Avainsana: julkaisut

TAKUlta opas sosiaali- ja terveyspalveluihin taidepalveluja tarjoaville

9.1.2019

Työ, tuote ja taide: taiteilija töissä SOTEssa ja HYTEssä on tiivis ja käytännönläheinen opas sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville ja niihin taidepalveluja tarjoaville taiteilijoille.

Opas esittelee selkeästi muun muassa erilaisia työskentelymuotoja sekä palvelun hinnoittelua. Lisäksi opas avaa lyhyesti sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen on lakisääteistä, joten palvelujen tarjoaminen soteyksikköön tarkoittaa myös oman taiteellisen toiminnan suhteuttamista lainsäädännölliseen kehykseen.

Opas on tehty yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin kanssa ja osana hallituksen Prosenttitaiteen edistämisen kärkihanketta. Se pohjautuu taiteen ja kulttuurin ammattilaisille keväällä 2018 tehdyn kyselyn tuloksiin

Toivomme, että oppaasta ja siihen liittyvästä sopimusmallista on hyötyä ja iloa niin taidepalveluja tarjoaville taide- ja kulttuurialan ammattilaisille kuin palvelujen tilaajillekin. Painettu versio oppaasta on jaossa TAKUn toimistolla.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

TAKUn koulutuspoliittinen ohjelma 2017-2020 on julkaistu

28.11.2017

Taide- ja kulttuurialan koulutusta tulee kehittää suunnitelmallisesti valtakunnallisella tasolla ja läheisessä yhteydessä kulttuuripolitiikkaan. Hyvin koulutetut, uutta luovat ja motivoituneet työntekijät, yrittäjät, taiteilijat ja tutkijat ovat alan tärkein voimavara.

Vaikuttavuutta yhteistyöllä

Toteutimme keväällä kaksi työpajaa, joihin osallistui seitsemästä yliopistosta ja yhdestä ammattikorkeakoulusta yhteensä 19 taide-/kulttuurialan opiskelijaa ympäri Suomen.

Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin vapaata keskustelua ja kartoitettiin eri yliopistojen tilannetta ja siellä tapahtuneita muutoksia, osallistujien yleistä tunnelmaa ja ajatuksia opiskelijan asemasta, kurssisisällöistä ja niiden organisoinnista.

Toinen tilaisuus keskittyi pienryhmätyöskentelyn kautta ratkomaan muun muassa haasteita, joihin koulutuksen avulla voidaan hakea ratkaisuja, taiteen ja kulttuuriin aloituspaikkamääriä/ylikoulutusta, ajatuksia opintotukijärjestelmästä sekä erikoistumisen ja moniosaajuuden merkityksiä koulutusalalla tulevaisuuden työn vaatimukset huomioiden. Lisäksi keräsimme opiskelijoilta kommentteja avoimen kyselyn kautta.

Yhteisen keskustelun pohjalta TAKUssa ohjelman sisältöä koostamassa ja workshopeja vetämässä olivat asiantuntija Vilja Byström, korkeakouluharjoittelijana ja suunnittelijana työskennellyt Anni Hurme ja TAKUn hallituksen opiskelija-asiantuntija Mikael Kinanen.

Ohjelman neljä tavoitetta

  1. Yksilölliset urapolut koulutuksen keskiöön
  2. Opiskelijalle riittävä ja joustava toimeentulo
  3. Työharjoittelu on opiskelijaa varten
  4. Opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen koulutukseen

TAKUn koulutuspoliittinen ohjelma ja sen tavoitteet on laadittu sovellettaviksi läpi taide- ja kulttuurialan koulutuksen monipuolisen kentän toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta aina yliopistolliseen tutkijakoulutukseen. Jokainen yllä esitelty teema avataan yksitellen alakohtaisten esimerkkien ja konkretian kautta tulevan vuoden aikana.

Lataa ohjelma (PDF)

Lue lisää