Avainsana: TAKU

TAKU selvittää osuuskunnan perustamista jäsenilleen

15.4.2019

TAKU, Kieliasiantuntijat, MAL ja Viesti selvittävät yhdessä osuuskunnan perustamista jäsenilleen. Osuuskunta tarjoaisi itsensätyöllistäjille mahdollisuuden parempaan sosiaaliturvaan ja vahvistaisi verkostoitumista. 

Osuuskunnan perustamisen myötä itsensätyöllistäjä-jäsenille tarjottaisiin uusi jäsenetu, jonka avulla heikkoa sosiaaliturvaa olisi mahdollista parantaa. Jos itsensätyöllistäjä tekisi työtä työosuuskunnan jäsenenä ja työmuoto täyttäisi tietyt kriteerit, hänet voitaisiin lukea palkansaajan sosiaaliturvan piiriin.

Lisäksi oman ammattijärjestön osuuskunta tukisi jäseniään vahvistamalla ammatillista identiteettiä ja verkostoitumista, koska osuuskunnan jäsenet edustaisivat samaa tai läheistä ammattialaa.

AEK-koulutussäätiön myöntämä 5000 euron apuraha osuuskunnan perustamisen selvittämistä varten myönnettiin ammattijärjestöille lauantaina 13.4. Akavan Erityisalojen kevätliittokokouksessa. Selvitys osuuskunnan perustamisesta valmistuu arviolta viimeistään syksyllä 2019.

Lue lisää

Tervetuloa TAKUn työelämätilaisuuteen ja kevätkokoukseen

10.4.2019

TAKU toivottaa kevään tervetulleeksi kevätkokouksessaan ja kutsuu jäsenensä koolle verkostoitumaan ja kuulemaan työn murroksesta luovilla aloilla. Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan! 

Aika: perjantai 26.4. klo 13:00 – n. klo 16:00
Paikka: SpeciaHub, Snellmaninkatu 19-21 F 13, Helsinki

Luvassa on mukaansa tempaavaa työelämätietoa työn murroksesta luovilla aloilla, vapaata seurustelua, pientä syötävää sekä varsinainen kevätkokous.

 • Klo 13.00-13.45: Kuulemme Sitran Uusi työelämä ja kestävä talous -hankkeen asiantuntijaa Perttu Jämséniä työn murroksesta luovien alojen näkökulmasta.
 • Klo 13.45-14.30: Tarjolla on kevyttä syötävää ja vapaamuotoista seurustelua muihin tilaisuuteen osallistuvien kanssa.
 • Klo 14:30-n. klo 16.00: Kevätkokouksessa käymme läpi TAKUn vuoden 2018 toimintaa. Kokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Lisäksi hallitus esittää muutamia muutoksia yhdistyksen sääntöihin. Kevätkokouksen esityslista liitteineen lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin ennakkoon.

Kevätkokous on avoin kaikille, mutta Perttu Jämsénin puheenvuoroon on rajattu osallistujamäärä. Älä siis aikaile, vaan varmista paikkasi ilmoittautumalla heti mukaan!
Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 22.4.2019.

Ilmoittaudu tästä!

Nähdään kokouksessa!

Lisätietoja
Nea Leo
nea.leo@taku.fi
044 066 4800

Lue lisää

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun on loputtava

9.4.2019

 

TAKU julkaisi helmikuussa neljä hallitusohjelmatavoitettaan. Yksi neljästä tavoitteestamme on, että häirinnän ja epäasiallisen kohtelun on loputtava. Taide- ja kulttuurialan rakenteiden on muututtava. TAKUlainen, muista käyttää äänioikeuttasi!

Työnantajalla on velvollisuus suojella työntekijää häirinnältä - myös taide- ja kulttuurialoilla

Työturvallisuuslaissa kielletään häirintä, joka aiheuttaa työntekijän terveydelle haittaa tai vaaraa. Häirintä on järjestelmällistä ja jatkuvaa kielteistä toimintaa tai käyttäytymistä.

Laki on myös selkeä työantajan vastuun suhteen: Työnantajan on työturvallisuuslain mukaan ryhdyttävä toimenpiteisiin saatuaan tietää työpaikalla tapahtuvasta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta. Työnantaja ei voi vapauttaa itseään vastuusta vedoten esimerkiksi siihen, että hänen saamansa tiedot ovat olleet puutteelliset, tai että asiaa on selvitetty, mutta tilannetta ei ole saatu korjattua. Työnantajan velvollisuus puuttua asiaan syntyy sillä hetkellä, kun hän saa asian tietoonsa. Mikäli työnantaja sallii häirinnän jatkumisen, työnantaja rikkoo työturvallisuuslakia.

Taide- ja kulttuurialalla keskustelu työnantajan velvollisuudesta puuttua epäasialliseen kohteluun ja häirintään liittyy myös laajempaan keskusteluun taide- ja työnantajavelvoitteiden tunnistamisesta. Alalla on paljon hyviä työnantajia, mutta myös aivan liikaa työpaikkoja, joissa työnantajavelvoitteita ei ole hoidettu asianmukaisesti. Epäselvyyttä on  muun muassa valta- ja vastuusuhteista. Lisäksi ennaltaehkäiseviin toimiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota.

Monet taide- ja kulttuurialan organisaatiot ovat asiantuntijaorganisaatioita, joissa työskentelee korkeasti koulutettuja ja omaan alaansa erikoistuneita huippuasiantuntijoita. Alalla tehdään paljon projektimaista työtä, jonka piirteitä ovat lyhytkestoisuus, nopea tulosvastuu tuotoksesta ja yllättävät muutokset prosesseissa. Tämä asettaa erityisvaatimuksia johtamiselle, johon alan organisaatioissa tulisi kiinnittää paljon nykyistä enemmän huomiota.

TAKUn edustamien alojen toimintakulttuuria on kehitettävä ja rakenteita muutettava

Taide- ja kulttuurialan rakenteiden on muututtava. Alan organisaatioilta on edellytettävä työnantajavelvoitteiden täyttämistä, työaikalakien noudattamista ja ammattimaista johtamista. Valtion rahoitusjärjestelmän on näytettävä tilanteessa esimerkkiä ja kiinnitettävä huomiota organisaatioiden työnantajavelvoitteiden ja -vastuiden täyttämiseen rahoituspäätöksiä tehdessään.

Työnantajan velvollisuutta puuttua epäasialliseen kohteluun ja häirintään on tiukennettava, jotta epäasiallinen kohtelu ja häirintä saadaan kuriin työelämässä. Riittävien toimenpiteiden laiminlyönnistä tulisi asettaa työnantajalle sanktiot.

 

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet_häirintä_some

Mikä on häirintää?

Häirintää on esimerkiksi:

 • toistuva uhkailu
 • pelottelu
 • ilkeät ja vihjailevat viestit
 • väheksyvät ja pilkkaavat puheet
 • työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen
 • maineen tai aseman kyseenalaistaminen
 • työyhteisöstä eristäminen
 • seksuaalinen häirintä.

Tällainen toiminta voi haitata työntekijän terveyttä tai vaarantaa sen.

Häirintään voi liittyä myös työnjohto-oikeuden väärinkäyttöä. Tällaista voi olla esimerkiksi:

 • toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon
 • työtehtävien laadun tai määrän perusteeton muuttaminen
 • sovittujen työehtojen muuttaminen laittomin perustein
 • epäasiallinen työnjohtovallan käyttäminen
 • nöyryyttävä käskyjen antaminen.

Lue lisää Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Osallistu valmennukseemme ja hio työnhakutaitojasi

5.4.2019

 

Taitava Työnhakija -verkkovalmennuksessamme voit hioa työnhakutaitojasi ja työnhakuasiakirjojasi missä ja milloin vain. Valmennus on avoin kaikille TAKUn jäsenille, mutta jos olet työtön voit kerryttää valmennuksella aktiivimallin aktiivisuusedellytystä. Mahdollistamme valmennuksen sinulle yhdessä Akavan Erityisalojen ja UP Partnersin kanssa. 

Taitava Työnhakija -verkkovalmennus koostuu videoista ja konkreettisista harjoituksista. Valmennuksessa on viisi osiota:

 • Osaamisen tunnistaminen
 • Timanttinen työhakemus
 • Vakuuttava CV
 • Työhaastattelu
 • Työnhakusuunnitelma

Lue lisää Akavan Erityisalojen sivuilta, kuinka TAKUlaisena pääset osallistumaan maksuttomaan Taitava Työnhakija - verkkovalmennukseen.

Työtön – Kuinka aktiivisuus kertyy muutoksen jälkeen?

Huhtikuun alusta aktiivimallin aktiivisuusedellytyksen voi täyttää useammalla eri tavalla mm. ammattiliiton järjestämällä työllistymistä edistävällä toiminnalla. Muutos astui voimaan 1.4.19 lukien ja koskettaa heitä, joilla aktiivimallin mukainen 65 päivän seurantajakso alkaa 1.4.19 tai sen jälkeen.

 • Jotta aktiivimallin mukainen aktiivisuus täyttyy, tulee aktiivisuutta olla vähintään 5 päivää 1.4. tai sen jälkeen alkavalla 65 päivän seurantajaksolla.
 • Huomioithan, että aktiivisuus voi täyttyä sekä yksittäisinä päivinä (jos toimintaa on yksittäisinä päivinä eivätkä ne muodosta yhtenäistä kokonaisuutta) tai yhtenäisenä kokonaisuutena (toiminta kestää esim. maanantaista perjantaihin).
 • Lisäksi toiminnan tulee olla työllistymistä tukevaa toimintaa, eli työnhakuun liittyvää valmennusta esim. pidempikestoista uravalmennusta, työhaastatteluvalmennusta tai valmennusta ansioluettelon tekemiseen.
 • Vaikka aktiivisuutta voi kerryttää osallistumalla sekä TE-toimiston järjestämiin palveluihin että muiden muutoksessa mukana olevien tahojen palveluihin, ei näitä palveluita voida yhdistää aktiivisuuskriteerin laskennassa. Esim. aktiivisuusedellytys seurantajaksolla ei täyty, jos osallistut 2 päivänä liiton järjestämään valmennukseen ja 3 päivänä TE-toimiston järjestämään valmennukseen.

Muista toimittaa todistus!

Toiminnan järjestäjän tulee antaa sinulle todistus, jolla voit osoittaa työttömyysetuuden maksajalle, että olet osallistunut työllistymistäsi tukevaan toimintaan. Liitä tämä todistus työttömyyskorvaushakemuksesi liitteeksi, jotta työttömyyskassa voi todeta, että olet täyttänyt aktiivisuusedellytyksen. Ilman todistusta et voi osoittaa aktiivisuuttasi.

Olethan yhteydessä Erkoon, mikäli olet epävarma aktiivisuusedellytyksen kertymisestä.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKUssa uusi järjestöasiantuntija

4.4.2019

 

TAKUn toimiston väki täydentyi, kun uutena järjestöasiantuntijana on aloittanut 1.4.19 lukien Mari Kettunen.

Koulutukseltaan Mari on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta ja työ- ja organisaatiopsykologian kandidaatti Bergenin yliopistosta. Mari on jo aikaisemmin työskennellyt ammattiyhdistysliikkeessä sekä Palvelualojen ammattiliitossa että Suomen Ekonomeilla. Lisäksi Mari on aiemmin toiminut työttömyysturvan ja viestinnän tehtävien parissa Korkeasti koulutettujen kassassa. Marin vastuulla TAKUssa on erityisesti viestinnän tehtävät sekä jäsenpalveluiden kehittäminen.

"Odotan innolla, että pääsen nostamaan esiin TAKUn  tekemistä taide- ja kulttuurialan vahvana asiantuntijana ja edunvalvojana sekä tuomaan yhteiskunnalliseen keskusteluun taide- ja kulttuurialojen yhteiskunnallisen merkityksen. Lisäksi en malta odottaa, että pääsen ideoimaan ja kehittämään TAKUn toimintaa ja palveluita jäsenille."

Kysymyksiä tai ajatuksia? Ole yhteydessä!

Mari Kettunen
järjestöasiantuntija
puh. 0447778679
mari.kettunen@taku.fi

mari2puoli
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Aktiivimallista on luovuttava ja työttömyysturvan uudistukset on valmisteltava uudelleen

29.3.2019

 

TAKU julkaisi helmikuussa neljä hallitusohjelmatavoitettaan, joista yksi on työttömyysturvan uudistusten valmistelu uudelleen.  TAKUn tavoite on, että seuraavalla hallitusohjelmakaudella aktiivimallista luovutaan ja työttömyysturvan uudistukset valmistellaan uudelleen. Painopistettä on muutettava kontrollista ja sanktioista neuvonnan, ohjauksen ja palveluiden lisäämiseen.

“Aktivointia ei voi hoitaa uhkakirjeillä, eikä puhelinautomaattineuvonnalla.”

Käytössä oleva aktiivimalli ei Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKUn jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan palvele taide- ja kulttuurialan korkeakoulutettuja ammattilaisia. Puutteiksi on koettu mallin sekavuus, alueellinen eriarvoisuus, kannustinloukkoihin ajautuminen ja se, että malli taipuu huonosti pätkä- ja osa-aikatöitä tekevien sekä osittain apurahoilla työskentelevien tarpeisiin.

Myös työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa aktiivimallia täydentämään suunnitellussa omatoimisen työnhaun mallissa on ollut jo valmisteluvaiheessa havaittavissa niin suuria puutteita, ettei siitä näytä tulevan yhtään hyödyllisempi.

Taide- ja kulttuurialan ammattilaisten kannalta omatoimisen työnhaun mallin suurin puute on, että se sopii todella huonosti pätkätyöläisille: työttömän työnhakijan on mallin mukaan haettava sanktioiden välttämiseksi muita töitä, vaikka tiedossa oleva kiinnostava työ olisi alkamassa kuukauden päästä. Toinen merkittävä puute on, ettei tämäkään malli tunnista lainkaan apurahalla työskenteleviä taiteilijoita ja tutkijoita.

Taide- ja kulttuurialalla pätkätyöt ja työpätkien väliset työttömyysjaksot ovat valitettavasti arkipäivää. Kyselyyn vastanneet jäsenemme toteavat, että aktiivimallin henki syyllistää kulttuuriammattilaisia tästä. Tilanne ei omatoimisen työnhaun mallissa näytä ainakaan paranevan.

 

 

 

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet_aktiivimalli_some

“TE-hallinnon resurssipula koskettaa kaikkia työttömiä ja luo yleistä epätasa-arvoa.”

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU esittää, että työttömyysturvan uudistukset on valmisteltava uudelleen. Nykyisten usean eri ministeriön ja hallinnonalan itsenäisesti valmistelemat mallit ovat luomassa byrokraattisen viidakon, jossa luoviminen vie työnhakijan ajan ja energian tärkeimmästä: oman alan työpaikkojen hakemisesta ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisestä.

Sosiaali- ja työttömyysturva tarvitsee kokonaisuudistusta. Painopistettä on muutettava kontrollista ja sanktioista neuvonnan, ohjauksen ja palveluiden lisäämiseen. Nykyiseen byrokratiaan kuluvat resurssit on ohjattava neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. Kuten Takun jäsen kyselyvastauksessaan toteaa: ”Työtä ei aina ole saatavilla vaikka kuinka ahkerasti hakisi. Tästä ei pidä syyllistää vaan etsiä sellaisia kokonaisratkaisuja, jotka palvelevat parhaiten sekä työnhakijaa että työnantajaa.”

Omatoimisen työnhaun mallin jatkotoimista päättää keväällä 2019 valittava hallitus. TAKUlainen, muistathan käyttää äänioikeutasi!

Kaikki lainaukset sitaatteja TAKUn jäsenille tehdystä kyselystä toukokuulta 2018

 

TAKUn hallitusohjelmatavoitteet web_kansi_some
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Puolueet: Itsensätyöllistäjille saatava neuvotteluvaltaa

12.3.2019

 

TAKU järjesti yhdessä kymmenen kollegajärjestön kanssa 11.3.2019 vaalipaneelin itsensätyöllistäjien asemasta otsikolla Oikeus sosiaaliturvaan, oikeus neuvotella. Vaalipaneelin perusteella puoluekentällä vallitsi laaja yksimielisyys siitä, että itsensätyöllistäjille on saatava seuraavan hallituskauden aikana neuvotteluvaltaa työehtoihinsa.

Itsensätyöllistäjien, yrittäjien ja monityöläisten työmarkkina-aseman parantaminen on yksi TAKUn neljästä hallitusohjelmatavoitteesta.

Itsensätyöllistäjien vaalipaneelissa Helsingissä RKP:n Henrik Stenbäck, SDP:n Pilvi Torsti, Keskustan Arto Pirttilahti, Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto, Kokoomuksen Harri Jaskari ja Vasemmistoliiton Anna Kontula vastasivat kaikki puolueidensa kannattavan itsensätyöllistäjien kollektiivisen neuvotteluvallan lisäämistä.

Tämä tarkoittaisi ay-liikkeen oikeutta sopia itsensätyöllistäjien työn ehdoista.

Tällainen kollektiivinen neuvotteluvalta on mahdollista jo 12 EU-maassa, mutta Suomessa on vallinnut epäselvyys siitä, miten EU-tason linjauksia sovelletaan Suomessa. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala huomautti helmikuussa, että lainsäätäjän on Suomessakin ratkaistava asia.

Paneelin osallistujat vakuuttivat muutoinkin olevansa itsensätyöllistäjän puolella.

Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto totesi, että Suomeen on saatava sellaista lainsäädäntöä, joka on reilua myös itsensätyöllistäjille: Poliitikkojen on otettava vastuu siitä, että ihmiset ovat yhdenvertaisessa asemassa riippumatta työn tekemisen ja teettämisen tavasta.

SDP:n Pilvi Torsti totesi, että työsuhteen määritelmän laajentaminen olisi tie kohti itsensätyöllistäjien parempia oikeuksia. Nyt itsensätyöllistäjiä kohdellaan esimerkiksi te-toimistoissa usein yrittäjinä. Torsti myös kertoi työntekijän määritelmää jo SDP:ssä mietityn.

Sekä Kokoomuksen Harri Jaskari että Keskustan Arto Pirttilahti korostivat työosuuskuntien roolia nykyhetken ja tulevaisuuden työnteon muotona. Kaikki panelistit pitivät työosuuskuntatyötä koskevien tulkintojen selkiyttämistä tärkeänä. Kyse ei ole yrittäjyydestä vaan työsuhteisesta työstä.

Kaikilla panelisteilla oli halu kehittää sosiaaliturvaa siihen suuntaan, että erilaiset työn muodot ja ihmisten erilaiset tilanteet pysyvät mukana. Tulevan sotu-uudistuksen yhteydessä itsensätyöllistäjille keskeinen asia on, että he pysyvät osana uudistusta eikä heitä unohdeta.

Vasemmistoliiton Anna Kontula huomautti paneelin lopuksi, että itsensätyöllistäjiä on jo parisataatuhatta. Kun heihin lasketaan muut kuin vakituisessa työssä olevat, lukumäärä on noin miljoona suomalaista.

 

Pitäisikö itsensätyöllistäjillä olla kollektiivinen neuvotteluoikeus -kysymykseen jaa vastanneet nostivat kätensä.

Henrik Stenbäck (RKP), Pilvi Torsti (SDP), Arto Pirttilahti (Keskusta), Outi Alanko-Kahiluoto (Vihreät), Harri Jaskari (Kokoomus), Anna Kontula (Vasemmistoliitto).
Henrik Stenbäck (RKP), Pilvi Torsti (SDP), Arto Pirttilahti (Keskusta), Outi Alanko-Kahiluoto (Vihreät), Harri Jaskari (Kokoomus), Anna Kontula (Vasemmistoliitto).

Paneelin voit katsoa ja kuunnella Journalistiliiton Youtube-kanavalta:
osa 1: https://www.youtube.com/watch?v=DBUYDOp5aBA&t=47s
osa 2: https://www.youtube.com/watch?v=zEwTULSuj9Q
osa 3: https://www.youtube.com/watch?v=HtqAFOfYOEA
osa 4: https://www.youtube.com/watch?v=HqZC5MHQ60Q
osa 5: https://www.youtube.com/watch?v=fRy7zu1uf4E

Itsensätyöllistäjien vaalipaneelin järjestivät Akava, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Muusikkojen liitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomen freelance-journalistit, Suomen journalistiliitto, Suomen Näyttelijäliitto, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME, Tieteentekijöiden liitto sekä Toimihenkilöliitto ERTO. 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Ilmoittaudu TAKUn kevään jäsenkoulutuksiin

20.2.2019

 

Oletko jo tutustunut TAKUn kevään jäsenkoulutuksiin?

Kevään koulutustarjonnasta löytyvät muun muassa seuraavat koulutukset:

Videotyöhakemus – Miten ja miksi? 26.2. (Oulu)
Videotyöhakemus on työnhaun nykypäivää. Millainen on videotyöhakemus ja miten sellainen kannattaa tehdä? Entä miten erottua työnhaussa videotyöhakemuksella? Ilmoittaudu tästä.

Selkokieli-jatkokoulutus + stream 21.3. (Helsinki & valtakunnallinen)
Mitä selkokieli on? Kuka sitä tarvitsee, kuka siitä hyötyy ja mitä etua sen soveltamisesta on kulttuurialan työssä - kirjoittaessa tai puhuessa? Ilmoittaudu tästä.

Fiksusti töihin – vaihtelevan työajan sopimus 26.3.
Työskenteletkö ns. 0-tuntisopimuksella? Ovatko tietosi työsopimusta koskevissa asioissa ajantasaiset? Osaatko oikeutesi ja velvollisuutesi? Tule päivittämään tietosi koulutukseemme. Ilmoittaudu tästä.

Muut tulevat koulutukset

2.4. Kulttuurihankkeilla työllistyminen ja toimeentulo
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.

3.4. Fiksusti töihin – vaihtelevan työajan sopimus (Tampere)
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.

25.4. Reiluksi työnantajaksi – Työnantajatietoutta kulttuurituottajille, projektijohtajille, hankejohtajille tai tiiminvetäjille
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.

Webinaarit ja tallenteet

Muista myös TAKUn tarjoamat webinaarit.

TAKU tarjoaa jäsenilleen yhteensä 100 lippua kolmeen webinaariin tänä keväänä. Lippuja voi kevään aikana varata enintään kahteen webinaariin jäsentä kohden.

Webinaareihin ilmoittaudutaan TAKUn urapalvelun kautta. Voit katsoa webinaarin yksin tai järjestää webinaarikatsomon, sekä palata tallenteeseen uudelleen vuoden ajan niin monta kertaa kuin haluat. Webinaarit ovat osa UP! Partnersin yleistä webinaarisarjaa. Syksyllä alkaa myös yrittäjyyteen keskittyvä kokonaisuus, jonka liput ovat varattavissa elokuussa. Paikkojen loputtua voit osallistua webinaareihin myös omakustanteisesti. Jo menneisiin webinaareihin ilmoittautuessa pääset katsomaan tallenteen.

Koko koulutustarjontamme löydät tapahtumakalenteristamme.
TAKUn jäsenenä käytössäsi on lisäksi koko Akavan Erityisalojen koulutustarjonta.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Jatkossa aktiivisuuspisteitä voi saada TAKUn koulutuksista

10.1.2019

Huhtuikuusta 2019 lähtien aktiivimallin aktiivisuuspisteitä voi saada myös ammattiliittojen työllistymistä edistävistä koulutuksista

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo  28.12.2018 tiedotteessaan hallituksen laajentavan niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2019.

Työttömien työnhakijoiden työllistymistä tukevaa valmennusta järjestetään myös muiden kuin työvoimaviranomaisten toimesta. Tällä hetkellä tällainen muiden toimijoiden järjestämä valmennus ei kerrytä aktiivimallin mukaista aktiivisuutta, vaikka valmennuksen sisältö vastaisi työvoimaviranomaisen järjestämiä tai sen hankkimia valmennuksia.

Jatkossa myös ammattiliitto tai ammattijärjestö voi järjestää toimintaa joka olisi aktiivisuutta kerryttävää. Aktiivimallin aktiivisuuden ehdot täyttävä toiminta tulee olla työllistämistä tukevaa. Tämä olisi valmennusta ja valmennusta vastaavaa toimintaa, joka edistää työllistymistä. Muutoksella ei laajenneta sitä, millainen toiminta kerryttää aktiivisuutta. Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva toiminta ei edelleenkään ole aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttävää toimintaa. Aktiivisuutta ei myöskään kerrytä työpaikkojen hakeminen, työhaastattelut, osallistuminen rekrytointitapahtumiin.

KEHA-keskus tuottaa TE-palvelut –verkkosivustolle yleisluonteista tietoa toimijoista että toiminnan sisällöstä. Sivustolle tehdään linkki Suomi.fi palveluun, jonne toiminnan järjestäjät voivat ilmoittavaa järjestämistään työllistymistä tukevasta toiminnasta. TE-palvelut –verkkosivuille tuleva päivitys julkaistaan helmikuussa 2019, jolloin STM ja TEM yhteistyössä työhallinnon kehittämiskeskuksen kanssa järjestävät sidosryhmille eli työttömyyskassoille, Kelalle, TE-toimistoille ja asetuksessa tarkoitetuille toimijoille koulutuksen asetusmuutoksesta.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Urapalvelut laajenevat

9.1.2019

TAKUn jäsenenä käytössäsi ovat Akavan Erityisalojen urapalvelut. Henkilökohtaista valmennusta saa nyt myös psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä esimiestyöhön. 

UP! Partnersin toteuttamasta urapalvelusta voit varata ajan henkilökohtaiseen uraneuvontaan ja sparraukseen. Käytössäsi on myös laaja videokirjasto, jonka kautta voit perehtyä työnhaun ja urasuunnittelun eri puoliin juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Miten valmennus käytännössä tapahtuu ja mitä palveluun kuuluu

 1. Kirjautuminen urapalveluun, jäsenyyden tunnistus
 2. Valmennusajan varaus
 3. Mahdollisuus ladata ennakkotietoja ja liitteitä
 4. Videoiden katselu ja niihin liittyvien pohdintatehtävien työstäminen itsenäisesti ja omassa aikataulussa
 5. Tilanteeseen ja liitteisiin ennakkoon tutustuneen UP Omavalmentajan
 6. Valmentaja näkee kaikki valmennettavan tehdyt tehtävät
 7. Valmennuskeskustelu (puhelu/videopuhelu, 1-4 krt)
 8. Uusien ideoiden oivaltamiseen ja käyttöönottoon ohjaava palautekysely tai mahdollisuus jatkaa prosessia

Kaikki palvelut löytyvät osoitteesta urapalvelut.fi/akavanerityisalat. Kirjautuessa palveluun jäsenyys vahvistetaan Akavan Erityisalojen toimesta. Jäsen pääsee käyttämään palvelua heti kun jäsenyys tunnistettu.

TAKUn jäsenillä on oikeus käyttää kaikkia UP Partnersin tuottamia palveluja.

 

Henkilökohtaista valmennusta on saatavilla eri teemoista

Työnhaku, ura & osaaminen

Tyypillisimmät keskustelunaiheet:

 • Miten ottaa LinkedIn aktiiviseen käyttöön?
 • Paluu työelämään vanhempainvapaalta
 • Työnhaku
 • Mikä minusta tulee ”isona”, mitä minä oikeasti osaan? Osaamisen tunnistaminen.
 • Oman osaamisen kehittäminen
 • Opiskelu
 • Eteneminen uralla

Uravalmentajina toimivat kokeneet valmentajat, joilla on oma painotus:

Susan Calonius (Työnhaku, Sosiaalinen media, Osaamisen ravistelu)
Heta Aali (Akateemisen työnhaku, yliopistomaailma)
Johanna Tuutti (Työnhaku, Sosiaalinen media, viestintä, brändin rakentaminen)
Veiko Välk (Kansainvälinen työnhaku, valmentaa myös venäjän ja viron kielellä)
Krista Kohtakangas (Työnhaku, ura, huijarisyndrooman taklaaminen)
Minna Karls (Työnhaku, Ura, valmentaa ruotsinkielellä)

Työpaikan pulmatilanteet

 • Valmennus auttaa ratkaisemaan työpaikan mahdollisia konfliktitilanteita
 • Antaa välineitä miten toimia ulkopuolisena ”välien selvittelijänä” työpaikalla
 • Antaa välineitä miten keskustella vaikeista tilanteista esim. esimiehen kanssa tai esimiehenä

 

Esimiesvalmennus

Esihenkilöt ovat työssään usein yksinäisiä. Palvelu tarjoaa apua esim.:

 • Tiimin/alaisten motivoiminen
 • Tehtävien priorisointi
 • Henkisen kuormituksen vähentäminen
 • Apua konkreettisiin pulmatilanteisiin, joita esihenkilö kohtaa työssään
 • Varmuus esihenkilötyöhön
 • Pohdinta onko minusta esihenkilöksi
 • Miten edetä esihenkilöksi

Valmentajana toimii Sonja Grönlund-Lamminsalo (johdon- ja esihenkilöiden valmentaja & työyhteisösovittelija). Laajan kouluttajaverkoston ansiosta löytyy tarvittaessa lisää esihenkilötyön valmentajia.

 

Psyykkinen valmennus & työnohjaus

Psyykkinen valmennus toimii erityisesti ennaltaehkäisevästi ja silloin kun henkilöllä on ”kuormittava tilanne päällä”. Valmennus ei ole terapiaa.

Valmennuksessa saa apua mm. seuraaviin asioihin:

 • Työssä jaksaminen
 • Kuormittavista tilanteista selviytyminen
 • Kuormittavat tilanteet työssä
 • Kuormittavat tilanteet työn ulkopuolella
 • Miten tukea kuormittavassa tilanteessa olevaa työkaveria/alaista
 • Miten puuttua ja mistä apua

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa henkilön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen päämääränä on myös kehittää ohjattavan työssäjaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään. Työnohjauksessa henkilö pääsee:

 • Tutkimaan, arvioimaan ja kehittämään omia toimintatapojaan työssä
 • Suositellaan myös ”vaikeiden tilanteiden purkamiseksi”

Psyykkisinä valmentajina toimivat:

Psykologit: Heidi Viljamaa, Aino Peltomaa, Minna Karls ja Veiko Välk
Työnohjaaja: Sonja Grönlund-Lamminsalo
Ratkaisukeskeiset terapeutit: Julkaistaan tammikuun aikana

 

Liikunta- & ravintovalmennus

Fysiikka- ja ravintovalmennusta saatavilla mm. seuraavista teemoista:

 • Kunnon kohottaminen
 • Liikunnan ja liikkuvuuden lisääminen
 • Lisää energiaa työhön tai työnhakuun liikunnan avulla
 • Energisoiva ruokavalio
 • Painonpudotus
 • Niska-ja hartiajumeista eroon – apua työn tauottamiseen ja taukojumppaan
 • Apua liikuntatavoitteiden toteuttamiseen, esim. maraton

Fysiikka –ja ravintovalmentajina toimivat:

Kira Tiivola, KTM, hyvinvointimentori, auktorisoitu Personal Trainer ja LCF Life Coach®, Mindfulness- ja painonhallintaohjaaja.
Inka Calonius, auktorisoitu Personal Trainer ja kokki, joka on opiskellut lisäksi ravitsemustieteitä.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää