Avainsana: takutuki

TakuTukea haki 29 opiskelijaa

19.4.2018

TakuTuki jaetaan toukokuussa

Saimme määräaikaan (16.4.) mennessä yhteensä 29 hakemusta. TAKUn hallituksen jäsenistä koostuva ryhmä lukee ja arvioi hakemuksia toukokuun aikana. Hakemustekstit tarkastellaan anonyymisti niin, että hakijan nimi, oppilaitos ja opiskeluala ei tule ilmi arviointivaiheessa. Joukosta valitaan neljä työtä, joista jokaiselle myönnetään 250€ tuki.

Tuettavien töiden valintana vaikuttavat kriteerit:

 • aiheen kiinnostavuus
 • aiheen merkitys taide- ja kulttuurialalle
 • hakemuksen selkeä muotoilu
 • tutkimuksen toteutuksen ja valmistumisaikataulun realistisuus
 • tutkimus on jo pitkälle edennyt tai valmis

Tuen jakaminen

Tukea sai hakea opiskelijajäsenemme AMK:n tai YAMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston kandidaatintutkielmalla tai pro gradu -tutkielmalla.

Tuen saajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös TAKUn nettisivuilla ja uutiskirjeessä. Hallitus voi halutessaan päättää tukevansa vain yhtä opinnäytetyötä tai jättää tuen kokonaan jakamatta.

TAKU saa käyttää, asianmukaisin lähdeviittauksin, tutkimuksen tuloksia omassa viestinnässään esimerkiksi nettisivuillaan tai uutiskirjeessään.

Huom: Vuodesta 2019 siirrymme ”lukukausipohjaiseen” hakuprosessiin, jolloin tuki jaetaan töille, jotka ovat valmistuneet aina heinäkuun alusta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Näin TakuTuki toimii motivaationa opinnäytetyön loppuun saattamiseen tai vaikkapa gradun painokuluihin.

 

Lisätietoja

Vilja Byström
vilja.bystrom@taku.fi
040 561 8967

 

TakuTuki is awarded for the second time

Vilja Byström / 14.3.2018

Apply for TakuTuki grant

The purpose of TakuTuki is to strengthen the research and awareness of arts and culture sector. The support is 250 € / work and in 2018 it will be granted for four students.  The application period is from 5.3.-16.4.2018.

Who can apply?

TakuTuki is available to all TAKU's student members and members who are currently completing their thesis or the work has been completed during 2017 or will completed by spring 2018 (till end of June). You can apply with AMK/YAMK work from University of Applied Sciences or BA/MA thesis from university. The applicant must be a member of the TAKU or join the union before submitting the application.

TakuTuki works as a motivation for completing the thesis or, for example, thesis' printing costs.

Instructions

The application for TakuTuki grant is sent via non-formal online application. The recommended length of the application is 1-2 pages (max. 10 000 marks). The application must be sent by 16.4.2018 at 24:00.

You can submit an application in Finnish, Swedish or English.

The application should address the following:

 • Subject of the study
 • The importance of research topic for TAKU
 • Research methodology
 • Timetable and possible estimate of the costs
 • Author, university/institution and name of the thesis supervisor

The choice of supported works is done by issues such as:

 • Interesting topic
 • Importance of the subject for the arts and culture sector
 • Clear format of the application
 • Realistic schedule and completion of the studies
 • The work is ready or well advanced.

The grant admission

The Board of TAKU is making the selection for awarded works and applications are evaluated anonymously. The chosen four people will be announced at the end of May and TakuTuki is paid in June. The recipients of the grant are contacted when the selection is made.

The recipients will also be announced on TAKU's website and in the newsletter. The Board of TAKU has the right to decide to support only one work or leave the grant completely unallocated. TAKU may use (with the appropriate source references) the chosen works its own communication, for example on its website or in its newsletter.

Information:

Vilja Byström
vilja.bystrom@taku.fi
040 561 8967

TakuTuki jaetaan toista kertaa

5.3.2018

TakuTuki -hakukuulutus

TakuTuen tarkoitus on vahvistaa taide- ja kulttuurialojen tutkimusta ja sen tunnettuutta. Tuki on suuruudeltaan 250€/työ ja se jaetaan tällä kertaa neljälle korkeakoulun opinnäytetyötä tekevälle opiskelijalle. Hakuaika on 5.3.­­­­—16.4.2018.

Kuka voi hakea?

Tänä vuonna tukea voivat hakea kaikki TAKUn opiskelijajäsenet ja jäsenet, jotka tekevät parhaillaan korkeakoulun opinnäytetyötä tai joiden työ on valmistunut vuonna 2017 tai valmistuu kevääseen 2018 (kesäkuun loppuun) mennessä. Opiskelija voi osallistua AMK:n tai YAMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston kandidaatintutkielmalla tai pro gradu -tutkielmalla. Hakijan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen hakemuksen lähettämistä.

Huom: Vuodesta 2019 siirrymme ”lukukausipohjaiseen” hakuprosessiin, jolloin tuki jaetaan töille, jotka ovat valmistuneet aina heinäkuun alusta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Näin TakuTuki toimii motivaationa opinnäytetyön loppuun saattamiseen tai vaikkapa gradun painokuluihin.

Hakuohjeet

TakuTukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan hakulomakkeen kautta. Hakemuksen suositeltava pituus on 1-2 sivua. Hakemus kannattaa kirjoittaa ensin tekstinkäsittelyohjelmalla ja kopioida siitä hakemuslomakkeelle. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 16.4.2018, klo 24:00.

Voit lähettää hakemuksen opiskelukielelläsi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hakemuksessa tulee selvitä seuraavat asiat:

 • tutkimuksen aihe
 • tutkimuksen merkitys tieteenalalle sekä TAKUlle
 • miten tutkimus tehdään (tutkimuksen metodologia)
 • aikataulu ja mahdollinen kuluarvio
 • tekijä, oppilaitos ja ohjaaja

Mitkä asiat vaikuttavat tuettavan työn valintaan?

 • aiheen kiinnostavuus
 • aiheen merkitys taide- ja kulttuurialalle
 • hakemuksen selkeä muotoilu
 • tutkimuksen toteutuksen ja valmistumisaikataulun realistisuus
 • tutkimus on jo pitkälle edennyt tai valmis

Tuen jakaminen

Palkittavat opinnäytetyöt valitsee TAKUn hallitus, joka arvioi hakemukset anonyymisti. Tuen saajat julkaistaan toukokuun lopussa ja tuki maksetaan kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Tuen saajiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös TAKUn nettisivuilla ja uutiskirjeessä. Hallitus voi halutessaan päättää tukevansa vain yhtä opinnäytetyötä tai jättää tuen kokonaan jakamatta.

TAKU saa käyttää, asianmukaisin lähdeviittauksin, tutkimuksen tuloksia omassa viestinnässään esimerkiksi nettisivuillaan tai uutiskirjeessään.

Lisätietoja

Vilja Byström
vilja.bystrom@taku.fi
040 561 8967

 

Palkitsemme neljä opinnäytetyötä

5.12.2017

TakuTuki valmistuvalle opiskelijalle

Viime keväänä ensimmäistä kertaa kahdelle opiskelijajäsenelle jaettu 250 € TakuTuki myönnetään ensi vuonna neljälle ajankohtaiselle opinnäytetyölle. Tarkemmat ohjeet seuraa helmikuussa ja hakuaika on maalis-huhtikuussa.

Jos olet TAKUn jäsen ja valmistumassa tulevan vuoden aikana, pidä silmällä nettisivujamme.

Tuettavan työn valintaan vaikuttavat kriteerit:

 • aiheen kiinnostavuus
 • aiheen merkitys taide- ja kulttuurialalle
 • hakemuksen selkeä muotoilu
 • tutkimuksen toteutuksen ja valmistumisaikataulun realistisuus
 • tutkimus on jo pitkälle edennyt tai lähes valmis

Viime vuoden palkittu työ luettavissa

Toinen TakuTuen saanut työ oli Helsingin yliopiston musiikkitieteen opiskelija Elina Syrjälän gradu, jonka teema on ajankohtaisuuden lisäksi taide- ja kulttuurialalle erittäin merkittävä. Ekologisuus on nykyaikana tärkeä näkökulma, johon tapahtumajärjestäjien on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Hiljattain valmistuneessa gradussa tarkastellaan musiikkifestivaalien ympäristötyötä monipuolisesti.

Lue ja lataa palkittu työ "Ekomusikologinen näkökulma suomalaisten musiikkifestivaalien ympäristötyöhön – Esimerkkeinä Flow Festival, Meidän Festivaali ja Provinssi" täältä.

TakuTuen saajat on valittu

11.5.2017

TakuTuki (á 250 €) jaetaan kahdelle ajankohtaiselle gradulle, joissa tutkitaan musiikkifestivaalien ympäristötyötä ja prosenttiperiaatteen tulevaisuutta.

Yhteensä TakuTuki-hakemuksia tuli 29 kappaletta, kahdeksasta yliopistosta ja kahdesta ammattikorkeakoulusta. Pro gradu -tutkielmalle tukea haki 22 henkilöä, kandidaatintutkielmalle 2, ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle 4 ja ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle 1.

Valituissa töissä korostuu ajankohtaisuus ja merkitys taide- ja kulttuurialalle

Valittujen töiden hakemukset ovat huolella laaditut ja niistä välittyy innostus ja kiinnostus aihetta kohtaan. Tutkielmien aiheet ovat hyvin ajankohtaiset ja tärkeät taide- ja kulttuurialojen toimijoille nyt ja tulevaisuudessa.

Helsingin yliopiston musiikkitieteen opiskelijan Elina Syrjälän gradussa tarkastellaan musiikkifestivaalien ympäristötyötä monipuolisesti. Ekologisuus on nykyaikana tärkeä näkökulma, johon tapahtumajärjestäjien on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Tutkielman monipuolinen aineisto on ansiokas; Syrjälä on kerännyt aineiston haastattelemalla kolmen suomalaisen musiikkifestivaalin järjestäjää, Ekokompassi tapahtuma -hankkeen projektikoordinaattoria, Kierrätyskeskuksen ympäristöasiantuntijaa sekä festivaalivieraita. Haastattelujen lisäksi hän on tehnyt havainnoivaa kenttätyötä festivaaleilla. Positiivisena pidetään myös sitä, että tutkimus koskettaa laajasti taide- ja kulttuurialojen toimijoita ja tarjoaa konkreettista tietoa alan kehittämistä ajatellen.  Tutkielma on pitkälle edennyt ja valmistuu syksyllä.

Turun yliopiston taidehistorian opiskelijan Riina Kotilaisen gradussa ”Taide osana arkipäivän rakenteita -Toiveita ja kuvia tulevaisuuden prosenttiperiaatteestatarkastellaan prosenttiperiaatteen tulevaisuutta Turussa. Tutkielman aineisto ja menetelmät on tarkasti harkittu ja huolella toteutettu. Hakemuksessaan Kotilainen kuvailee;  ”Tavoitteenani on tarjota erilaisia perusteltuja näkemyksiä julkisen taiteen mahdollisista ja toivottavista tulevaisuuksista Turussa vuonna 2030 sekä niiden eri kehitysvaihtoehdoista suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan perustaksi. Tämä puolestaan voi vaikuttaa pitkällä tähtäimellä alueen kulttuuri- ja taidealan työllistymismahdollisuuksiin.” Tutkielma on pitkälle edennyt ja valmistuu syksyllä.

Aiheiden monipuolisuus yllätti raadin positiivisesti

TAKUn opiskelijajäsenet edustavat hyvin laajasti sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen suuntautumisvaihtoehtoja. Myös opinnäytetöiden aiheiden monipuolisuus edustaa tätä laajuutta hyvin. Hakemuksia ja niiden kirjoa luettiin ilolla ja välillä myös hämmästellen opiskelijoiden innovatiivisuutta ja kekseliäisyyttä aiheiden valinnasta. Opinnäytetöiden aiheet liittyivät esimerkiksi kulttuuriperintöön, taidehistoriaan, mediaan ja sen keinoihin, arkkitehtuuriin, kirjallisuuteen, kulttuuritapahtumiin, taiteen rahoitukseen, tilastointiin, tanssiin, teatteriin, elokuviin, videopeleihin ja brändeihin. Aiheet osoittavat sen, miten monipuolisesta ja kiinnostavasta asiasta taiteessa ja kulttuurissa on kyse.