia yli 500 osallistujan tapahtumia.

2) Sekä työntekijöitä että yrityksiä auttaisi suora tuki irtisanomisuhan alla olevien henkilöiden palkanmaksuun.
Tanska on sitoutunut korvaamaan yrityksille irtisanomisuhan alle joutuneiden työntekijöiden palkoista 3/4. Tukimallin tulisi huomioida paitsi palkansaajat, myös ne, joiden tulot perustuvat tilauksiin, jotka ovat nyt peruuntuneet. Menetetyn palkan lisäksi tukea olisi mahdollisuus hakea myös peruuntuneisiin toimeksiantoihin.

3) Freelancereina työskentelevät taiteilijat ja kulttuurityöläiset tarvitsevat työskentelytukea.
Taike ja muutamat säätiöt ovat jo myöntäneet ylimääräisiä apurahoja työskentelytukena. Tukea tarvitaan kuitenkin lisää, sillä työttömyys- ja sosiaaliturvan suhteen väliinputoajina palkansaajan ja yrittäjyyden välimaastossa työskenteleviä on alalla valtavasti. Haluamme muistuttaa, että tuki pitää osoittaa taiteilijoiden lisäksi myös tuottajille ja muille taide- ja kulttuurialan keikkatyöläisille. Tällä hetkellä suurin osa tuesta on jaossa taiteilijoille.

Lisäksi vaadimme itsensätyöllistäjien aseman turvaamista lainsäädännön keinoin, mikä on entistä ajankohtaisempaa nyt, kun koronakriisi on entisestään korostanut itsensätyöllistäjien heikkoa asemaa työlainsäädännössä.

 

Tukea taide- ja kulttuurialan toimijoille

Lisätietoja:
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Tukea taide- ja kulttuurialan toimijoille – päivittyvä hyvien uutisten lista

23.3.2020 (viimeisin päivitys 8.12.2020)

Moni taide- ja kulttuurialalla työskentelevä on koronapandemian takia tilanteessa, jossa työt loppuivat ja tulovirta katkesi hetkessä. TAKU on monien muiden alan toimijoiden tavoin kerännyt jäseniltään tietoa pandemian taloudellisista vaikutuksista ja vienyt viestiä jäsenistöltä eri viranomaisille ja päättäjille. Ennakkoluulottomia ratkaisuja onkin saatu aikaan vauhdilla ja hyvässä yhteistyössä.

TAKUn jäsenkyselyyn saapuneet vastaukset toimivat pohjana TAKUn päättäjille ja viranomaisille ehdottamille tutkitoimille. Toivoimme hätäavuksi muun muassa lyhyttä 1­–3 kuukauden työskentelytukea työnsä äkillisesti menettäneille alan ammattilaisille sekä Tanskan mallin mukaista suoraa tukea yrityksille irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden palkan maksuun.

Reaktiot osoittivat, että taide- ja kulttuurialan vaikea tilanne on huomattu. Erilaisia kädenojennuksia ja apua on saatu usealta taholta. Eri ministeriöiden, säätiöiden ja muiden rahoittajien yhteistyö ja toiminta on ollut nopeaa ja ennakkoluulotonta. Ratkaisuja on saatu aikaan vauhdilla ja hyvässä yhteistyössä. TAKU haluaa kiittää kaikkia alan ammattilaisten ja yritysten toimeentulon eteen vaikeassa tilanteessa uurastaneita tähänastisesta työstä!

Keräämme tähän kootusti tietoa jo julkaistuista lisärahoituksista ja muusta avusta. Hyviä uutisia tulee koko ajan lisää, joten täydennämme listaa jatkuvasti. Vinkkaa, jos huomaat jotakin puuttuvan: taku@taku.fi

Ajankohtaisia apuraha- ja avustushakuja:

Uudenmaan liitto avasi 8.12. rahoituksen hankkeille, jotka edistävät luovien alojen elpymistä ja jälleenrakennusta koronakriisistä kärsineellä Uudellamaalla. Hakuinfo 12.1.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisärahoitusta valtionosuutta saaville museoille, orkestereille, teattereille sekä kansallisille taidelaitoksille
Haku 16.11. mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää korona-avustusta kulttuurialan yhteisöille  Haku 16.11. mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää korona-avustusta taiteen perusopetuksen ylläpitäjille Haku 19.11. saakka.

Taike myöntää korona-apurahoja taiteilijoille ja valtionavustuksia toiminimille Haku 9.11. klo 16 saakka.

Yrityksille ja liiketoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja säätiöille on tullut jo aiemmin haettavaksi kustannustuki, jonka jatkosta hallitus on tehty esityksen 29.10. Tuen piirissä ovat yritykset, yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa. Kustannustuen haku pyritään avaamaan joulukuun lopussa.

Muuta tukea:

Hallitukselta 15 miljardin pelastuspaketti, muun muassa

  • yksinyrittäjät ja freelancerit saavat oikeuden työttömyyspäivärahaan
  • työttömyysturvan omavastuuaika poistuu
  • työssäoloehto lyhenee 13 viikkoon

ELY-keskuksilta poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä

Business Finlandilta liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa (yli kuusi henkilöä työllistäville yrityksille)

Yksinyrittäjille 2 000 euron toimintatuki toiminnasta aiheutuvien menojen kattamiseen

Yritystoiminta tai opiskelu eivät estä lomautetun oikeutta työttömyysturvaan

Verohallinnolta tukea koronatilanteeseen

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä 40 miljoonan euron määrärahalisäys kulttuurin ja taiteen alalle

Espoon kaupungin yksinyrittäjien toimintatuki
Haku 30.9. saakka

Yrittäjä voi saada työttömyysturvaa takautuvasti, jos ilmoittautuu työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020

Oikeus työttömyysturvaan voi olla myös lyhyemmän työskentelyjakson perusteella

Aiempia apurahahakuja:

Helsingin kaupungilta pika-avustuksia
Hakuaika jatkuva 23.3. alkaen.

Taike avasi 1.5. apurahahaun koronapandemian vuoksi työnsä menettäneille ja ahdinkoon joutuneille luovien alojen ammattilaisille. Apurahaa saattoivat hakea myös mm. tuottajat. Hakuaika 1.–15.5. Hakuilmoituksen löydät täältä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan on myöntänyt ylimääräistä avustusta kulttuurin ja taiteen yhteisöille koronaviruskriisistä selviämiseen (mm. muassa kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille).

Kulttuurialan yhteisöt, jotka eivät saaneet samaan tarkoitukseen avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskuksesta, saivat toukokuussa hakea korona-avustusta. Avustus oli tarkoitettu niille luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisille yhteisöille, joiden toimintaa koronapandemiasta  aiheutuneet rajoitukset haittasivat 13.3.-31.5. Hakuaika 30.4.–14.5. Lue hakuilmoitus täältä.

Taike muutti liikkuvuustukensa tilapäisesti koronatueksi
Hakuaika 1.–15.4.  Katso tarkemmin hakuilmoituksesta.

Säätiöiltä ja OKM:lta 1,5 miljoonan hätäapu freelancereille

Svenska kulturfonden avaa rahoitushaun taiteilijoille ja kulttuuri- ja taidealan muille freelancereille 
Hakuaika 24.3.­–15.4. 

Koneen Säätiö avaa taiteen alojen toimijoille pikahaun kotiresidenssiin
Hakuaika 27.3.­–5.4.

Turun taideyhdistys jakaa lisää apurahoja koronaviruspandemian takia
Hakuaika 16.3.–16.4.

Patricia Seppälän säätiö jakaa ylimääräisiä apurahoja kuvajournalisteille
Hakuaika 20.–27.3..

Alli Paasikiven Säätiö aikaistaa vuoden 2020 kulttuuriapurahojen myöntämistä

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat poikkeustilaa dokumentoivan Together Alone -ohjelmahaun kansainvälisille taideprojekteille

STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustusten haun vuodelle 2020
Hakuaika 6.–22.4.

Alfred Kordelinin säätiöltä ylimääräinen apurahahaku digitaalisiin kokeiluihin
Hakuaika 20.- 26.4.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien Together Alone - avoin ohjelmahaku
Haku 4.5. mennessä

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

Tukea taide- ja kulttuurialan toimijoille
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKU kerää tietoa koronapandemian vaikutuksista – vastaa jäsenkyselyyn 30.3. mennessä

16.3.2020

Keräämme tietoa koronapandemian vaikutuksista, jotta voimme viedä tietoa eteenpäin päättäjille ja viranomaisille.

Millaisia töiden peruuntumisia ja tulonmenetyksiä pandemiatilanne on sinulle aiheuttanut? Millaiset tukitoimet auttaisivat sinua parhaiten tässä tilanteessa?

Vastaa kyselyymme 30.3. mennessä.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaaja ole mahdollista tunnistaa vastauksista.

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

Lisätietoja:
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Pandemian kurittama kulttuuriala tarvitsee järeitä tukitoimia

13.3.2020

Tapahtumajärjestäjät, ohjelmatoimistot ja freelancereina työskentelevät kulttuuriammattilaiset ovat tänään tilanteessa, jossa heidän kalenterinsa on tyhjentynyt ja tulovirtansa pysähtynyt yhdessä yössä. Yhteiskunnan jokaisen sektorin on tärkeää tehdä oma osansa pandemian leviämisen estämiseksi. Tapahtuma- ja kulttuurialaan kohdistuva isku on silti suhteettoman suuri, sillä tapahtumajärjestäjien tuloista yli 90 prosenttia on lipputuloja, yritysyhteistyötä ja muuta kaupallista tuloa, joka nyt jää saamatta. 

Käsillä on ennakoimaton taloudellinen katastrofi, joka pahimmillaan heijastuu lomautusten, irtisanomisten ja konkurssien myötä sekä yrityksiin että niissä työskentelevien ammattilaisten arkeen, perheisiin ja hyvinvointiin.

Erittäin ikävässä tilanteessa ovat myös monet tapahtumien kautta työllistyvät, nollatuntisopimuksella työskentelevät freelancerit: heistä monen kuukausiansiot ovat nyt romahtaneet keikkojen peruuntuessa. He tarvitsevat taloudellisia lisäresursseja selvitäkseen kriisitilanteesta.

On koko maan etu, että konkurssit vältetään ja meillä on toimivia tapahtumataloja, festivaaleja ja elävä vapaan taiteen kenttä vielä koronaviruksen laannuttuakin. Yksityisen rahoituksen, yritysyhteistyön ja lipputulojen varassa seisovaa tai kaatuvaa tapahtuma-alaa ei saa jättää yksin. On tärkeää muistaa, että tapahtumien lakkaaminen vaikuttaisi suoraan myös alueiden talouksiin ja epäsuorasti muun muassa hotelli- ja ravintola-alaan.

Toivomme Suomen hallituksen osoittavan tapahtuma- ja kulttuurialan ammattilaisille tukensa tässä poikkeustilanteessa. EU-maista muun muassa Saksassa kulttuuriministeriö on jo näyttänyt esimerkkiä lupaamalla kriisitukea kulttuuri- ja taidealoille. Myös lipun ostaneet kulttuurinkuluttajat voivat osoittaa arvostavansa peruuntuneen tapahtuman eteen tehtyä taiteellista ja tuotannollista työtä siten, että jättävät vaatimatta lippurahojaan takaisin.

Haastamme kaikki mukaan osoittamaan tukensa ja jatkamaan keskustelua:

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

koronavirus-kannari-4

Lisätietoja:
TAKUn puheenjohtaja Juha Isotalo, jlaiso@utu.fi, 050 531 8414
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää