Avainsana: TAKU

Vinkkejä hyvinvointiasi tukemaan

16.2.2021

 

Pienillä arjen teoilla on suuri merkitys hyvinvoinnin kannalta. Kiinnittämällä huomiota hyvän unen saavuttamiseen, stressin hallintaan, työergonomiaan ja liikkumiseen sekä ravintoon olet jo pitkällä.

Sydänliitto kokosi TAKUn jäsenille muutamia käytännöllisiä vinkkejä hyvinvointia tukemaan. Muistathan olla lempeä itsellesi, pienetkin hyvinvointiteot ovat tärkeitä ja vievät eteenpäin. Usein pysyvimmät muutokset saadaan aikaan siten, ettei yritä liikaa yhdellä kertaa.

Uni ja stressi

Stressinhallinta mindfullnessin avulla

Verkkoluento: Mindfullness - mielen hyvinvointia tässä hetkessä

Luonto - myös virtuaaliluonto - vähentää stressiä

Hyvä uni löytyy rutiineista

Millainen liikunta parantaa unta?

Liikkumisesta

Työergonomiaa ja taukojumppaa

Liikuntavinkit ja faktaa liikkumisesta

Syö hyvin

Joustavuutta syömiseen

Kaikki kasviksista

Terveysarvot

Tunnetko arvosi?

Näillä vinkeillä pidät verenpaineen ihanteellisissa lukemissa

Kolesteroliarvojen taustalla perimä ja elintavat

Verkkoluento: Kuinka voin vaikuttaa kolesterolitasoon ruuan avulla

Testaa elintapasi

Pikakatsaus omiin elintapoihin

 

Hyvinvointia arkeesi toivottaen! Yhteistyössä Sydänliitto

TAKU teki yhdessä Sydänliiton kanssa freelancereiden hyvinvointia selvittävän kyselyn 11/2020. TAKU ohjaa kyselyn tuloksia paitsi edunvalvonnan painotuksiin, myös freelancereiden hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämiseen. Sydänliitto tarjoaa ajankohtaisia vinkkejä kaikille TAKUn jäsenille. 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Taide- ja kulttuurialan mentoroinnille on kysyntää

2.12.2020

TAKUn taide- ja kulttuurialalle pilottihenkisesti suuntaaman mentorointiohjelman hakijamäärä oli runsas.

Ryhmämentorointina toteuttavaan ohjelmaan haki kaikkiaan 65 henkilöä, joilla kaikilla oli vahva ja kiinnostava tausta kulttuurialalta.

Ohjelmaan muodostettiin kuusi ryhmää, joissa kussakin on mentori ja kuusi aktoria. Mukaan etsittiin jo pidempään työelämässä olleita ja näin ollen esimerkiksi vastavalmistuneet tai opiskelijat eivät olleet ensisijaista kohderyhmää. Valinnoissa pyrittiin tasavertaisten ja tavoitteiltaan yhteensopivien sekä sisäisellä dynamiikallaan jäseniään rikastavien ryhmäkokoonpanojen muodostamiseen.

Mentorointiohjelma käynnistyy tammikuussa 2021 ja kevään aikana luvassa on viisi yhteistä tapaamiskertaa ja päätöstilaisuus.

Kulttuurialan mentoroinnille kova kysyntä

TAKU näkee tärkeäksi mentorointikäytännön juurruttamisen taide- ja kulttuurialalle, jossa sitä ei ole vielä juurikaan käytetty. Parhaimmillaan mentorointi tarjoaa mahdollisuuden hiljaisen tiedon siirtämiselle, oppien ja oivallusten jakamiselle sekä verkostoitumiselle. Yleisesti ottaen mentoroinnin mahdollisuudet kulttuurialalla ovat laajat ja käytäntöjä on tärkeää kehittää.

TAKU suuntasi mentorointiohjelman omille jäsenilleen aktoreiden osalta, mentoreilta jäsenyyttä ei edellytetty. Odotettua suurempi hakijamäärä kertoo alalle suunnatun mentorointiohjelman tarpeellisuudesta.

Erityisen iloisia TAKUssa ollaan hakijoiden monipuolisista taustoista sekä korkeasta tasosta, joka ilmensi kulttuurialan moniosaamista sekä vahvoja koulutustaustoja. Useimmin toistuneita mentoroinnin tarpeita hakemuksissa olivat kuitenkin oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen sekä epävarmuus tulevaisuuden suunnasta. Näihin tarpeisiin TAKU aikoo tarttua myös muussa koulutustarjonnassaan.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKU kannattaa kulttuurialan eettisen toimielimen perustamista

26.11.2020

TAKU kannattaa kulttuurialan eettisen toimielimen perustamista ja jätti asiasta lausuntonsa 25.11.

Kulttuurialan toimintakulttuuria ja rakenteita on vahvistettava, jotta on mahdollista puuttua häirintään, epäasialliseen kohteluun sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin. Eettinen toimielin tarvitaan, koska nykyiset rakenteet esim. työsuojelun piirissä eivät ole riittäviä.

TAKU korostaa lausunnossaan, että toimielimen tulee huomioida kaikki taiteen ja kulttuurin kentällä työskentelevät ammattilaiset - ei vain taiteilijoita ja taiteellista työtä tekeviä. Taide- ja ja kulttuurialan erityispiirteet ja epäkohdat koskevat taiteilijoiden lisäksi yhtä lailla muun muassa tuottajia ja teknistä henkilökuntaa.

TAKUn lausunnon on valmistellut hallituksemme jäsen Salla Mistola. TAKUn lausunnon lisäksi hallituksemme jäsen, tutkija Mikael Kinanen jätti toimielimen perustamisesta oman asiantuntijalausuntonsa.

Voit käydä tutustumassa asiaan kokonaisuudessaan tarkemmin Lausuntopalvelussa.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Vuoden 2020 Taide-ja kulttuurialan työelämäpalkintojen saajat julkaistu

 

20.11.2020

Vuosi 2020 on ollut taiteen ja kulttuurin kentällä haastava, mutta myös aikaa jolloin on otettu valtavia askelia kulttuurin yhteiskunnallisen roolin ja arvon esiintuomisessa. Vaikea vuosi on kannustanut alan toimijoita ratkaisuihin, jotka osoittavat paitsi työlle omistautumista myös tulevaisuudessa tarvittavaa muuntautumiskykyä.

Taide- ja kulttuurialan asiantuntija -palkinto Rosa Meriläiselle

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen on työskennellyt kulttuurin ja taiteen valtakunnallisena puolustajana korona-ajan erityistoimien etujoukoissa. Meriläinen muun muassa toimi aktiivisesti edunvälittäjien verkoston puolesta alaa laajasti uhanneen veikkausvoittorahoituksen menettämisen kompensoimiseksi hallituksen lisäbudjetista.

Palkintoraadin sanoin: ”Rosa Meriläinen on vakuuttava ja aito taiteen sekä kulttuurin puolestapuhuja, kokenut ja tehokas moniosaaja, joka on sydämellään mukana työssään. Häntä kuunnellaan ja viesti menee perille. Hänellä on myös taito käyttää kattavaa verkostoaan yhteisten asioiden hyväksi ja tuoda kulttuurin tekijöitä sekä päättäjiä yhteen.”

Rosa Meriläinen

Taide- ja kulttuurialan työnantaja -palkinto Joensuun Popmuusikot ry:lle

Joensuun Popmuusikot ry on uudistanut järjestämänsä Ilosaarirockin organisaatiota pitkäjänteisellä työllä ja on toiminnallaan näyttänyt tietä muille alan toimijoille.

Taloudellisesti merkittävin muutos Joensuun Popmuusikot ry:lle oli yhdistystaustaisen ja vapaaehtoistyövoimaan perustuvan festivaalin siirtyminen palkkaorganisaatioksi 2018. Tavoitteena on myös ollut organisaation tuotantoketjun vastuullisuus sekä hierarkian mataluus.

”Haluamme olla reilu, vastuullinen ja suoraselkäinen työnantaja. Tunnistamme alamme pätkätöiden haasteet ja pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja edistämään koko alan työelämää”, kertoo toiminnanjohtaja Niina Hattunen.

Organisaatiomuutos sekä johtamiseen panostaminen ovat parantaneet yhdistyksen resursseja ja mahdollistaneet paremman työelämän kehittämisen. Vuoden 2020 Ilosaarirock-festivaali peruuntui koronan takia, yhdistys selvisi kuitenkin ilman YT-neuvotteluita ja lomautuksia.

Joensuun Popmuusikot ry on tehnyt Itä-Suomen alueella uraauurtavaa työtä kevyen musiikin ammattimaisen tapahtuma- sekä harrastustoiminnan hyväksi viiden vuosikymmenen ajan. Yhdistyksellä on merkittävä aluevaikutus taide- ja kulttuurialan työllistäjänä, taloudellisen toimeentulon edistäjänä sekä hyvinvointivaikutuksiltaan laajan henkisen pääoman vahvistajana.

Niina Hattunen

Taide- ja kulttuurialan teko -kunniamaininta jaetaan yhteistä tahtotilaa esille tuoden

Taide- ja kulttuurikentän toimijat ovat venyneet korona-pandemian aikana suorituksiin, jotka osoittavat muutoskykyä, joustavuutta sekä ennakkoluulotonta innovointia. Toimintaa digitalisoimalla on löydetty uusia jakelutapoja sekä yleisön kohtaamisen muotoja. Tuottajat ovat rakentaneet yhä uusia vaihtuvien määräysten mukaisia toteutustapoja kulttuurituotteille, jotta toiminta selviäisi poikkeusajan ylitse.

Yksittäisen teon esiin nostamisen sijaan TAKU ry osoittaa Taide- ja kulttuurialan teko -kunniamaininnan tänä vuonna koko toimialalle, joka on näyttänyt luovuutensa sekä uudistumaan pystyvän ammattitaitonsa.

Taide- ja kulttuurialan työelämäpalkintojen saajat julkaistiin  TAKUn syyskokouksen yhteydessä 20.11.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

 

Hei jäsen, hae mukaan TAKUn hallitukseen! 

13.10.2020

Oletko kiinnostunut taide- ja kulttuurialan ammatillisesta vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta? Hae mukaan TAKUn hallitukseen! Haemme nyt hallitukseemme neljää varsinaista jäsentä ja kahta varajäsentä kaksivuotiskaudelle 2021–2022 sekä yhtä hallituksen opiskelijaedustajaa vuodeksi 2021.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n toimintaa johtaa ja yhdistyksen edunvalvontaa luotsaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa on aina puolet kerrallaan. Varajäseniä on neljä ja myös heistä erovuorossa on aina vuosittain kaksi. Lisäksi etsimme hallitukseen opiskelijaedustajaa, jonka kausi on yhden vuoden mittainen.

Toivomme TAKUn hallituksen jäseniltä kiinnostusta työelämäkysymyksiin ja halua osallistua oman alansa ammattijärjestötoimintaan. Ammattijärjestön hallituksen jäsenenä olet avainasemassa ja näköalapaikalla vaikuttamassa taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden työolosuhteiden, aseman, koulutuksen ja osaamisen kehittymiseen.

Sinun ei tarvitse olla yhdistysasioista perillä oleva konkari, vaan ennen kaikkea oman alasi kehittämisestä innostunut, aktiivinen ja yhteistyökykyinen taide- ja kulttuurialan asiantuntija. Sinulla on intoa ja halua paneutua oman alasi asioihin ja vaikuttaa niiden kehittämiseen.

Hallituksen kokouksia on vuodessa noin kahdeksan. Kokousten ulkopuolella toimintaan voi osallistua omien mahdollisuuksien mukaan. Tekemistä ja mahdollisuuksia osallistua riittää, mutta emme oleta ja vaadi mahdottomia. Kokouksista maksamme hallituksen jäsenille kokouspalkkion ja korvaamme mahdolliset matkakulut.

Hae TAKUn hallitukseen

Miten haen?

TAKUn jäsenet valitsevat uudet hallituksen jäsenet ja varajäsenet vuosiksi 2021–2022 sekä opiskelijaedustajan ja puheenjohtajan vuodelle 2021 syyskokouksen yhteydessä Helsingissä perjantaina 20.11.2020.

Ilmoittaudu ehdolle hallitukseen tällä lomakkeella viimeistään 11.11.2020.Toivomme lyhyen esittelyn lisäksi ajatuksiasi järjestön toiminnan kehittämisestä ja taide- ja kulttuurialan edunvalvonnasta. Lisäksi voit halutessasi liittää mukaan ansioluettelosi ja noin kahden minuutin mittaisen videoesittelyn.

Toiveemme on, että kaikki hallituksen jäsenyydestä kiinnostuneet ehdokkaat olisivat läsnä syyskokouksessa perjantaina 20.11. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Jos et kuitenkaan pysty osallistumaan kokoukseen, voit esittäytyä jäsenistölle myös videotervehdyksen välityksellä. Ehdolle avoinna oleviin luottamustehtäviin voi toki aina ilmoittautua myös vasta paikan päällä syyskokouksessa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Asiantuntijatehtävissä TAKUn yhteisöjen parissa - tutustu Viljaan!

6.8.2020

 

Vuodesta 2014 TAKUssa työskennellyt Vilja Byström palasi elokuun alussa töihin kahden vuoden opintovapaalta.

Opintovapaansa aikana Vilja suoritti FM-tutkinnon Helsingin yliopiston kansainvälisessä Russian Studies -ohjelmassa. Hän kirjoitti hiljaittain valmistuneen gradunsa tapaustutkimuksena Pietarin nykytanssiyhteisön asemasta ja toimijoiden strategisesta johtamisesta. Opintojensa päätteeksi Vilja teki kaksi korkeakouluharjoittelua: Opetushallituksen EDUFI-harjoittelun Pietarin Manege-taidehallissa kansainvälisten asioiden parissa ja nyt keväällä viestinnän tehtäviin keskittyneen harjoittelun Tanssin Tiedotuskeskuksessa.

"Viime kuukausina olen päässyt tarkastelemaan taide- ja kulttuurialaa uudenlaisesta näkökulmasta ja kehittämään omaa osaamistani alaan linkittyvien harjoitteluiden kautta. On kuitenkin mukavaa palata töihin kahden tiiviin opiskeluvuoden jälkeen. TAKUssa on tapahtunut opintovapaani aikana muutoksia aina henkilökunnan vaihtumisesta uuteen toimistoon. Työn sisältö ja toimiala ovat kuitenkin tuttuja ja minulle edelleen yhtä tärkeitä. On ilo päästä jatkamaan työtä sekä vanhojen tuttujen että uusien jäsenten, yhdistyksen hallituksen ja eri sidosryhmien kanssa."

Viljan vastuulla TAKUssa ovat erityisesti opiskelijayhteistyö sekä jäsenkoulutukset.

Ota yhteyttä!

Vilja Byström
yhteisösuunnittelija
puh. 040 561 8967
vilja.bystrom@taku.fi

Vilja_TAKU_ry_KP-web-1x1
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Kesän palveluajat TAKUssa ja Akavan Erityisaloissa

5.6.2020

TAKUn toimisto hiljentyy kesäloman viettoon ajalla 29.6.–2.8. Henkilökunta palaa työn touhuun taas elokuussa akut ladattuina ja täynnä intoa.

Akavan Erityisalojen jäsensihteerit palvelevat jäsenasioissa koko kesän tiistaista torstaihin klo 9–14 ja työsuhdeneuvonnan lakimiehet läpi kesän normaalisti klo 9–14. Katso lisätiedot yhteystietoineen täältä. Jos olet Erityiskoulutettujen työttömyyskassan jäsen, työttömyysturvaan liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä suoraan Erkoon.

Haluamme toivottaa jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

orvokit
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Pandemia koettelee taide- ja kulttuurialaa - vaikuttamistyömme jatkuu

24.4.2020 (viimeisin päivitys 14.5.2020)

Edunvalvontatyömme taide- ja kulttuurialaan kohdistuneen iskun vuoksi jatkuu myös suuren huomion saaneen kampanjamme jälkeen.

Osana itsensätyöllistäjiä edustavaa ITSET-ryhmää otimme kantaa itsensätyöllistäjien heikkoon asemaan työlainsäädännössä ja vaadimme työsuhteen suojan laajentamista työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa kulttuurialalla työtä tekeviin. Suojan laajentaminen on koronaepidemian vuoksi entistä ajankohtaisempaa ja ongelmalliseen tilanteeseen on etsittävä pysyviä ratkaisuja.

Toiminnanjohtajamme Nea Leo vieraili myös Naisasiatoimisto Kaartamo & Tapanaisen vieraana ja nosti esiin nopean tuen tarpeen alalle ja Tanskan mallin, jossa on lupauduttu maksamaan osa irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden palkoista ja tarjottu suoraa tukea tapahtumille. Tutustu Ylen artikkeliin ja kuuntele radiohaastattelu (8.4.2020).

Koronapandemiaan liittyvään jäsenkyselymme vastaukset puolestaan toimivat pohjana päättäjille ja viranomaisille ehdottamillemme tukitoimille. Olemme tehneet kriisin ratkaisemiseksi yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja Helsingin kaupungin virkamiesten kanssa ja esittäneet hätäavuksi muun muassa lyhyttä 1­–3 kuukauden työskentelytukea työnsä äkillisesti menettäneille alan freelancereille, taiteilijoille ja keikkatyöläisille  sekä Tanskan mallin mukaista suoraa tukea yrityksille irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden palkan maksuun.

Otimme kantaa yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa isojen tapahtumien, erityisesti festivaalien, tilanteeseen - erityistuki alalle on välttämätön. Pandemiasta johtuen monet kulttuuritapahtumat joutuvat hyppäämään yhden kesän kokonaan yli ja elämään vuoden ilman pääsylipputuloja. Tapahtumista eri tavoin toimeentulonsa saavat tarvitsevat nyt suoraa tukea - organisaatiomuodosta riippumatta.

Onneksi joitakin kädenojennuksia alalle on jo nähty! Kehysriihen myötä varmistui lisämääräraha taide- ja kulttuurialalle. Lisäksi Taike avasi 1.5. uuden apurahahaun koronapandemian vuoksi työnsä menettäneille ja ahdinkoon joutuneille luovien alojen ammattilaisille. Tällä kertaa apurahaa voivat hakea myös muun muassa tuottajat. Olemme koonneet näitä kädenojennuksia Hyvien uutisten listaamme, jota päivitämme edelleen. Toivottavasti pääsemme pian lisäämään listalle myös valtioneuvoston päätöksellä peruttaville tapahtumille kohdennettavan suoran tuen.

 

"Toivon, että tämä karu tilanne romuttaa sitkeän käsityksen siitä, että taide- ja kulttuurikenttä pyörii apurahojen varassa. Jos ala kaatuu, menetetään valtavasti verotuloja. Tämän kevään osalta puhutaan jo satojen miljoonien eurojen menetyksestä."
Nea Leo, Yle Puhe, 8.4.2020

 

Kulttuurialan yritysten, työntekijöiden ja freelancereiden toimeentulon turvaamiseksi ehdotamme seuraavia toimenpiteitä:

1) Valtio ja kunnat sitoutuvat turvaamaan tapahtumien peruuntumisesta aiheutuneita tappioita.
Yritysten tukemiseen varattuja varoja tulee voida käyttää erilaisilla tavoilla järjestetyn tapahtumatuotannon tappioiden korvaamiseen. Tukea tarvitsevat yritykset, yhdistykset sekä taiteen vapaalla kentällä toimivat freelancerit ja yrittäjät. Suoran rahoituksen lisäksi tarvitaan helpotusta verojen ja työnantajamaksujen maksuaikatauluihin.Tanska on sitoutunut korvaamaan suurten tapahtumien peruuntumisesta aiheutuvia tappioita. Suomessa erityisen herkässä asemassa ovat ne tapahtumat ja festivaalit, jotka eivät nauti suurta julkista tukea, vaan joiden tulot tulevat lähes yksinomaan lipputuloista ja sponsorisopimuksista. Ehdotuksemme on, että Tanskan tukimalli toteutetaan Suomessa siten, että se koskee kaikkia yli 500 osallistujan tapahtumia.

2) Sekä työntekijöitä että yrityksiä auttaisi suora tuki irtisanomisuhan alla olevien henkilöiden palkanmaksuun.
Tanska on sitoutunut korvaamaan yrityksille irtisanomisuhan alle joutuneiden työntekijöiden palkoista 3/4. Tukimallin tulisi huomioida paitsi palkansaajat, myös ne, joiden tulot perustuvat tilauksiin, jotka ovat nyt peruuntuneet. Menetetyn palkan lisäksi tukea olisi mahdollisuus hakea myös peruuntuneisiin toimeksiantoihin.

3) Freelancereina työskentelevät taiteilijat ja kulttuurityöläiset tarvitsevat työskentelytukea.
Taike ja muutamat säätiöt ovat jo myöntäneet ylimääräisiä apurahoja työskentelytukena. Tukea tarvitaan kuitenkin lisää, sillä työttömyys- ja sosiaaliturvan suhteen väliinputoajina palkansaajan ja yrittäjyyden välimaastossa työskenteleviä on alalla valtavasti. Haluamme muistuttaa, että tuki pitää osoittaa taiteilijoiden lisäksi myös tuottajille ja muille taide- ja kulttuurialan keikkatyöläisille. Tällä hetkellä suurin osa tuesta on jaossa taiteilijoille.

Lisäksi vaadimme itsensätyöllistäjien aseman turvaamista lainsäädännön keinoin, mikä on entistä ajankohtaisempaa nyt, kun koronakriisi on entisestään korostanut itsensätyöllistäjien heikkoa asemaa työlainsäädännössä.

 

Tukea taide- ja kulttuurialan toimijoille

Lisätietoja:
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Tukea taide- ja kulttuurialan toimijoille – päivittyvä hyvien uutisten lista

23.3.2020 (viimeisin päivitys 29.1.2021)

Moni taide- ja kulttuurialalla työskentelevä on koronapandemian takia tilanteessa, jossa työt loppuivat ja tulovirta katkesi hetkessä. TAKU on monien muiden alan toimijoiden tavoin kerännyt jäseniltään tietoa pandemian taloudellisista vaikutuksista ja vienyt viestiä jäsenistöltä eri viranomaisille ja päättäjille. Ennakkoluulottomia ratkaisuja onkin saatu aikaan vauhdilla ja hyvässä yhteistyössä.

TAKUn jäsenkyselyyn saapuneet vastaukset toimivat pohjana TAKUn päättäjille ja viranomaisille ehdottamille tutkitoimille. Toivoimme hätäavuksi muun muassa lyhyttä 1­–3 kuukauden työskentelytukea työnsä äkillisesti menettäneille alan ammattilaisille sekä Tanskan mallin mukaista suoraa tukea yrityksille irtisanomisuhan alla olevien työntekijöiden palkan maksuun.

Reaktiot osoittivat, että taide- ja kulttuurialan vaikea tilanne on huomattu. Erilaisia kädenojennuksia ja apua on saatu usealta taholta. Eri ministeriöiden, säätiöiden ja muiden rahoittajien yhteistyö ja toiminta on ollut nopeaa ja ennakkoluulotonta. Ratkaisuja on saatu aikaan vauhdilla ja hyvässä yhteistyössä. TAKU haluaa kiittää kaikkia alan ammattilaisten ja yritysten toimeentulon eteen vaikeassa tilanteessa uurastaneita tähänastisesta työstä!

Keräämme tähän kootusti tietoa jo julkaistuista lisärahoituksista ja muusta avusta. Hyviä uutisia tulee koko ajan lisää, joten täydennämme listaa jatkuvasti. Vinkkaa, jos huomaat jotakin puuttuvan: taku@taku.fi

Ajankohtaisia apuraha- ja avustushakuja:

Valtion seitsemäs lisätalousarvio toi uusia avustuksia kulttuurialalle miltei 8,8 miljoona euroa. Avustusta voidaan käyttää ajalla 1.8.2020-30.6.2021 syntyneisiin tai syntyviin kuluihin.

Uudenmaan liitto avasi 8.12. rahoituksen hankkeille, jotka edistävät luovien alojen elpymistä ja jälleenrakennusta koronakriisistä kärsineellä Uudellamaalla. Hakuinfo 12.1.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä lisärahoitusta valtionosuutta saaville museoille, orkestereille, teattereille sekä kansallisille taidelaitoksille
Haku 16.11. mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää korona-avustusta kulttuurialan yhteisöille  Haku 16.11. mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää korona-avustusta taiteen perusopetuksen ylläpitäjille Haku 19.11. saakka.

Taike myöntää korona-apurahoja taiteilijoille ja valtionavustuksia toiminimille Haku 9.11. klo 16 saakka.

Yrityksille ja liiketoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja säätiöille on tullut jo aiemmin haettavaksi kustannustuki, jonka jatkosta hallitus on tehty esityksen 29.10. Tuen piirissä ovat yritykset, yhdistykset ja säätiöt, jotka harjoittavat liiketoimintaa. Kustannustuen haku pyritään avaamaan joulukuun lopussa.

Muuta tukea:

Hallitukselta 15 miljardin pelastuspaketti, muun muassa

  • yksinyrittäjät ja freelancerit saavat oikeuden työttömyyspäivärahaan
  • työttömyysturvan omavastuuaika poistuu
  • työssäoloehto lyhenee 13 viikkoon

ELY-keskuksilta poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä

Business Finlandilta liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteessa (yli kuusi henkilöä työllistäville yrityksille)

Yksinyrittäjille 2 000 euron toimintatuki toiminnasta aiheutuvien menojen kattamiseen

Yritystoiminta tai opiskelu eivät estä lomautetun oikeutta työttömyysturvaan

Verohallinnolta tukea koronatilanteeseen

Hallituksen lisätalousarvioesityksessä 40 miljoonan euron määrärahalisäys kulttuurin ja taiteen alalle

Espoon kaupungin yksinyrittäjien toimintatuki
Haku 30.9. saakka

Yrittäjä voi saada työttömyysturvaa takautuvasti, jos ilmoittautuu työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020

Oikeus työttömyysturvaan voi olla myös lyhyemmän työskentelyjakson perusteella

Aiempia apurahahakuja:

Helsingin kaupungilta pika-avustuksia
Hakuaika jatkuva 23.3. alkaen.

Taike avasi 1.5. apurahahaun koronapandemian vuoksi työnsä menettäneille ja ahdinkoon joutuneille luovien alojen ammattilaisille. Apurahaa saattoivat hakea myös mm. tuottajat. Hakuaika 1.–15.5. Hakuilmoituksen löydät täältä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan on myöntänyt ylimääräistä avustusta kulttuurin ja taiteen yhteisöille koronaviruskriisistä selviämiseen (mm. muassa kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille).

Kulttuurialan yhteisöt, jotka eivät saaneet samaan tarkoitukseen avustusta Business Finlandilta tai ELY-keskuksesta, saivat toukokuussa hakea korona-avustusta. Avustus oli tarkoitettu niille luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisille yhteisöille, joiden toimintaa koronapandemiasta  aiheutuneet rajoitukset haittasivat 13.3.-31.5. Hakuaika 30.4.–14.5. Lue hakuilmoitus täältä.

Taike muutti liikkuvuustukensa tilapäisesti koronatueksi
Hakuaika 1.–15.4.  Katso tarkemmin hakuilmoituksesta.

Säätiöiltä ja OKM:lta 1,5 miljoonan hätäapu freelancereille

Svenska kulturfonden avaa rahoitushaun taiteilijoille ja kulttuuri- ja taidealan muille freelancereille 
Hakuaika 24.3.­–15.4. 

Koneen Säätiö avaa taiteen alojen toimijoille pikahaun kotiresidenssiin
Hakuaika 27.3.­–5.4.

Turun taideyhdistys jakaa lisää apurahoja koronaviruspandemian takia
Hakuaika 16.3.–16.4.

Patricia Seppälän säätiö jakaa ylimääräisiä apurahoja kuvajournalisteille
Hakuaika 20.–27.3..

Alli Paasikiven Säätiö aikaistaa vuoden 2020 kulttuuriapurahojen myöntämistä

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit avaavat poikkeustilaa dokumentoivan Together Alone -ohjelmahaun kansainvälisille taideprojekteille

STEA avaa koronavirustilanteeseen liittyvän ylimääräisen avustusten haun vuodelle 2020
Hakuaika 6.–22.4.

Alfred Kordelinin säätiöltä ylimääräinen apurahahaku digitaalisiin kokeiluihin
Hakuaika 20.- 26.4.

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien Together Alone - avoin ohjelmahaku
Haku 4.5. mennessä

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

Tukea taide- ja kulttuurialan toimijoille
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKU kerää tietoa koronapandemian vaikutuksista – vastaa jäsenkyselyyn 30.3. mennessä

16.3.2020

Keräämme tietoa koronapandemian vaikutuksista, jotta voimme viedä tietoa eteenpäin päättäjille ja viranomaisille.

Millaisia töiden peruuntumisia ja tulonmenetyksiä pandemiatilanne on sinulle aiheuttanut? Millaiset tukitoimet auttaisivat sinua parhaiten tässä tilanteessa?

Vastaa kyselyymme 30.3. mennessä.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaaja ole mahdollista tunnistaa vastauksista.

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

Lisätietoja:
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää