Avainsana: kannanotto

TAKU: Hallituksen on lunastettava lupauksensa freelancereiden aseman parantamisesta

18.2.2021

Koronakriisi nostattaa keskustelua akuuteista tukitarpeista, mutta samaan aikaan tarvitsemme kipeästi myös pysyviä ratkaisuja freelancereiden ja itsensätyöllistäjien hyväksi. TAKU on jo vuosikausia ajanut työsuhteen suojan laajentamista työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa työtä tekeviin. Tavoite on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Hallituksen tulee nyt lunastaa tuo lupaus.

Korona-aika on tuonut räikeästi esiin freelancereiden, monityöläisten, keikkatyöläisten ja yksinyrittäjien heikon työmarkkina-aseman. Kauniista puheista ja lupauksista huolimatta suomalainen työttömyys- ja sosiaaliturva ei ole kriisivuoden aikana taipunut tukemaan näitä taide- ja kulttuurialalla yleisiä työntekemisen tapoja.

Joustavuus ja ketteryys ovat valtteja, kun työnantajan kanssa sovitaan työnteon ehdoista ja palkasta. Kriisin ja peruuntuneiden työkeikkojen keskellä ilman ansiosidonnaisen ehdot täyttävää palkkatyötä ollut työntekijä jääkin sitten yksin – ja ilman tukea.

Ongelma on ollut tiedossa pitkään. Aikapommi on räjähtämässä käsiin nyt, kun tapahtuma- ja kulttuurialan ammattilaisten työnteko on ollut estettynä pian kokonaisen vuoden. Säästöt ja puskurit on käytetty viimeistä senttiä myöten.

TAKU ry on jo vuosikausia ajanut työsuhteen suojan laajentamista työsuhteen kaltaisissa olosuhteissa työtä tekeviin yhdessä eri ammattijärjestöjä edustavan ITSET-ryhmän kanssa. Lainsäädännön muutos takaisi ryhmälle, jota nyt yhdistävät lähinnä pirstaleiset tulot, puutteellinen sosiaaliturva sekä heikko neuvotteluasema, työsuhteen kaltaisen suojan sekä työttömyys- ja sosiaaliturvan.

Osittaisten sosiaaliturvauudistusten sijaan ratkaisua on haettava ensisijassa työlainsäädäntöä päivittämällä. Tavoite on kirjattu myös pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Hallituksen tulee nyt lunastaa tuo lupaus

Lisätietoja:
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKU muistuttaa: arpajaislain aiheuttamat menetykset  taiteen ja kulttuurin rahoituksessa korvattava valtion budjettivaroista

4.2.2021

Arpajaislain uudistus etenee. Uudistusesitys on ollut lyhyellä lausuntokierroksella nyt alkuvuodesta 5.2.2021 saakka, ja liittomme Akavan Erityisalat jätti uudistusesityksestä yhteisömme yhteisen lausunnon.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry pitää arpajaislain uudistusesityksen tavoitetta eli pelihaittojen vähentämistä tärkeänä ja kannattaa uudistusta. Olemme kuitenkin aktiivisesti koko vireillä olleen lakiuudistuksen ajan muistuttaneet, että uudistus nostaa ratkaistavaksi toisen eettisesti ja taloudellisesti kestämättömän yhtälön.

Veikkauksen rahapelituotoilla on tuettu laajasti yleishyödyllistä taiteen, kulttuurin, tieteen, urheilun, liikuntakasvatuksen ja nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Taiteen ja kulttuurin osuus on ollut rahanjaossa suurin eli yli viidesosa koko pelituotoista.

Samaan aikaan, kun valtio on yhä enenevässä määrin siirtänyt omia tehtäviään kolmannen sektorin eli järjestöjen vastuulle, on niiden rahoituksesta tehty rahapelituottoihin sidottua riskirahoitusta. Uudistusten myötä tuo riskirahoitus vähenee, joten rahoitus on löydettävä muualta.

Lukuisten ihmisten työpaikat vaarassa

Muistutamme, että Veikkauksen rahapelituotoilla rahoitettavat yhdistykset ja kulttuurilaitokset ovat taide- ja kulttuurialan merkittäviä työllistäjiä. On selvää, että rahoituksen laskulla on suoria vaikutuksia alan työllisyyteen. Lisäksi rahoituksen väheneminen vaikuttaa myös taiteen ja tieteen apurahoihin. Esimerkiksi Taiteen edistämiskeskuksen apurahoista ja avustuksista valtaosa eli 2/3 on pelituottoihin sidottua riskirahoitusta.

Toistamme jo yli kaksi vuotta sitten, uudistuksen valmistelun alkaessa esittämän vaatimuksemme: TAKU edellyttää, että valtio ottaa pelihaittojen vähentämiseen tähtäävien toimien yhteydessä takaisin vastuun sille kuuluvien tehtävien ja toimintojen rahoituksesta. Kyse on arvoista ja arvostuksesta. Jos pelitulojen menetyksiä ei nyt korvata budjettirahoituksella, uudistuksen yhteiskunnalliset hyödyt jäävät negatiivisiksi.

Arpajaislakihankkeessa valmisteltu ehdotus arpajaislain muuttamiseen tähtääväksi hallituksen esitykseksi lähetettiin lyhyelle lausuntokierrokselle 7.1.2021. Valmistelun tavoitteena on, että hallituksen esitys voitaisiin antaa eduskunnalle kesällä 2021. Apajaislain muutoksen arvioidaan tulevan voimaan aikaisintaan vuonna 2022.

 

Lisätietoja:
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Esimerkillisesti turvallisuudesta huolehtinut tapahtuma- ja kulttuuriala on koronakriisin sijaiskärsijä

24.11.2020

Taide- ja kulttuuriala on tehnyt valtavan määrän toimenpiteitä toteuttaakseen tapahtumat ja esitykset koronaturvallisesti. Ala noudattaa rajoituksia äärimmäisen tiukasti ja on ollut aktiivisesti luomassa turvallisen esitys- ja tapahtumatoiminnan mahdollistavia ohjeistuksia, joiden noudattamista myös valvotaan tarkasti.

Esityksiä ja konsertteja on turvallisuussyistä myyty koko syksy vajaille katsomoille kannattavuuden kustannuksella. Koko koronakriisin ajan taide- ja kulttuuritapahtumat ovat olleet vastuullisin ja turvallisin tapa kokoontua saman elämyksen äärelle – turvallisen välimatkan päähän kanssaosallistujista.

Edustamamme ala on halunnut olla edelläkävijä ja esimerkki turvallisuudessa sekä vastuullisuudessa. Taide- ja kulttuurialan tapahtumissa ei ole rajoitusten aikana todettu juuri lainkaan edes altistumisia, kiitos tarkasti noudatettujen turvatoimien. Kuitenkin taide- ja kulttuuritapahtumat ovat rajoitusten tiukentuessa jälleen ensimmäinen ja ainoa ala, jonka toiminta käytännössä kielletään. Rajoitukset ovat tarpeellisia koronakriisin leviämisvaiheessa, mutta pidämme erittäin ongelmallisena sitä, että eri alojen rajoitukset eivät joko lainsäädäntöhaasteista tai yleisestä tahtotilasta johtuen astu voimaan tehokkaasti ja samanaikaisesti.

Toistumassa on sama tilanne kuin keväällä ja kesällä: taide- ja kulttuuritapahtumat kielletään ensimmäisten joukossa ja ne käynnistyvät viimeisenä. Tämä on kohtuutonta ottaen huomioon tartuntatilastot sekä kirjaimellisesti ja huolellisesti noudattamamme rajoitukset.

Muistutamme, että taide- ja kulttuuritapahtumat ovat erittäin tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille. Lisäksi ne ovat merkittäviä työllistäjä ja taloudellisen toimeentulon takaajia. Tällä kaikella on myös laajat kerrannaisvaikutukset.

#tuenturvallisiatapahtumia #tuenturvallistakulttuuria

#tuentapahtumia #tuenkulttuuria

tuenkulttuuria_kuva

Lisätietoja:
TAKUn toiminnanjohtaja Nea Leo, nea.leo@taku.fi, 044 066 4800

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Työnantajavelvoitteiden hoitaminen taideorganisaatioiden rahoituksen ehdoksi

17.12.2019

 

Eräs Taiteen edistämiskeskuksen toimikunnan jäsen totesi kerran: ”Hankala luonne ei voi olla apurahan este”. Toimikuntien apuraha- ja avustuspäätökset perustuvat ennen kaikkea taiteellisiin ansioihin. Taiteen nimissä on totuttu suvaitsemaan erilaisia toimintatapoja. Raja on kuitenkin vedettävä sellaiseen toimintaan, joka vahingoittaa toisia ihmisiä. Näitä tapauksia on paljastunut viime vuosina aivan liian monia sekä työnantajina toimivissa organisaatioissa että alan oppilaitoksissa.

Vaikka suurin osa taiteen kentän toimijoista hoitaa asiansa hyvin, epäasiallista kohtelua esiintyy aivan liikaa. Haitallinen ajatusmalli taiteilijanerosta, joka lahjakkuutensa vuoksi on yhteiskunnan säädösten yläpuolella, elää valitettavasti edelleen. Kilpailu rahoituksesta ja opetuspaikoista on kovaa. Kuinka kauan valtio aikoo rahoituksellaan tukea organisaatioita, joiden henkilökunnan tiedetään voivan huonosti, joissa vaihtuvuus on suurta ja työnantajavelvoitteita laiminlyödään jatkuvasti? Miksi opetuksessa tapahtuvien väärinkäytösten pitää nousta julkisuuteen, ennen kuin koulutuksesta vastaavat tahot ottavat viestit opiskelijoilta vakavasti?

Taidealan koulutuksessa ohjaussuhde on usein hyvin henkilökohtainen ja opiskelijamäärät pieniä. Opiskelijoille tulee koulutuksen muodosta riippumatta mahdollistaa palautteen antaminen ja epäkohtien esiin nostaminen, myös silloin kun se koskee itse koulutuksen järjestäjää. Palaute epäasiallisesta kohtelusta on otettava vakavasti ja selvitettävä tarvittaessa ulkopuolista apua käyttäen.

Taiteen avustuksia myönnettäessä työnantajavelvoitteiden asianmukainen hoitaminen on otettava pysyvästi mukaan päätöksenteon mittaristoon. Työnantajavelvoitteiden noudattamisesta on tultava velvoittava osa avustuspäätösten kokonaisratkaisua. Hakijaorganisaatioiden taloudellisia toimintaedellytyksiä arvioidaan jo nyt. Myös inhimillisillä toimintaedellytyksillä on oltava merkitystä päätöksiä tehtäessä. Avustuksia myöntävien rahoittajien ja eri hallinnonalojen keskinäistä viestintää on lisättävä. Jos toiminta herättää epäilyn epäasiallisista ja jopa lainvastaisista toimintatavoista, asiaan on uskallettava puuttua - myös rahoittajan taholta.

Työntekijän asemassa olevia taide- ja kulttuurialan ammattilaisia ja opiskelijoita ei saa jättää taistelemaan oikeuksistaan yksin.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Taide- ja kulttuurialan rahoitus vaarassa – arpajaislain muutoksen aiheuttamat menetykset rahoituksessa korvattava valtion budjettivaroista

26.10.2018

Valtioneuvoston 25.10.2018 eduskunnan käsittelyyn jättämä esitys arpajaislain muuttamisesta tähtää pelihaittojen vähentämiseen. Esityksessä vaaditaan pakollisen tunnistautumisen käyttöönottoa kaikilla peliautomaateilla sekä peliajan ja pelitappioiden rajoittamista.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry pitää lakiesityksen tavoitetta eli pelihaittojen vähentämistä erittäin tärkeänä. Lakimuutos ja siitä aiheutuva pelituottojen väheneminen nostavat kuitenkin esiin pinnan alla kyteneen eettisesti ja taloudellisesti kestämättömän yhtälön: Samaan aikaan, kun valtio on yhä enenevässä määrin siirtänyt omia tehtäviään kolmannen sektorin eli järjestöjen vastuulle, on niiden rahoituksesta tehty rahapelituottoihin sidottua riskirahoitusta.

Veikkauksen rahapelituotoilla tuetaan erityisesti taiteen, kulttuurin, tieteen, urheilun, liikuntakasvatuksen, nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Taiteen ja kulttuurin osuus on rahanjaossa suurin eli yli viidesosa koko pelituotoista. Ehdotettu lakimuutos aiheuttaa Veikkaus Oy:n laskelmien mukaan toteutuessaan ja valitusta tunnistautumistavasta riippuen pelituottoihin 17–170 miljoonan euron vähennyksen.

Veikkausvoittovaroilla rahoitettavat järjestöt ovat taide- ja kulttuurialan merkittäviä työllistäjiä. On selvää, että rahoituksen laskulla on suoria vaikutuksia alan työllisyyteen. Lisäksi rahoituksen väheneminen vaikuttaa myös taiteen ja tieteen apurahoihin. Esimerkiksi Taiteen edistämiskeskuksen apurahoista ja avustuksista valtaosa eli 2/3 on pelituottoihin sidottua riskirahoitusta.

TAKU edellyttää, että valtio ottaa lakimuutoksen yhteydessä takaisin vastuunsa sille kuuluvien tehtävien ja toimintojen rahoituksesta. Kyse on arvoista ja arvostuksesta. Jos pelitulojen menetyksiä ei nyt korvata budjettirahoituksella, uudistuksen yhteiskunnalliset hyödyt jäävät negatiivisiksi.

Lisätietoja:

Lakiesitys

Veikkauksen edunvälittäjät -verkoston lausunto

OKM:n kautta kulkevan rahapelitoiminnan tuotonjako

 

 

Lue lisää