Avainsana: Koulutuspolitiikka

TAKUn koulutuspoliittinen ohjelma 2017-2020 on julkaistu

28.11.2017

Taide- ja kulttuurialan koulutusta tulee kehittää suunnitelmallisesti valtakunnallisella tasolla ja läheisessä yhteydessä kulttuuripolitiikkaan. Hyvin koulutetut, uutta luovat ja motivoituneet työntekijät, yrittäjät, taiteilijat ja tutkijat ovat alan tärkein voimavara.

Vaikuttavuutta yhteistyöllä

Toteutimme keväällä kaksi työpajaa, joihin osallistui seitsemästä yliopistosta ja yhdestä ammattikorkeakoulusta yhteensä 19 taide-/kulttuurialan opiskelijaa ympäri Suomen.

Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin vapaata keskustelua ja kartoitettiin eri yliopistojen tilannetta ja siellä tapahtuneita muutoksia, osallistujien yleistä tunnelmaa ja ajatuksia opiskelijan asemasta, kurssisisällöistä ja niiden organisoinnista.

Toinen tilaisuus keskittyi pienryhmätyöskentelyn kautta ratkomaan muun muassa haasteita, joihin koulutuksen avulla voidaan hakea ratkaisuja, taiteen ja kulttuuriin aloituspaikkamääriä/ylikoulutusta, ajatuksia opintotukijärjestelmästä sekä erikoistumisen ja moniosaajuuden merkityksiä koulutusalalla tulevaisuuden työn vaatimukset huomioiden. Lisäksi keräsimme opiskelijoilta kommentteja avoimen kyselyn kautta.

Yhteisen keskustelun pohjalta TAKUssa ohjelman sisältöä koostamassa ja workshopeja vetämässä olivat asiantuntija Vilja Byström, korkeakouluharjoittelijana ja suunnittelijana työskennellyt Anni Hurme ja TAKUn hallituksen opiskelija-asiantuntija Mikael Kinanen.

Ohjelman neljä tavoitetta

  1. Yksilölliset urapolut koulutuksen keskiöön
  2. Opiskelijalle riittävä ja joustava toimeentulo
  3. Työharjoittelu on opiskelijaa varten
  4. Opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen koulutukseen

TAKUn koulutuspoliittinen ohjelma ja sen tavoitteet on laadittu sovellettaviksi läpi taide- ja kulttuurialan koulutuksen monipuolisen kentän toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta aina yliopistolliseen tutkijakoulutukseen. Jokainen yllä esitelty teema avataan yksitellen alakohtaisten esimerkkien ja konkretian kautta tulevan vuoden aikana.

Lataa ohjelma (PDF)

Olemme huolissamme suomalaisen yliopiston humanististen tieteiden ahdingosta

10.6.2016 14.30

Jyväskylän monialayliopistossa aiotaan muuttaa maan omaleimaisinta kirjallisuuden oppiainetta.

Jyväskylä tunnetaan kirjallisuuskaupunkina, joka on tuottanut näkyviä kirjallisuudentutkijoita, kirjailijoita, kriitikoita, kääntäjiä ja kirjallisuuslehtien toimittajia. Kirjallisuudesta ei valmistu pelkästään opettajia, vaan aineen opiskelijat ja alumnit työllistyvät laajasti ja hyvin, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämän vuoksi tuntuu käsittämättömältä, että yliopiston hallitus vähentää tällä päätöksellä tulevaisuuden työelämän tarvitsemaa osaavien asiantuntijoiden määrää.

Kirjallisuus on Jyväskylässä elinvoimainen pääaine, johon on riittänyt hakijoita sen hyvän maineen ja monipuolisuuden takia. Pääaineen sisällä toimiva kirjoittamisen oppiainevaihtoehto näyttäytyy valtakunnallisesti ainutlaatuisena, samoin sen erityispainotukset esimerkiksi nykykulttuurin, sarjakuvan ja kirjallisuusterapian alalla. Mediakentän muuttuessa kirjallisuutta opettavista yliopistoista erityisesti Jyväskylän yliopisto on ollut ajan hermolla ja sen omaleimaisuus on sen vahvuus. Missään muualla Suomessa ei tutkita niin paljon nykykirjallisuutta ja intermedialisuutta kuin Jyväskylässä.

Kirjallisuuden oppiaineen lakkauttaminen on lyhytnäköistä paitsi kulttuuristen arvojen, myös yliopiston talouden kannalta. Kirjoittamisen maisteriohjelma on kansallisesti ainutlaatuisen laaja ja monipuolinen koulutuskokonaisuus. Se tarjoaa kirjoittamisen opintoja aina tohtorintutkintoon saakka. Kirjoittamisen opintojen ansiosta maisteriopintoihin hakeutuu paljon opiskelijoita muiden yliopistojen, oppiaineiden ja avoimen yliopiston kautta. Kirjallisuuden oppiaine tekee hyvää tulosta ja humanistinen tiedekunta on muutenkin useilla mittareilla valtakunnallista kärkikastia.

Pitkään on puhuttu luovien alojen merkityksestä Suomen talouskasvulle. Tämä konkretisoituu merkittävästi tilastokeskuksen raportissa, jonka mukaan vuonna 2015 viestinnän, taiteen, viihteen ja virkistyksen palvelujen kasvu oli yli 6 prosenttia. Tulevaisuudessa näiden alojen työllistyminen kasvaa merkittävästi erityisesti pääkaupunkiseudulla. Kirjoittajakoulutus syventävien kirjallisuuden opintojen kanssa on työllistänyt opiskelijoita laajasti kustannus-, opetus-, media- ja kulttuurialalle sekä kirjailijoiksi.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU on toiminut yhdessä kuuden eri yliopiston kirjallisuuden opiskelijoiden muodostaman ohjausryhmän kanssa. Järjestömme jakaa varauksettomasti verkoston ja opiskelijoiden huolen niin kirjallisuuden kuin muidenkin taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen oppiaineiden kuten taidehistorian ja taidekasvatuksen tulevaisuudesta.

Mari Lankinen
Puheenjohtaja
mari.lankinen@taku.fi
puh. 050 5363 231

Vilja Byström
Opiskelija-asiamies