Avainsana: opiskelijan TAKU

TAKUn opas kulttuurituotannon työharjoitteluun

11.9.2020

 

Kulttuurituottajan työssä ja alalle valmistavissa korkeakouluharjoitteluissa voi tulla vastaan tilanteita, jotka ovat tapahtumatuotannoissa tavallisia, mutta työelämässä yleensä poikkeuksellisia. Haluamme tukea kulttuurituotannon harjoitteluihin suuntaavia opiskelijoita harjoittelupaikan saamisessa, mutta myös auttaa heitä harjoittelussa vastaan tulevissa kysymyksissä. Oppaamme Hyvän harjoittelun ABC - Opas kulttuurituottajien työharjoitteluun auttaa sekä opiskelijaa että organisaatiota reilun harjoittelun sopimisessa.

 

Mistä oppaassa oikein on kyse?

Opas kulttuurituottajien työharjoitteluun kertoo vinkit hyvän työharjoittelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sitä voi soveltaa myös muihin taide- ja kulttuurialojen työharjoitteluihin.

Hyvän harjoittelun ABC - Opas kulttuurituotannon työharjoitteluun  tarjoaa vinkkejä hyvän työharjoittelun suunnitteluun ja toteuttamiseen harjoittelijan näkökulmasta. Oppaassa avataan työharjoitteluiden luonnetta, työturvallisuuteen ja palkkaan liittyviä kysymyksiä, kerrataan tekijänoikeuskysymyksiä ja työaikalakia kulttuuri- ja tapahtumatuotannon näkökulmasta. Se tarjoaa apua harjoittelusopimuksen laatimiseen, neuvoo toimintatavat, jos vastaan tulee ristiriitatilanteita työharjoittelussa ja ohjaa lisätiedon pariin. Lisäksi oppaassa on liitteenä sopimusmallit työharjoittelusopimukseen ja työsopimukseen.

Oppaan tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden asemaa harjoittelijana lisäämällä tietoisuutta harjoittelijan oikeuksista ja yleisesti työlainsäädännöstä. Se rohkaisee oppilaitoksia tarkastamaan käytäntönsä pitäen harjoittelijan etu mielessä ja organisaatioita suosimaan palkallisia harjoitteluita.

 

Oppaan taustalla harjoitteluiden epäkohtia esiin tuonut opinnäytetyö

Oppaan taustalla on Tuulia Ahokkaan vuonna 2019 TAKUlle tekemä opinnäytetyö Kulttuurituotannon opiskelijoiden oikeuksien toteutuminen työharjoitteluissa. Opinnäyte käsittelee opiskelijoiden asemaa työharjoittelijoina, ja se tuo esille työharjoitteluiden suorittamiseen liittyviä kehittämiskohteita. Tutkielmassa selvitettiin opiskelijoiden oikeuksien toteutumista kulttuurituotannon työharjoitteluissa kyselyllä, johon vastasi 130 kulttuurituotannon opiskelijaa tai lähivuosina valmistunutta kulttuurituottajaa eri oppilaitoksista ympäri Suomen. Kyselyä täydennettiin myös kolmen kulttuurituotannon opiskelijan teemahaastattelulla.

Kyselyyn osallistuneet 130 vastaajaa olivat yhteensä suorittaneet 423 työharjoittelua. Näistä työharjoitteluista palkattomia oli suurin osa: 74% eli 312 harjoittelua. Kyselyn vastauksista selvisi myös, että palkattomissa työharjoitteluissa opiskelijat olivat suorittaneet usein samankaltaisia työtehtäviä kuin palkatut työntekijät ja olleet yksin vastuussa merkittävistä kokonaisuuksista. Työskentely ei ole ollut ainoastaan työympäristöön tutustumista ja avustavien työtehtävien suorittamista. Näissä tapauksissa työharjoittelusta olisi perustellusti pitänyt maksaa harjoittelijalle korvaus.

 

Opas avuksi reilujen työharjoitteluiden sopimiseksi

Toivomme harjoitteluun hakeutuvien opiskelijoiden lisäksi myös oppilaitosten harjoitteluvastaavien ja työharjoittelua tarjoavien organisaatioiden tarttuvan oppaaseemme sekä kiinnittävän huomiota reilun työharjoittelun reunaehtoihin. "Olisi hienoa, jos opas myös innoittaisi organisaatiot entistä paremmin mukaan hyvien harjoittelukäytäntöjen vahvistamiseen. Työharjoittelun tarkoitus on tukea opiskelijaa ammatillisen kasvamisen tiellä kohti alan asiantuntijuutta", kiteyttää TAKUssa järjestöasiantuntijana toiminut sekä oppaan toimittanut ja taittanut Sini Myllyniemi.

***

TAKU kiittää lämpimästi Tuuliaa ansiokkaasta opinnäytetyöstä ja erinomaisesta yhteistyöstä TAKUn kanssa sekä tämän oppaan suunnittelusta ja kokoamisesta. Kiitos myös Tuire Torvelalle, Akavan Erityisalojen lakimiehelle oppaan tarkastamisesta lain näkökulmasta sekä tekstiä eri vaiheissa kommentoineille: Leena Björkqvist, Rosa Frauenknecht, Gurmann Saini ja Henna Salo.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Olen humanisti -kampanja laajenee

18.8.2020

 

Viime vuonna lanseeramamme Olen humanisti -kampanja laajenee uusien yhteistyökumppaneiden ja viestintäkanavien myötä. Kampanja nostaa esiin humanistien osaamisen ja merkityksen työelämälle.

Viime syksynä ensimmäistä kertaa järjestetty Olen humanisti -kampanjamme on saanut uunituoreet verkkosivut ja LinkedIn-sivun jo viime vuonna lanseeratun Facebook-sivuston ja Instagram-tilin lisäksi. Myös kumppaniverkostomme on laajentunut kahdella mukaan tulleella järjestöllä.

Löydät verkkosivuilta jo nyt viime syksyisen kampanjamme uratarinat sekä pian myös ajankohtaisia tietoiskuja humanistiselta alalta. Julkaisemme pian tämän vuoden upeiden humanistien inspiroivia uratarinoita, joten kannattaa ottaa kampanja seurantaan ÄN-YY-TEE nyt!

Vuoden 2019 kampanjan aikana humanistit jakoivat uratarioitaan omatoimisesti myös LinkedIn:ssä. Uratarinoiden lisäksi haastamme LinkedIn:ssä työnantajia tunnistamaan organisaationsa tarpeet humanistien osaamiselle ja tunnistamaan myös rekrytoidessa, milloin paikkaan paras valinta olisikin osaaja humanistisella taustalla. Ennen kaikkea rohkaisemme työnantajia ylistämään organisaatioidensa humanistien monipuolista ja joustavaa osaamista.

TAKUn jäsenten yleisin tutkintonimeke on FM. Tänäkin syksynä iso osa 2700:sta opintonsa aloittavasta humanistista ympäri Suomen on taide- ja kulttuurialan humanisteja. Myös monet ammattikorkeakouluissa opiskelleet TAKUn jäsenet ovat humanistisella alalla ja voivat  tunnistaa itsensä tunnisteesta #olenamkhumanisti.

Voit seurata kampanjaa Instagram:ssa, LinkedIn:ssä ja Facebook:ssa ja ladata profiilikuvaasi Olen humanisti -kehykset. Jaa myös oma tarinasi tunnisteella #olenhumanisti. Näin voimme välittää muille myös sinun tarinaasi kampanjamme sivuilla.

Vuoden 2019 humanisteja: Professori Jaakko Hämeen-Anttila, Suomen Taiteilijaseura⁠n toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki, Koneen Säätiö⁠n johtaja Anna Talasniemi, Akavan johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause, Oulun museo- ja tiedekeskus Luupin tapahtumatuottaja Uula Neitola, Delinguan toimitusjohtaja Katja Virtanen, Tanssin talon johtaja Matti Numminen, Flow Festivalin artistituotannon vastaava Maiju Talvisto ja Finavian tietohallintojohtaja Leyla Akgez-Laakso

Vuoden 2019 kampanjan humanisteja:
Professori Jaakko Hämeen-Anttila, Suomen Taiteilijaseura⁠n toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki, Koneen Säätiö⁠n johtaja Anna Talasniemi, Akavan johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause, Oulun museo- ja tiedekeskus Luupin tapahtumatuottaja Uula Neitola, Delinguan toimitusjohtaja Katja Virtanen, Tanssin talon johtaja Matti Numminen, Flow Festivalin artistituotannon vastaava Maiju Talvisto ja Finavian tietohallintojohtaja Leyla Akgez-Laakso

 

Olen humanisti -kampanjan järjestävät TAKUn lisäksi Akavan Erityisalat, Kieliasiantuntijat, Museoalan ammattiliitto MAL ja Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Yhteistyöopinnäytteemme avaa vapaaehtoista osa-aikatyötä taide- ja kulttuurialalla

13.6.2020

 

Kartoitimme syksyllä 2019 yhteistyöopinnäytetyöhön liittyvällä kyselyllä jäsenistömme kokemuksia vapaaehtoisesta osa-aikaisesta työskentelystä luovilla aloilla. Rosa Frauenknechtin tekemä opinnäytetyö on nyt valmistunut. Opinnäytteessä on avattu hienosti vapaaehtoiseen osa-aikatyöhön liittyviä myönteisiä vaikutuksia, mutta myös siihen liittyviä lainsäädännön kehittämiskohteita.

Vuonna 2018 kulttuuriammateissa toimivista 23 prosenttia työskenteli osa-aikaisesti ja 11 prosenttia työskenteli useammassa kuin yhdessä työpaikassa. Vakituinen kokoaikatyö on vähentynyt ja muut työmuodot, eli epätyypillinen työ, yleistynyt tasaisesti vuoden 1996 jälkeen. Tästä huolimatta osa-aikatyötä pidetään edelleen toissijaisena vaihtoehtona kokoaikatyölle. On totta, että vastentahtoinen osa-aikatyö on yleistynyt 2010-luvun taloustaantuman aikana, mutta enemmistö osa-aikatyötä tekevistä on kuitenkin valinnut työmuodon omasta tahdostaan, ei olosuhteiden pakosta. Vapaaehtoisella osa-aikatyöllä tarkoitetaan sellaisia osa-aikaisia työsuhteita, jotka työntekijä on vapaaehtoisesti valinnut työmuodokseen siksi, ettei halua työskennellä kokoaikaisesti.

Vapaaehtoinen osa-aikatyö voi tukea hyvinvointia ja sillä on myös muita myönteisiä vaikutuksia

TAKUn yhteistyöopinnäytteen mukaan osa-aikatyö on myös useimmille taide- ja kulttuurialan osa-aikaisille oman elämäntilanteen pohjalta tehty yksilöllinen ja vapaaehtoinen ratkaisu. Tutkimuksen mukaan vapaaehtoisesti osa-aikaisilla työn ja vapaa-ajan välinen suhde oli myös vastentahtoisesti osa-aikaisia ja muissa työmuodoissa työskenteleviä paremmassa tasapainossa ja he olivat tyytyväisiä elämäänsä ja kokivat, että heille tärkeät asiat toteutuvat toivotulla tavalla heidän elämässään. Pienemmät työtunnit antavat liikkumavaraa työntekoon ja lisääntynyt vapaa-aika mahdollistaa mielekkäiden asioiden tekemisen, mikä puolestaan tukee hyvinvointia. Tutkimuksen mukaan osa-aikatyön koettiin vaikuttaneen myönteisesti erityisesti henkilökohtaiseen hyvinvointiin, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, opiskeluun ja itsensä kehittämiseen, harrastuksiin ja vapaa-aikaan sekä perhe-elämään ja ihmissuhteisiin. Myös luovuus ja taiteellinen työskentely, urakehitys, taloudellinen tilanne ja yhteiskunnallinen asema mainittiin positiivisina vaikutuksina.

Osa-aikatyön vahvuutena pidettiin myös sitä, että useamman työn yhteensovittaminen mahdollistaa eri aloilla toimimisen, verkostoitumisen, uuden oppimisen ja kehittymisen sekä omien vahvuuksien hyödyntämisen monipuolisesti. Osa-aikatyöllä voitaisiin korjata työelämän epätasapainoa, jossa osa työntekijöistä on täysin ylityöllistettyjä ja osalla ei ole lainkaan töitä. Työnantajat voisivat palkata useamman ihmisen samaan tehtävään ja saada siten laajempaa osaamista käyttöönsä. Osa-aikaisen työntekijän voi palkata silloin, kun mahdollisuutta kokoaikaisen palkkaamiseen ei ole, toisaalta osa-aikatyö voi myös mahdollistaa työelämässä mukana olemisen niille, joille se olisi muuten mahdotonta.

Ei pidä unohtaa sitä, että osa-aikatyö tukee ekologisesti kestävää elämäntapaa ja mahdollistaa hitaammasta elämästä nauttimisen. Kun työpaikalle mennään harvemmin työmatkapäästöt ja toimistorakennusten lämmitykseen ja valaistukseen liittyvät päästöt pienenevät. Osa-aikatyö vaikuttaa myös yksilöiden ja kotitalouksien kuluttamiseen – pienempien tulojen myötä kuluttamiseen jää vähemmän rahaa. Osa-aikaisella on myös enemmän aikaa nauttia aineettomista palveluista ja mahdollisuus hakea niistä mielihyvää materian haalimisen sijaan. Työltä vapautunutta aikaa voidaan käyttää ekologisesti kestäviin ratkaisuihin ja harrastuksiin, vaikkapa palstaviljelyyn.

Lainsäädäntöä kehitettävä epätyypillinen työ huomioiden

Nuorten sukupolvien, milleniaalien ja postmilleniaalien arvot poikkeavat aiemmista sukupolvista. Heille työ on yksi osa elämän kokonaisuutta ja vapaa-aikaa arvostetaan samalla tavalla kuin työstä saatavaa palkkaa. Se, että pienemmistä työtunneista tulisi tulevaisuudessa tavoiteltava asia, ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei osa-aikatyöhön liittyviä haasteita tulisi ratkoa. Ammattiyhdistysliike on avainasemassa parempien työolojen neuvottelemisen suhteen. Vakituista kokoaikatyötä pidetään edelleen ”tyypillisenä” työnä ja työhön liittyvä lainsäädäntö sekä sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu tämän ajatuksen mukaisesti, eivätkä ne siksi vastaa epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien todellisuutta. Osa-aikaisten kannalta erityisen ongelmallisia ovat työtuloon sidotut etuudet, kuten eläkekertymä ja vanhempainpäivärahat. Ammattijärjestöt voisivat olla mukana ajamassa työn uudelleenmäärittelyä ja sitä, että vallitsevia järjestelmiä ja lainsäädäntöä päivitettäisiin niin, että ne huomioisivat paremmin erilaisia työn muotoja. Myös asennemuutos olisi paikallaan: tulevaisuudessa kestävä elämäntapa tulee olemaan arkipäivää ja osa-aikatyöhön kannattaisikin suhtautua välineenä, jolla voidaan taata mahdollisemman monelle riittävän hyvä elintaso.

Tutustu Rosan opinnäytetyöhön kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
Rosa Frauenknecht
rosa.frauenknecht@gmail.com

***

Opinnäytetyöhön liittyvään kyselyyn vastanneiden kesken on arvottu Tiketin 50 euron lahjakortti. Arvonnan voittajaan on otettu henkilökohtaisista yhteyttä.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKUtuella palkittiin tänä vuonna kaksi TAKUn jäsentä

14.5.2020

Vuoden 2020 TAKUtuen saajat on valittu. Tänä keväänä myönnettiin 1000 euron suuruinen TAKUtuki kahdelle opinnäytetyön tekijälle. Valintakriteereinä painotettiin opinnäytetöiden aiheiden kiinnostavuutta sekä merkitystä taide- ja kulttuurialalle.

Palkittujen töiden aiheet ovat TAKUlle läheisiä ja kiinni tässä ajassa. Palkituilla opinnäytetöillä TAKU nostaa esiin raikkaan esimerkin taiteellisen tutkimuksen mahdollisuuksista sekä näkökulmia tapahtumajärjestäjien työhyvinvointiin.

TAKUtuen hakijoiden taustat toivat esiin TAKUn jäsenistön monipuolisuuden upealla tavalla – tukea haettiin seitsemästä yliopistosta ja kuudesta ammattikorkeakoulusta, yhdeksällätoista maisterin opinnäytteellä, kahdeksalla AMK-opinnäytteellä, kolmella kandidaatin työllä ja kahdella YAMK-opinnäytteellä.

Yhteensä 32:n hakemuksen joukosta TAKUn hallituksesta koostunut raati valitsi anonyymisti tuen (á 1 000 €) saajiksi seuraavat jäsenemme:

Heidy Tiits-Tikkanen
Aalto-yliopisto, Kuvataidekasvatus, TaM

Jenna Lahtinen
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon tutkinto-ohjelma, YAMK

 

Tutustu palkittuihin töihin ja tutkimusaiheisiin

Heidy Tiits-Tikkanen, Aalto-yliopisto, Kuvataidekasvatus, TaM
Heidy Tiits-Tikkasen opinnäytetyössä KARKKINÄLKÄ - Taiteellinen tutkimus taidegrafiikasta nautintotaitona kietoutuvat yhteen sekä henkilökohtainen tarve rakentaa vahvempi ymmärrys hänelle itselleen sopivasta ja hedelmällisestä taiteellisesta prosessista että laajempi yhteiskunnallinen näkökulma taiteen tehtäviin ja nautinnon rooliin niissä. Tiits-Tikkanen on toteuttanut taiteellista tutkimustaa taidegrafiikan menetelmin yhdistellen serigrafiaa monotypiamaiseen prässityöskentelyyn. Opinnäytetyön fokus on kuitenkin produktin sijaan prosesissa ja sen myötä muodostuneissa huomioissa, joita hän on avannut työnsä kirjallisessa osuudessa. Prosessin painopisteitä ovat värin sekoittamisen ja paperille siirtämisen tuottama kehollinen mielihyvä, nautinnon ja nautintotaitojen yhteiskunnallinen merkitys sekä taiteen ja sosiaalisen median suhde.

“Opinnäytetyöni on toiminut ja tulee toimimaan ratkaisevassa roolissa muotoillessani taidegrafiikan pajan toimintaa kollegani kanssa. Visiomme on perustaa taloudellisesti ja sosiaalisesti saavutettava taidetila, jonka toiminta rakentuu jakamis-, kierto- ja solidaarisuustalousajattelun periaatteille”, Tiits-Tikkanen kertoo. Opinnäyte on jätetty arvioitavaksi 11.5.2020.

Tiits-Tikkasen aiheen näkökulma nautinnon ja nautintotaitojen yhteiskunnallisesta merkityksestä yhtenä taiteen tehtävänä sekä taiteellisen prosessin herättämät ajatukset ja tunteet tutkimisen kohteina ovat kiinnostavia. Kehollisuus ja mielihyvän käsittely taiteen eri kentillä on kiinni tässä ajassa. Tiits-Tikkasen opinnäyte tarttuu siihen kuvataiteen näkökulmasta.

 

Jenna Lahtinen, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kulttuurituotannon koulutusohjelma, YAMK

Jenna Lahtisen opinnäytetyö Ylitöitä ja raatamista ihannoivaa työkulttuuria? - Kotimaisten elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvointi on nykytila-analyysi elävän musiikin tapahtumajärjestäjien työhyvinvoinnista kotimaisilla kevyen musiikin alalla. Aineisto perustuu Suomen musiikkitapahtumien verkosto LiveFIN ry:n kanssa tehtyyn sähköiseen kyselytutkimukseen, joka toteutettiin marras-joulukuussa 2019, sekä sen pohjalta järjestettyyn ryhmähaastatteluun, joka järjestettiin julkisena paneelikeskusteluna MARS – Music. Assembly. Research. Showbusiness. -musiikin ammattilaistapahtumassa helmikuussa 2020. Analyysin pohjalta opinnäytteessä syntyi kehittämisehdotuksia siitä, kuinka tapahtumajärjestäjät voisivat työssään voida jatkossa entistä paremmin. Opinnäytetyö valmistui huhtikuussa 2020.

Lahtisen opinnäytetyö nostaa esiin alalla vallitsevia työhyvinvoinnin ongelmia ja tarjoaa ratkaisuja tapahtumajärjestäjien työhyvinvoinnin parantamiseen. Lahtisen työn teema on TAKUlle tärkeä, jotta alan käytäntöjen puutteet tiedostetaan entistä paremmin ja ne tehdään näkyviksi. Työn tulokset ja kehitysehdotukset tarjoavat myös mahdollisuuden peilata niitä muihin kulttuurialan projektiluontoisiin tehtäviin.

Kiitos kaikille TAKUtuen hakijoille ansiokkaista hakemuksista ja mielenkiintoisista tutkimusaiheista sekä onnittelut hiljattaisen tai lähitulevaisuudessa häämöttävän valmistumisen johdosta!

Kuvissa vasemmalla Heidy Tiits-Tikkanen ja oikealla Jenna Lahtinen.
Kuvissa vasemmalla Heidy Tiits-Tikkanen ja oikealla Jenna Lahtinen.
Lue lisää

Olen humanisti -kampanja tulee taas - kerro meille tarinasi!

13.5.2020

 

Etsimme humanistitaustaisia jäseniämme esiteltäväksi Olen humanisti -kampanjamme, joka jatkuu jälleen syksyllä. Mitä hyötyä tai mahdollisia haasteita humanistisesta koulutustaustasta tai tutkinnosta on juuri sinulle ollut urallasi?

Olen humanisti -kampanjan tavoitteena on lisätä tietoa humanistisista aloista ja parantaa humanististen tutkintojen arvostusta työmarkkinoilla. Kampanjaan liittyvissä uratarinoissa avataan, miten erilaisille aloille ja moniin erilaisiin tehtäviin humanististen tieteiden tutkinnolla voi työelämässä sijoittua. Aiempiin Olen humanisti -kampanjan sisältöihin voit tutustua Facebookissa ja Instagramissa. #olenhumanisti.

Haluatko osallistua omalla tarinallasi vuoden 2020 kampanjaan? Esittelysi kuvan kera voit jättää täällä 31.5. mennessä.

Olen humanisti -kampanjan järjestävät TAKUn lisäksi Akavan Erityisalat, Kieliasiantuntijat, Museoalan ammattiliitto MAL ja Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt.

insta-olenhumanisti
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Hae TAKUtukea opinnäytetyöhösi tai graduusi

2.3.2020

TAKUtuen tarkoitus on vahvistaa taide- ja kulttuurialojen tutkimusta ja sen tunnettavuutta. Tänä vuonna tuki on suuruudeltaan 1 000 €/työ ja se jaetaan kahdelle korkeakoulun opinnäytetyötä tai pro gradu -tutkielmaa tekevälle opiskelijalle. Hakuaika on 2.–31.3.2020.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikki TAKUn opiskelijajäsenet ja jäsenet, jotka tekevät parhaillaan korkeakoulun opinnäytetyötä ja joiden työ on valmistunut/valmistuu heinäkuun 2019 ja kesäkuun 2020 välisenä aikana (kesäkuun 2020 loppuun mennessä). Opiskelija voi osallistua AMK:n tai YAMK:n opinnäytetyöllä tai yliopiston kandidaatin tutkielmalla tai pro gradu -tutkielmalla. Hakijan tulee olla TAKUn jäsen tai liittyä jäseneksi ennen hakemuksen lähettämistä.

Voit liittyä TAKUun tästä.

Hakuohjeet

TAKUtukea haetaan verkkolomakkeella, johon liitettään vapaamuotoinen hakemusteksti pdf-tiedostona. Hakemuksen suositeltava pituus on 1–2 sivua (max. 10 000 merkkiä).

Hakemukseen lisätään myös noin kappaleen mittainen tiivistys opinnäytteen/tutkielman aiheesta. Lisäksi voit kertoa jos sinulla on jatkosuunnitelmia aiheeseesi liittyen tai olet päässyt hyödyntämään työtäsi muuten.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2020 23:00. Voit lähettää hakemuksen opiskelukielelläsi tai tutkielmasi kielellä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Hae TAKUtukea tästä.

Hakemustiedostosta tulee selvitä ainakin:

  • koulutusohjelmasi/pääaineesi, oppilaitoksesi ja opinnäytetyösi/gradusi ohjaaja
  • tutkimuksen aihe
  • avainsanat
  • tutkimuksen merkitys tieteenalalle sekä TAKUlle
  • miten tutkimus tehdään (tutkimuksen metodologia)
  • aikataulu ja mahdollinen kuluarvio

Ethän kirjoita hakemukseesi nimeäsi tai yhteystietoja, koska hakemukset arvioidaan anonyymisti.

Mitkä asiat vaikuttavat tuettavan työn valintaan?

  • aiheen kiinnostavuus
  • aiheen merkitys taide- ja kulttuurialalle
  • hakemuksen selkeä muotoilu
  • tutkimus on jo valmis tai pitkälle edennyt ja työn valmistumisaikataulu on realistinen

Arvioinnissa huomioidaan tutkielman laajuus (alempi tai ylempi korkeakoulututkinto).

Tuen jakaminen

Palkittavat opinnäytetyöt valitsee TAKUn hallituksesta koostuva raati, joka arvioi hakemukset anonyymisti. Tuen saajat julkaistaan TAKUn kevätseminaarissa 15.5.20 ja tuki maksetaan toukokuussa. Hakijoihin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, kun valinta on tehty. Tuen saajat julkistetaan myös TAKUn verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. Hallitus voi halutessaan päättää tukevansa vain yhtä opinnäytetyötä tai jättää tuen kokonaan jakamatta.

TAKU saa käyttää, asianmukaisin lähdeviittauksin, tutkielmien tuloksia omassa viestinnässään esimerkiksi verkkosivuillaan tai uutiskirjeessään. Edellisten vuosien TAKUtuen saajiin voit tutustua tästä: 2019 ja 2018.

Lisätietoja

Sini Myllyniemi
sini.myllyniemi@taku.fi
040 561 8967

TAKUtuki2019
Lue lisää

Olen humanisti -kampanja nostaa esiin humanistien monipuolista osaamista

30.8.2019

 

Kampanjan taustalla on kolme Akavan Erityisalojen jäsenyhdistystä: Kieliasiantuntijat ry, Museoalan ammattiliitto MAL ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, jotka yhdessä haluavat lisätä tietoutta humanistien monipuolisesta osaamisesta. Valtakunnallinen kampanjaviikko on 2.–8.9.2019.

Olen humanisti -kampanjan tavoitteena on parantaa humanististen tutkintojen arvostusta yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Rekrytoivilla työnantajilla, joiden oma koulutustausta on erilainen, ei aina ole ymmärrystä humanististen tutkintojen tarjoamasta monipuolisesta osaamisesta. Tutkintojen monipuolisuus on kuitenkin nykyisessä työelämässä huomattava etu, sillä humanisti voi tarttua hyvin erilaisiin tehtäviin.

Humanistien vahvuutena työelämässä ovat muun muassa ympäröivän maailman ja ihmisten toiminnan syvällinen ymmärtäminen. Humanistit hahmottavat suuria kokonaisuuksia ja heillä on kyky ajatella kriittisesti. Näistä taidoista on etua monenlaisissa organisaatioissa ja tehtävissä.

”Suomessa on pitkään arvostettu ns. kovia tieteitä, joiden varjoon humanistinen osaaminen herkästi jää. Ihmisymmärrystä kuitenkin tarvitaan työelämässä monilla eri osa-alueilla, esimerkiksi teknologian kehittämisessä. Osa humanistisen tutkinnon arvostuksen puutteesta johtuu varmasti siitä, että humanistien osaamista ei yhteiskunnassa tunnisteta tai ymmärretä. Sitä yritämme tällä kampanjalla korjata”, painottaa Kieliasiantuntijat ry:n asiantuntija Taina Ukkola.

”Haluamme etenkin uuden sukupolven humanistien saavan monipuolisen käsityksen työtehtävistä, joihin tutkinnolla voi sijoittua tutkijauran lisäksi. Oman alan erityisosaamisen lisäksi humanisteille tyypillisestä laaja-alaisesta ihmisten toiminnan ymmärtämisestä on hyötyä missä tahansa työssä”, muotoilee TAKUn järjestökoordinaattori Sini Myllyniemi.

Mukana kampanjassa on mm. professori Jaakko Hämeen-Anttila, Koneen Säätiön johtaja Anna Talasniemi  ja Flow Festivalin⁠ artistituotannon vastaava Maiju Talvisto. Kampanjaa voi seurata sosiaalisessa mediassa Instagramissa ja Facebookissa tunnisteella @olenhumanisti. Voit jakaa myös oman uratarinasi tai ajatuksesi humanismista tunnisteella #olenhumanisti ja ladata Olen humanisti -kehykset Facebookin profiilikuvaasi.

 

Lisätietoja:
Sini Myllyniemi, järjestökoordinaattori

sini.myllyniemi@taku.fi
040 561 8967

 

insta-olenhumanisti
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKUtuki neljälle opinnäytetyön tekijälle

14.6.2019

 

TAKUn kesäjuhlissa 11.6.2019 palkittiin TAKUtuella neljä opinnäytetyötä, jotka edustavat kulttuurialan moninaisuutta hienolla tavalla. Töiden aiheet ovat ajankohtaisia ja ne tarjoavat käytännön hyötyä kulttuurikentän toimijoille sekä yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa taiteen ja kulttuurin merkityksestä syrjäytymisen ehkäisyyn, ilmastokeskusteluun ja näkökulmia tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen taiteen kentällä. 

Palkitut työt edustavat jäsenistömme koulutustaustan moninaisuutta - TAKUtukea hakivat tänä vuonna niin kulttuurituotannon ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmista valmistuneet kuin uudemmissa kulttuurialan koulutusohjelmissa opiskelleet.

Yhteensä 14:n hakemuksen joukosta TAKUn hallituksesta koostunut raati valitsi anonyymeistä hakemuksista tuen saajiksi (á 250 €) seuraavat jäsenemme:

Claire Delhom
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management,

Iisa Lehtinen
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, YAMK

Maija Raikamo
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide

Gökçe Sandal
Helsingin yliopisto, Nordic Area and Cultural Studies

 

Tutustu töihin ja tutkimusaiheisiin

Claire Delhom, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management

Pro gradu -tutkielmassaan The Art of Partnerships in the Festival Field” Claire Delhom avaa oivalluksia festivaalien ja niiden yhteistyökumppanien välisen suhteen erityispiirteistä ja nykytilasta. Delhomin mukaan kehityssuunta on muuttunut yksinkertaisesta sponsorisuhteesta eli rahan ja näkyvyyden vaihdosta kohti monitahoisempaa järjestelmää, jossa projektin eri tahot työskentelevät yhteisten arvojen ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Nykyisessä työssään Delhom hyödyntää tutkielmansa tuloksia aktiivisesti työskennellessään uuden tapahtumakonseptin yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiivis yhteistyö tapahtuman taide- ja kulttuuriohjelmiston suunnittelussa pelkän taloudellisen panoksen sijaan mahdollistaa innovatiivisia työtapoja, kehittää tapahtuman kulttuurillista arvoa pitkällä tähtäimellä ja tuo hänestä merkittävää lisäarvoa yleisölle. Tutkielma valmistui maaliskuussa 2019.

Tutkielman ansiona on, että se tarjoaa suosituksia siitä, kuinka festivaalikentällä voidaan ottaa käyttöön yhteistyökykyisempiä kumppanuuksia, jotka rakentavat ajan myötä kestävämpiä organisaatioita. Tutkielman johtopäätöksiä voivat hyödyntää kaikki tapahtumakentän toimijat, mikä vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä.

 

Iisa Lehtinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, YAMK

Jalkautuva taide osallisuutta luomassa. Taide- ja kulttuuritoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä." on Iisa Lehtisen opinnäytetyö, jossa etsitään vastauksia, miten taiteen ja kulttuurin keinoin voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Lehtisen tutkimuskohteena olivat Helsingin Diakonissalaitoksen D-asemat ja nuorten Vamos. Lehtisen mukaan taide- ja kulttuuritoiminta kuuluu kaikille, mutta vain osa ihmisistä on löytänyt tarjolla olevien palveluiden ja toiminnan pariin. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat keskeinen asia kansanterveydellisesti ja kannustavat rakentamaan esteetöntä taide- ja kulttuuritoimintaa koko väestölle. Nämä seikat ovat tärkeässä asemassa, kun tarkastellaan miten syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden osallisuus kulttuuri- ja taidetoiminnassa voisi vahvistua ja miten tulevaisuuden kulttuurilla ja taiteella voisi olla enemmän hyvinvointivaikutuksia. Lehtisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että taiteelle ja kulttuurille altistuminen ikään kuin vahingossa voi synnyttää myönteisen kokemuksen ja toimia käynnistäjänä taiteen ja kulttuurin kulutukselle. Lehtisen opinnäytetyö julkaistiin Diakonian tutkimuksen päivässä marraskuussa 2018 ja Lehtinen valmistui ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sosionomiksi joulukuussa 2018. 

Iisa Lehtisen opinnäytetyö tarttuu tärkeään yhteiskunnalliseen aiheeseen, syrjäytymiseen taiteen näkökulmasta. Kulttuurin hyvinvointivaikutusten korostaminen voi auttaa vahvistamaan taiteen ja kulttuurin merkitystä ja luoda uusia työllistymisen mahdollisuuksia yhteiskunnassamme tulevaisuudessa. 

 

Maija Raikamo, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, Soveltava taide

Opinnäytetyössään Minussa (ilmast)on muutos – Taidelähtöiset menetelmät ilmastotunteiden työstämisen välineinä ja tukena” Maija Raikamo liittää ilmastotunteet ihmisen ympäristökokemukseen ja ympäristösuhteeseen. Raikamon mukaan huoli ympäristön tilasta ja epämääräiset tunteet asiaa kohtaan voivat kaventaa ihmisen ympäristösuhdetta. Ihminen on jatkuvassa vuorovaikutuksessa itsensa, yhteisönsä ja ympäristön kanssa, jolloin kaikkien hyvinvoinnin takia olisi tärkeäa, että vuorovaikutus olisi toimivaa. Raikamon opinnäytetyö muodostui kaksiosaisesta toiminnallisesta kehittämishankkeesta ja kirjallisesta osuudesta. Kehittämishanke koostui kiertävästä teltasta Ilmuteltta – Ilmastonmuutos, ilmaise muutos! seka kolmesta performanssista, joiden pohjana toimivat Ilmuteltalla syntynyt materiaali sekä Raikamon omat ilmastotunteet. Hän sovelsi yhteisötaiteen ja performanssitaiteen menetelmiä pyrkien dialogiseen kohtaamiseen ja työskentelyotteeseen. Lisäksi Raikamo pyrki dialogiseen ympäristösuhteeseen, jonka mahdollisuuksia hän analysoi raportissaan ilmastotunteiden tukemisessa ja täten myös yhtenä keinona ilmastonmuutosta vastaan kamppailtaessa. Opinnäytteellään Raikamo pyrkii rakentamaan taiteen ja dialogien avulla siltaa yksilön ja tämän tunteidensa sekä yksilön ja ympäristön välille. Raikamo kertoo jatkavansa aiheen parissa niin henkilökohtaisessa työskentelyssään kuin yhteistyötahojen kanssa. ”Olen esimerkiksi järjestänyt ja järjestämässä yhteistyötahojen kanssa erilaisia työpajoja, joissa muun muassa taidelähtöisten menetelmien kautta käsitellään ympäristötunteita.” Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian soveltavan taiteen YAMK-tutkinnon opinnäyte valmistui huhtikuussa 2019. 

Opinnäytetyön tematiikka on hyvin ajankohtainen ja antaa erilaisen näkökulman ilmastokeskusteluun. Yhteisötaiteen, performanssin ja tutkimuksen yhdistäminen on hyvin TAKUn näköistä toimintaa rajat ja sektorit ylittävästä dialogista eri alojen kanssa. Tutkimuksen ansiona voidaankin pitää taidelähtöisten menetelmien käyttöä ilmastotunteiden käsittelyyn.

 

Gökçe Sandal, Helsinginyliopisto, Nordic Area and Cultural Studies

Gökçe Sandal käsittelee pro gradu -tutkielmassaan Women Artists from non-Western Backgrounds in the Swedish Context: An Intersectional Perspective to Artistic Resistance ei-länsimaalaistaustaisten naistaiteilijoiden haasteita ruotsalaisissa taideinstituutioissa, sekä kahden taiteilijan taiteellista vastarintaa muutoksen mahdollistajana epätasa-arvoisessa järjestelmässä. Kaksiosainen tutkielma tarttuu tasa-arvon ja monimuotoisuuden teemoihin. Sandal pyrki vastaamaan kysymykseen, kuinka taiteilijoiden henkilökohtaiset narratiivit intersektionaalisista identiteeteistä kohtaavat ja haastavat monikulttuurisuutta, anti-rasismia ja sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta ruotsalaisessa kontekstissa. Tutkimus paljasti Ruotsin taidekentässä tapahtuneen hyvin vähän rakenteellista muutosta monimuotoisuuden ja tasa-arvon mittareilla. Myös maahanmuuttajataiteen leima asettaa taiteilijan vaihtoehtotaiteen kategoriaan vaikeuttaen menestymistä suurilla taiteen areenoilla.

Sandalin tutkielman ansio on, että se tarjoaa päivitettyä ja tärkeää pohdintaa toiseudesta taiteen kentällä näkökulmanaan taiteen kentän monimuotoisuus ja tasa-arvo. Tutkielman tapausesimerkkien kautta Sandal tarjoaa keinoja rakenteelliseen muutokseen, nykyisten rakennelmien haastamiseen ja avaa mahdollisuuksia, miten paremmin voidaan sisällyttää taidekentän rakenteisiin monimuotoisia identiteettejä ja näkökulmia. Sandal suunnittelee jatkavansa työskentelyä tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin parissa esimerkiksi tutkimuksen tai kuratoinnin näkökulmasta. Sandalin pro gradu -tutkielma valmistui joulukuussa 2018.

takutuki

Kuvassa (vas.) juuri palkitut TAKUtuen saajat Iisa Lehtinen, Gökçe Sandal ja Claire Delhom

 

Kiitokset kaikille TAKUtuen hakijoille ansiokkaista hakemuksista ja mielenkiintoisista tutkimusavauksista sekä onnittelut hiljattaisen valmistumisen johdosta!

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

 

Opiskelijajäsenemme kertovat: miksi kuulun TAKUun!

27.5.2019

 

TAKUun kuulumisen syyt ovat moninaisia taide- ja kulttuurialan opiskelijoille. TAKUn tukea työelämän erilaisissa tilanteissa arvostetaan sekä TAKUn palvelut saavat kiitosta. Lisäksi TAKUn rooli taide- ja kulttuurialojen kehittäjänä nähdään tärkeänä. Opiskelijajäsenemme Reetta Haverinen ja Gurmann Saini kertovat tarkemmin suhteestaan TAKUun ja siitä, kuinka he päätyivät TAKUn jäseniksi. Eiköhän päästetä Reetta ja Gurmann ääneen.

 

Tutustutaan aluksi Reettaan

Reetta, mitä opiskelet?

"Opiskelin Karelia-ammattikorkeakoulussa Joensuussa viestinnän koulutusohjelmassa vuosina 2010-2014. Valmistuin medianomiksi vuonna 2014. Tein valmistumiseni jälkeen töitä Helsingissä verkkotoimittajana sekä viestintäassistenttina (harjoittelijastatuksella). Vuonna 2016 pääsin harjoittelijaksi joensuulaiseen mainostoimistoon, jonne lopulta jäin töihin reiluksi vuodeksi. Työnimikkeeni oli junior copywriter. Halusin kuitenkin jatkaa opintojani ja aloitin syksyllä 2017 opinnot Itä-Suomen yliopistossa kulttuurintutkimuksen maisterin koulutusohjelmassa pääaineenani mediakulttuuri ja viestintä. Valmistun toukokuussa 2019 filosofian maisteriksi."

Miksi alun perin liityit TAKUun?

"Toimin ainejärjestössämme TAKU-vastaavana, eli toimin yhteyshenkilönä ainejärjestömme ja TAKUn välillä. Koin siten luonnolliseksi liittyä TAKUun, johon myös muut opiskelukaverini kulttuurintutkimuksen puolelta kuuluivat. Koen, että TAKUn ammatilliset tapahtumat antavat vinkkejä omaa koulutusta vastaavan työn löytämiseen. Myös TAKUn tarjoamat urapalvelut ovat monipuolisia ja hyödyllisiä."

Mitä TAKUn palveluita olet hyödyntänyt tai aiot tulevaisuudessa hyödyntää?

"Jäsenetuna vakuutukset ovat hyviä, kun niitä ei ole tarvinnut itse erikseen hommata. Myös TAKUn tapahtumat, koulutukset ja webinaarit ovat kiinnostavia – tästä esimerkkinä vastikään pidetty työelämäwebinaari. Urapalveluita en ole vielä hyödyntänyt, mutta ehkä käytän niitä tulevaisuudessa, jos tarvitsen tukea työnhakuun tai CV:n hiomiseen timanttiseksi."

Mikä merkitys TAKUlla on sinulle?

"Tunnen kuuluvani kulttuurialan asiantuntijoiden suureen joukkoon, mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ammatillista turvaa sekä tukiverkkoja esimerkiksi työttömyyden varalle. Ajattelen, että kuuluminen TAKUun vahvistaa myös omaa ammatillista itseluottamustani. Lisäksi tykkään siitä, että TAKU on pirteä, iloinen ja kaverillinen ammattijärjestö, jossa ei ole turhaa pönötystä ja vakavuutta."

 

Kuullaan myös Gurmannista

Entäs Gurmann? Olisi kiva kuulla sinusta tarkemmin. Aloittaisitko vaikka kertomalla, että mitä opiskelet?

"Opiskelen kulttuurituotantoa kolmatta vuotta Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak) Kauniaisten kampuksella."

Miksi sinä olet puolestasi liittynyt TAKUun?

"Liityin TAKUun, sillä mielestäni TAKU tekee hyvää työtä taide- ja kulttuurialalla työskentelevien eteen. Luovilla aloilla voivat työmarkkinat olla vaikeita, joten olen todella kiitollinen, että voin tarpeen vaatiessa kääntyä ammattijärjestöni puoleen. "

Kertoisitko, mitä TAKUn palveluita olet hyödyntänyt ja aiot tulevaisuudessa hyödyntää?

"Tähän asti olen käyttänyt TAKUn kautta saatuja jäsenetuja eri palveluissa. Lähitulevaisuudessa aion käyttää palkkaneuvonta-palvelua valmistumisen jälkeen työllistyessä."

Avaisitko, mikä merkitys TAKUlla on sinulle?

"Taide- ja kulttuuriala on jatkuvasti murroksessa. Todella moni työllistyy freelancerina, pienyrittäjinä tai keikkatyöläisinä. On erittäin tärkeää, että on olemassa yhteisö joka auttaa, jos sukset menee ristiin työelämässä. Eikä vain valmistumisen jälkeen vaan myös opiskeluiden aikana. Lisäksi koulutustarjonta auttaa kehittämään myös itseään. Siksi, ammattiyhdistyksiä ei kannata vierastaa vaan selvittää huolella mikä on sinulle ja omalle alalle sopiva järjestö. Ennen kaikkea, mitä se tarjoaa sinulle jäsenetujen lisäksi. Minulle TAKU on tuki ja turva, mutta ennen kaikkea alan kehittäjä."

 

Kiitokset Reetta ja Gurmann, että kerroitte näistä ajatuksistanne. Lämpimät onnittelut Reetta tulevan valmistumisen johdosta ja menestystä opintoihin Gurmann!

 

Opiskelija! Jos haluat liittyä taide- ja kulttuurialan ammattilaisten joukkoon, klikkaa kuvaa alla ja liity TAKUun. Samalla lunastat itsellesi monien jäsenetujen ja palveluiden lisäksi myös Tiketin lahjakortin.

Oletko jo jäsen? Ei hätää! Suosittele TAKUn jäsenyyttä opiskelukaverillesi. Tällöin hyödytte molemmat. Kaverisi saa liittymisestä Tiketin lahjakortin ja sinä saat jokaisesta uudesta jäsenestä 50 € superlahjakortin, jota voi käyttää yli 100 liikkeeseen tai elämykseen. Lisätietoja.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png

Lue lisää

 

Kysely kulttuurituotannon opiskelijoiden oikeuksien toteutumisesta työharjoitteluissa

24.5.2019

 

Kulttuurituotannon opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen työharjoitteluun, johon sisältyy kattava perehdytys ja aktiivinen työn ohjaus, inhimilliset työajat, ammatilliselle kehittymiselle oleelliset työtehtävät sekä korvaus jo ammattitaitoa vaativista työtehtävistä.

TAKU kartoittaa yhteistyöopinnäytteeseen liittyvällä kyselyllä kulttuurituotannon opiskelijoiden oikeuksien toteutumista työharjoitteluissa. Vastaathan tähän kyselyyn, jos olet suorittanut yhden tai useamman työharjoittelun kulttuurituotannon tehtävien parissa.

Kyselyyn voi vastata, vaikka kulttuurituotannon opinnot olisivat jo päättyneet. Vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 minuuttia ja vastausaikaa on 30.6.2019 saakka. Kysely on anonyymi, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä tunnistamaan.

Kysely on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä, jonka aiheena on kulttuurituotannon harjoittelijoiden oikeudet. Opinnäytetyön tilaajana toimii Taide -ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan lisäksi haastattelututkimukseen tai sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä:
Tuulia Ahokas, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija, tuulia.ahokas@humak.fi

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png

Lue lisää