Avainsana: selvitys

Terveyskysely paljastaa freelancereiden hyvinvoinnin ongelmat

16.2.2021

Freelancereiden ja itsensätyöllistäjien terveydentilaa selvittävän kyselymme tulokset heijastavat kyseisen työntekijäryhmän heikkoa asemaa, joka on entisestään korostunut koronapandemian aikana.

Tulokset kertovat merkittävästä työperäisestä stressistä, uupumuksesta sekä toimeentuloa ja töiden jatkuvuutta koskevasta huolesta. Esiin nousee myös työergonomian sekä työterveyshuollon puute.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry teki selvityksen yhteistyössä Sydänliiton kanssa marraskuussa 2020.

Töiden jatkuvuus tai toimeentulon riittävyys huolestuttaa laajasti

Töiden jatkuvuus tai toimeentulon riittävyys huolestuttaa 86 % vastaajista. Työn kuormittavuuden epätasaisuus huolestuttaa 59 % vastaajista ja työyhteisön puute 42 %:a.

Eniten huolta aiheuttaa stressi (73 %) ja nukkumisen ongelmat (50 %). Lähes 25% vastaajista kertoo olevansa erittäin uupunut tai stressaantunut, ja 63 % vastaajista kertoo olevansa jonkin verran uupunut tai stressaantunut. Terveyteen liittyvät asiat huolestuttavat 69 % vastaajista.

Lähes 60 % vastaajista kokee, että he eivät saa apua terveyteen liittyvissä ongelmissa. Yli puolet vastaajista ei tiedä verenpainearvoaan ja yli kaksi kolmasosaa ei tiedä kolesteroliarvoaan. Hyvistä elintavoista kuitenkin kertoo se, että lähes kaikki vastaajista harrastavat vapaa-ajan liikuntaa ja vain 8 % kertoo tupakoivansa. Kasvikset kuuluvat osaksi päivittäistä ruokavaliota 63 % vastaajista.

Freelancereiden aseman parantamiseksi tarvitaan muutos lainsäädäntöön

Koronavuosi on kurittanut erityisesti taide- ja kulttuurialalla työskenteleviä freelancereita, joita yhdistää pienet ja pirstaleiset tulot puutteellinen sosiaaliturva sekä heikko neuvotteluasema. Freelancereiden työmarkkina-aseman parantamiseksi ja hyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan työlainsäädäntöön muutos, joka takaa myös tälle ammattiryhmälle työsuhteen suojan, työttömyys- ja sosiaaliturvan.

TAKU ry on jo pitkään ajanut työsuhteen suojan laajentamista työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa työtä tekeviin yhdessä eri ammattijärjestöjä edustavan ITSET-ryhmän kanssa. Tavoite on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan.

Ammatillisen edunvalvonnan lisäksi TAKU ry ohjaa nyt tehdyn terveyskyselyn tuloksia freelancereiden hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämiseen jo kevään 2021 aikana. Sydänliitto kokosi TAKUlaisille omat terveysvinkkinsä.

Tutkimus kohdistui TAKUn jäsenistöön. Vastausprosentti oli 32%. Vastaajista 83 % naisia, 12 % miehiä. Eniten vastaajia oli 35-44 -vuotiaiden ikäryhmästä (41 %).

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Selvitys: Kuvataiteilijoiden palkkioissa suurta vaihtelua – alalle kaivataan yhtenäisiä korvauskäytäntöjä

19.12.2019

 

TAKU ja Suomen Taiteilijaseura selvittivät syksyllä toteuttamassaan palkkiokyselyssä erilaisia kuvataiteen alan tehtävistä maksettavia korvauksia. Kartoitettuihin tehtäviin sisältyivät esimerkiksi kuvataiteen opetus- ja asiantuntijatehtävät, taidenäyttelyihin liittyvät tehtävät sekä julkisen taiteen tehtävät. Kyselyyn vastasi 107 ammattikuvataiteilijaa.

Selvityksen tulokset nostavat selkeästi esiin kuvataiteilijoiden työnkuvan hajanaisuuden, korvauskäytäntöjen suuren vaihtelun sekä epävakaan aseman työmarkkinoilla. Vastaukset osoittavat, että kuvataiteilijat tekevät usein työtä korvauksetta, minkä lisäksi alalla on paljon näkymätöntä työtä, jota ei tyypillisesti kirjata työtunneiksi.

”Vastauksista on nähtävissä, että sopimuskäytännöt kuvataiteen alalla ovat edelleen melko jäsentymättömiä. Jopa samoista tehtävistä maksetuissa palkkiosummissa on suuria eroja”, TAKU ry:n toiminnanjohtaja Nea Leo toteaa.

Selvityksen tavoitteena oli koota tilastotietoa, jota kuvataiteilijat voisivat hyödyntää oman työnsä hinnoittelussa. Kuvataiteen alalla on tarve palkka- ja palkkiosuosituksille, joihin taiteilijat voisivat vedota sopimuksia tehdessään. Tällä hetkellä kilpailulainsäädännön rajoitukset estävät esimerkiksi taiteilijajärjestöjä laatimasta virallisia palkkiosuosituksia. Tilanteesta kärsivät erityisesti kuvataiteen kaltaiset taiteenalat, joilla taiteellista työtä ei tyypillisesti tehdä työsuhteessa tai työehtosopimuksen alaisuudessa.

Selvityksen mukaan yleisimmin korvauksetonta työtä tehtiin taidenäyttelyihin liittyvien tehtävien yhteydessä. Suomen Taiteilijaseuran ajama näyttelypalkkiokäytäntö pyrkii turvaamaan taiteilijoille kohtuullisen korvauksen museonäyttelyn yhteydessä suoritetuista työtehtävistä.

Yleisin kuvataiteilijoiden tekemän työn korvausmuoto oli palkkio, paitsi opetustöissä, joissa korvaus maksettiin yleisimmin palkkana. Oli kuitenkin hyvin yleistä, että taiteilija ei saanut mitään korvausta työtehtävän suorittamisesta. Ilmaista työtä esiintyi kaikissa kartoitetuissa työtehtävissä, mutta vähiten opetustehtävissä.

Kyselyssä kerättiin tietoa vastaajien taustoista, työtehtävistä, eri työtehtäviin käytetystä ajasta sekä työstä saaduista korvauksista viimeisen vuoden aikana. Kyselyssä myös selvitettiin, oliko teetetystä työstä kirjallinen sopimus ja noudatettiinko työssä työehtosopimusta.

Kyselyyn vastanneista kuvataiteilijoista 40 prosenttia työskenteli pääkaupunkiseudulla ja 60 prosenttia muualla Suomessa. Lähes puolet vastaajista oli työskennellyt kuvataiteilijana yli 20 vuotta, ja noin kolmasosa 10–20 vuotta. Kuvataiteilijat ovat yleisesti hyvin korkeasti koulutettuja: puolet vastaajista oli suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja yli kolmasosa alemman korkeakoulututkinnon.

”Pyrimme keräämään tietoa alan korvauskäytännöistä ja palkkioiden suuruudesta jatkossa säännöllisesti. Vertailukelpoinen tilastotieto auttaa hahmottamaan tilanteen kehittymistä ja edistämään reilujen palkkio- ja korvauskäytäntöjen vakiintumista. On selvää, että kuvataiteilijoiden tekemälle ilmaistyölle on tultava loppu”, Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki toteaa.

Tutustu selvityksen tuloksiin

 

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Nea Leo
nea.leo@taku.fi
p. 044 066 4800

Toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki
annukka.vahasoyrinki@artists.fi
p. 040 077 3105

 

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää