Avainsana: jäsenpalvelut

Valitse kiinnostavat koulutukset ja tule mukaan!

11.12.2020

TAKU ja Akavan Erityisalat haluavat tukea sekä edistää jäsentensä työmarkkinaosaamista, hyvinvointia ja menestymistä tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia monipuolisesti. Kevään koulutustarjontaan on pyritty kokoamaan jokaiselle jotain!

Voit jo ilmoittautua alkuvuoden koulutuksiin:

20.1. klo 9-11 Agile & Lean asiantuntijatyön tehostajina. Kouluttaja Tuuli Pesonen, Talent Base Oy.

27.1. klo 18-19 Eroon rahastressistä - nollasta liikkeelle. Kouluttaja Mikko Sjögren, UpPartners.

28.1. klo 9-11 Pomoverkosto: Resilienssin kehittäminen. Työterveyspsykologi Johanna Vilmi.

2.2. klo 16-17.30 Tarinat työelämässä - Strorytelling asiantuntijuuden tukena. Markkinointiviesitinnän asiantuntuja Liisa Siitonen, Xennek Oy.

4.2. klo 16-17.30 Luova yhteisö etänä. Fasilitoija-valmentaja Tuomas Tirkkonen, Tupu Creative.

11.2. klo 14-17 Johtajuusseminaari 2021: Johtaminen tulevaisuudessa

12.2. klo 9-10 Korkeintaan vähän väsynyt - Kuinka olla maailmassa, jossa mikään ei riitä. Kirjailija-bloggari Eeva Kolu.

16.2. klo 16-17.30 Henkilöstön vähentämisneuvottelut. Anna Zibellini, työmarkkinalakimies.

10.3. klo 18-19 Virtuaaliset työyhteisöt. UpPartners.

17.3. klo 15-18 LinkedIn-työpaja, profiili kuntoon! Liisa Siitonen, Xennek Oy.

24.3. klo 9-11 Modernit työkalut etätyön apuna. Tuuli Pesonen, Talent Base Oy.

31.3. klo - Pitkäaikaissijoittamisen ensiaskeleet. UpPartners.

21.4. klo - Tulevaisuuden työelämätaidot. UpPartners.

19.5. klo 18-19 Mitä henkilöarviointi kertoo sinusta? UpPartners.

26.5. klo 18-19 Kuinka saat viestisi läpi vakuuttavasti ja empaattisesti? UpPartners.

Jäsenkoulutukset ovat maksuttomia kaikille TAKUn jäsenille. Koulutuskalenterimme päivittyy vuoden mittaan, joten seuraathan viestintäämme!

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Oppimisen ulottuvuuksia taide- ja kulttuurialalla

3.12.2020

Halu oppia voi kohdistua rajattuihin käytännössä tarvittaviin taitoihin, mutta yhtä hyvin se voi johtaa tutkimattomiin seikkailuihin. Muuttuva maailma haastaa meitä molempiin. Työtehtävät muuttuvat, menetelmät ja tarvittavat taidot muuttuvat – mutta syntyy myös tarpeita aivan uudenlaisille työtehtäville.

Näin ollen pelkkä tiedontradition tuntemus ja siirtäminen eivät riitä yhteiskunnallisen kehityksen, kansainvälisen kilpailukyvyn sekä yhä uusiin haasteisiin vastaamisen takaamiseen. Uutta luova ja uudistava oppiminen ovatkin avainasemassa tulevaisuutta kohti kurkottaessamme.

Hyvän oppimisen voi sanoa korkeakoulutasolla olevan yleisesti ottaen merkitykset ymmärtävää syväoppimista, kykyä soveltaa, yhdistellä ja luoda uutta. Parhaimmillaan oppiminen ja koulutus antavat siis eväät jatkuvalle uudistumiselle.

Etenkin taide- ja kulttuurialoilla on selvää, että koulutus ei anna valmiita vastauksia työn ydinkysymyksiin, vaan se antaa ajattelumalleja, työkaluja ja edellytyksiä oppimiselle – jota tarvitaan työhön liittyvässä luovassa ongelmanratkaisussa. Yksi oleellinen oppimisen kohde onkin oikeiden kysymysten esittämisen taito ja luovuuden edistäminen.

Uudistava oppiminen osana suuriin kysymyksiin vastaamista

Taide- ja kulttuurialoille on sisäänkirjoitettu edelläkävijyyttä sekä ennakkoluulottomuutta, joille on tarvetta paitsi työelämän murroksessa myös digitalisaatioon, kestävään kehitykseen, uudenlaisten arvoketjujen ja työnmuotojen luomiseen sekä systeemiseen muutostarpeeseen liittyvässä koko yhteiskunnan murroksessa. Uudistavan oppimisen ja luovuuden kysyntä on nyt suurta. Luovaa prosessiosaamista, ihmisnäkökulmaa sekä kulttuurista lähtökohtaa tarvitaan monessa kehittämistyössä.

Moniosaajien vahvuudet esiin

Tulevaisuuden tarpeita hahmotellessa esiin nousee taide- ja kulttuurialan koulutuksen lähtökohdan rikkaus sekä mahdollisuudet. Kysyntää voi olla hyvinkin erilaisille osaamis- ja koulutuskombinaatioille, toisaalta moniosaajatiimeille. Näyttää esimerkiksi siltä, että tarvetta on osaajille, jotka pystyvät tuomaan yhteen erilaisten toimialojen kieltä ja ajattelutapoja.

Juuri nyt taide- ja kulttuurialalla mm. etsitään siltaa rakentavia lähestymistapoja kulttuurisen hyvinvoinnin sektorilla sote-yhteistyössä sekä vaikkapa luovan lisäarvon tuomisessa osaksi organisaatioiden kehittämistä.

Muodollisen ja epämuodollisen oppimisen tasot läsnä

On tärkeää, että työnantajat tarjoavat mahdollisuuksia lisäkoulutukseen ja oppimisen mahdollisuuksiin suoraan työhön ja sen tarpeisiin liittyen. Mutta oleellista on myös seurata kunkin omia henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita ja sukeltaa niitä kohti. Oppiminen on parhaimmillaan uusien näköalojen löytämistä. Myös avoimin mielin verkostoituminen voi olla yksi oppimisen reitti. Hedelmällisintä olisi, jos oppimisemme ympyrä ei tässäkään rajoittuisi vain kotimaahamme.

Tulevaisuuden työelämässä oppiminen ei ole vain yksilöiden asia, vaan se on nähtävä osana jaettua tiimiälyä. Ryhmässä ja toisilta oppiminen ovat tärkeitä oppimisen muotoja. On todettu jopa, että yhteisöön osallistumalla tapahtuu tiedostamatonta oppimista, joka jättää jopa vahvemman muistijäljen kuin tietoinen oppimisponnistelu.

Oppiminen strategisena kysymyksenä

Uudistavan oppimisen oivaltaminen on tärkeää myös organisaatiotasolla. Oppimisen kohteita tulisi miettiä strategisen uudistumisen kysymyksinä – ja huomioida, että tiukasti ja yksipuolisesti tuloshakuinen toiminta johdattaa helposti lyhytnäköisyyteen. Kehittymis- ja oppimishaluiset työntekijät ovat arvokas resurssi.

Kaikkiaan osaamisella, osaamisen kasvattamisella ja halulla ylittää aiempi osaaminen on suuri merkitys suunnatessa kohti positiivista tulevaisuutta.

Tule mukaan #haluoppia -kampanjaan!

Kerro omissa kanavissasi, mitä osaaminen sinulle merkitsee ja mitä haluat seuraavaksi oppia. Asia voi olla pieni tai suuri, liittyä työhösi tai vapaa-aikaasi.

Haasta mukaan muita ja käytä tunnisteita #HaluOppia ja #OsaamisestaKasvua, kampanjakehyksen profiilikuvaasi löydät TAKUn facebook-sivulta. Kampanja-aika on 1.12.–11. joulukuuta.

TAKUn jäsenille auennut vuoden aikana useita uuden oppimisen mahdollisuuksia

TAKU ja Akavan Erityisalat tarjosivat vuoden 2020 aikana yhteisölleen yli 50 koulutustilaisuutta, joihin TAKUn jäsenet osallistuivat aktiivisesti. Yleisellä tasolla Akavan Erityisalojen koulutuksiin osallistuneiden määrä nousi kuluneen vuoden aikana 4000 osallistujaan ja oli siten lähes 2,5 kertainen viime vuoden osallistujamäärään verrattuna.

Keväällä 2021 TAKU käynnistää taide- ja kulttuurialan erityisen mentorointiohjelman, jonka tavoitteena on paitsi osallistujien osaamisen henkilökohtainen tunnistaminen myös muun muassa uraa tukevien oppimistavoitteiden suuntaaminen.

Alkuvuoden koulutuskalenteri on julkaistu (10.12.) ja ilmoittautuminen on alkanut! Katso lisää >>

Akava_OsaamisestaKasvua_Tunniste_KEL
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Hyödynnä jäsenetusi myös poikkeusaikana - liity jäseneksi!

2.4.2020

 

Koronapandemia on vaikuttanut monen taide- ja kulttuurialalla työskentelevän työhön ja toimeentuloon. Muistathan, että olemme tukenasi myös epävarmoina aikoina. Olemme koonneet tähän artikkeliin tietoa eduistamme ja palveluistamme, joihin olet jäsenenämme oikeutettu. Jos et ole vielä TAKUn jäsen, voit liittyä osaksi taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden yhteisöä täällä.

 

Työsuhdeneuvonta

TAKUn jäsenenä käytössäsi on katto-organisaatiomme Akavan Erityisalojen lakimiesten työsuhdeneuvonta, joka on hyödynnettävissäsi riippumatta siitä, oletko töissä yksityisellä sektorilla, julkisella puolella, järjestössä, korkeakoulussa tai seurakunnassa. Työsuhdeneuvontaa on tarjolla myös yrittäjille, ammatinharjoittajille tai freelancereille. Katso työsuhdeneuvontaa antavien lakimiesten tarkemmat yhteystiedot täältä.

Akavan Erityisalojen lakimiehet ovat laatineet myös valmiita vastauksia erilaisiin jäseniltämme tulleisiin kysymyksiin, koskien koronapandemiaa ja työtä tai opintoja.

Valmiita vastauksia on koottu mm. seuraaviin teemoihin liittyen:

 • etätyö
 • 0-tuntisopimukset, keikkatyö ja freelance-työ
 • matkat ja vapaa-aika
 • työnteon estyminen, sairastaminen, lomautus
 • vuosilomat
 • valmiuslaki ja työnteko
 • opiskelijat

Voit tutustua lakimiesten vastauksiin täällä.

 

Palkkaneuvonta

Jos kaipaat palkkaneuvontaa taide- ja kulttuurialalle, voit olla yhteydessä suoraan meihin, osoitteeseen taku@taku.fi. Hyödynnä myös juuri päivitetyt palkkasuosituksemme.

 

Uravalmennus ja työpsykologin palvelut

TAKUn jäsenenä voit käyttyää Akavan Erityisalojen uravalmennusta, josta voit varata itsellesi henkilökohtaista uraneuvontaa. Tarvittaessa saat myös vahvistusta työhyvinvointiin psykologin ohjauksessa. Katso tästä uravalmennuksen tarkempi sisältö.

Muista hyödyntää myös Akavan Erityisalojen koulutukset, jotka ovat siirtyneet nyt poikkeusaikana verkkoon. Hyödynnä myös TAKUn koulutukset ja webinaarit.

 

Työttömyysturva lomautuksen ja työttömyyden varalle

Jos olet palkansaaja ja olet TAKUun liittyessäsi aktivoinut myös työttömyyskassa Erkon jäsenyyden, voit olla oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan mahdollisen lomautuksen tai työttömyyden kohdatessa. Lue lisää työttömyysturvasta Erkon sivuilta. Nyt kannattaa varmistaa, että TAKUn jäsenmaksutilanteesi on ajan tasalla. Erko tarkistaa jäsenmaksujen ajantasaisuuden aina ennen ansiosidonnaisen päivärahan maksamista.

Jos olet jäänyt lomautetuksi tai työttömäksi, katso toimintaohjeet päivärahan hakemiseen Erkon sivuilta.

 

Taide- ja kulttuurialan ammatillinen edunvalvonta

Apumme näinä poikkeuksellisina aikoina ei ole rajoittunut pelkästään tarjoamiimme palveluihin ja jäsenetuihin. Olemme kampanjoineet aktiivisesti taide- ja kulttuurialan toimintaedellytysten turvaamiseksi tämän kriisin aikana. Ehkä törmäsitkin kampanjaamme jo somessa? Lisäksi olemme vieneet aktiivisesti viestiämme eteenpäin virkamiehille ja päättäjille.

On ollut positiivista huomata, että monet tahot ovat jo tarjonneet apuaan. Katso tästä päivittyvä hyvien uutisten listamme.

 

Taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden yhteisö

Kun olet TAKUn jäsen, olet myös osa taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden yhteisöä. Nyt kannattaa viimeistään liittyä mukaan taide- ja kulttuurialan asiantuntijoiden joukkoon.

 

Tutustu myös muihin jäsenetuihin täällä!

Liity jäseneksi tai kerro meistä kaverille!

 

Jos sinulle heräsi kysyttävää TAKUsta tai palveluistamme, voit olla yhteydessä meihin taku@taku.fi.

 

Etäpalaveri

Kuva: Kerttu Penttilä

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta

18.3.2020

Koronavirus vaikuttaa monien jäseniemme työtilanteeseen tiukentuneiden viranomaisohjeistuksien ja useiden taide- ja kulttuurialan tapahtumien ja tilaisuuksien peruuntumisten myötä. Kokosimme tälle sivulle muutamia TAKUn jäseniltä tulleita kysymyksiä, joihin Akavan Erityisalojen lakimiehet ovat vastanneet.

Työskentelen freelancerina ja kaikki sovitut kevään työni peruttiin koronavirusepidemian takia. Olenko oikeutettu työttömyysturvaan?

Jos olet työsuhteinen keikkatyötä tekevä freelancer, niin olet oikeutettu työttömyysturvaan. Edellytyksenä on, että täytät työttömyysturvalain palkansaajan työssäoloehdon. Palkansaajan työssäoloehtoa kertyy, kun työttömyyskassan jäsenenä ollessasi työskentelet yhteensä vähintään 18 tuntia samassa tai eri työsuhteissa. Työssäoloehdon tulee täyttyä 26 kalenteriviikolta. Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja hakea päivärahaa työttömyyskassa Erkosta.

Mikäli olet freelancer, joka on toistaiseksi voimassa olevassa nollatyöaikasopimuksessa, niin olet työttömyysturvassa osa-aikainen työntekijä. Olet oikeutettu työttömyysturvaan, kun täytät palkansaajan työssäoloehdon. Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja hakea päivärahaa työttömyyskassa Erkosta.

Jos olet toimeksiantosopimuksella tai toiminimellä työtä tekevä freelancer, niin et ole oikeutettu palkansaajan työttömyysturvaan. Mikäli olet Suomen yrittäjien työttömyyskassan jäsen sinulla saattaa olla mahdollisuus työttömyysturvaan, jos sinut katsotaan palkansaajaan rinnastettavaksi yrittäjäksi. Mikäli sinulla on toiminimi, niin työttömyysturvan saaminen edellyttää pääsääntöisesti toiminnan lopettamista. Kummassakin tapauksessa sinun kannattaa olla yhteydessä Suomen yrittäjien työttömyyskassaan.

Sovitut työkeikkani peruttiin koronaviruksen takia. Olenko oikeutettu tartuntatautipäivärahaan?

Et ole oikeutettu. Tartuntatautipäivärahaa maksetaan, jos viranomainen määrää sinut karanteeniin. Tartuntatautipäivärahaa voisit saada, jos sinut olisi koronaviruksen leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstä, eristettäväksi tai karanteeniin. Tartuntatautipäivärahan maksaa Kela.

Tapahtuma, johon olin menossa työkeikalle, peruttiin viranomaismääräyksen vuoksi. Onko minulla oikeus palkkaan tai sovittuun palkkioon?

Jos on kysymys työsuhteesta, niin työnantaja on velvollinen maksamaan sinulle palkan sovitusta työstä. Jos työnteko estyy työnantajasta ja työntekijästä riippumattomasta syystä, niin työntekijällä on kuitenkin oikeus saada palkkansa enintään 14 päivältä. Kun työkeikka peruuntuu viranomaismääräyksen johdosta, niin kyse on työnantajasta ja työtekijästä riippumattomasta syystä, mihin kumpikaan osapuoli ei ole voinut varautua.

Mikäli kyse on toimeksiantosopimukseen perustuvasta työstä, niin oikeutesi palkkioon on riippuvainen toimeksiantosopimuksen ehdoista. Normaalisti työ peruuntumisesta tulee maksaa vahingonkorvaus, mutta usein sopimuksissa on sovittu force majeure -ehdosta, joka poistaa korvausvelvollisuuden. Työkeikan peruuntuminen viranomaismääräyksen johdosta on tällainen force majeure -tilanne.

Menetin työni, kun tilaaja perui sovitut koulutukset/ tapahtumat/ yleisötilaisyydet/keikat varmuuden vuoksi ilman viranomaismääräystä. Saanko silti korvauksen sovituista töistä? Miten minun tulee toimia?

Jos kyseessä työsuhde, niin olet oikeutettu saamaan palkan sovitusta työstä. Miten toimia – voit vaatia palkkaa sovitun mukaisesti työnantajalta. Mikäli asiassa syntyy kiistaa, niin voit olla yhteydessä Akavan Erityisalojen työsuhdeneuvontaan.

Mikäli kyseessä on toimeksiantosopimus, niin oikeutesi palkkioon määräytyy sopimuksen ehtojen mukaisesti. Lähtökohtana on, että sopimus sitoo ja olet oikeutettu saamaan palkkion sen mukaisesti. Sen voi perua vain sopimuksessa olevien peruutusehtojen mukaisesti. Kun kyseessä on keikan peruuttaminen varmuuden vuoksi, niin tämä ei muodosta force majeure -tyyppistä tilannetta peruuttamiseen.

Minut lomautettiin koronavirusepidemian takia. Miten toimin?

Työnantaja voi lomauttaa sinut taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tai työn tilapäisen vähentymisen perusteella. Työn tilapäisen vähentymisen perusteella tehtävä lomautus voi kestää 90 päivää. Työnantajan tulee antaa sinulla lomautusilmoitus 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen. Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ansiosidonnaista päivärahaa voit hakea työttömyyskassa Erkosta.

Voiko nollatuntisopimuksella työskentelevälle jättää tarjoamatta töitä koronavirustilanteen takia?

Työnantaja ei voi peruuttaa jo sovittuja työkeikkoja vedoten koronavirustilanteeseen palkkaa maksamatta. Vaikka työnantaja ilmoittaisi, ettei näitä sovittuja työkeikkoja tarvitse tehdä, työnantajan kuuluu maksaa palkka. Sen sijaan työnantaja saa olla tarjoamatta uusia työkeikkoja. Alalla noudatettavassa työehtosopimuksessa voi olla edellä todetusta poikkeavia määräyksiä, tai alan käytännöt voivat poiketa siitä, mitä edellä on todettu.

Työn vähennyttyä työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan, jos kaikki sen saamisen edellytykset täyttyvät. Työntekijän tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa ja hakea työttömyysetuutta joko työttömyyskassasta (ansiopäiväraha) tai Kelasta (työmarkkinatuki).

Olen nollatuntisopimuslainen, enkä saa töitä, koska niitä ei ole. Minua ei kuitenkaan myöskään lomauteta. Olenko väliinputoaja, enkä saa mitään mistään?

Nollatyöaikasopimuksella töitä tekevää ei voi lomauttaa, koska työnantaja voi työsopimuksen ehtojen mukaisesti olla tarjoamatta työtä vähimmäistyöajan ollessa nolla tuntia. Nollatyöaikasopimuksella töitä tekevä on työttömyysturvassa osa-aikainen työntekijä. Työntekijä on oikeutettu työttömyysturvaan sen saamisen edellytysten täyttyessä. Työntekijän tulee ilmoittautua TE-toimistoon ja hän voi hakea päivärahaa työttömyyskassa Erkosta (www.erko.fi) töiden vähentyessä tai loppuessa kokonaan.

 

Etkö löytänyt etsimääsi: ei hätää!

HUOM! Jos et löytänyt vastausta kysymykseesi näistä, tarkistathan vielä Akavan Erityisalojen verkkosivuilta päivittyvän Koronasta kysyttyä -osion. Osiosta löydät vastauksia mm., miten korona vaikuttaa etätöihin, vuosilomiin ja työharjoitteluihin.

Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä Akavan Erityisalojen lakimiehiin. He palvelevat myös jäseniämme, jotka toimivat ammatinharjoittajina, yrittäjinä tai freelancereinä.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Ilmoittaudu TAKUn kevään jäsenkoulutuksiin

20.2.2019

 

Oletko jo tutustunut TAKUn kevään jäsenkoulutuksiin?

Kevään koulutustarjonnasta löytyvät muun muassa seuraavat koulutukset:

Videotyöhakemus – Miten ja miksi? 26.2. (Oulu)
Videotyöhakemus on työnhaun nykypäivää. Millainen on videotyöhakemus ja miten sellainen kannattaa tehdä? Entä miten erottua työnhaussa videotyöhakemuksella? Ilmoittaudu tästä.

Selkokieli-jatkokoulutus + stream 21.3. (Helsinki & valtakunnallinen)
Mitä selkokieli on? Kuka sitä tarvitsee, kuka siitä hyötyy ja mitä etua sen soveltamisesta on kulttuurialan työssä - kirjoittaessa tai puhuessa? Ilmoittaudu tästä.

Fiksusti töihin – vaihtelevan työajan sopimus 26.3.
Työskenteletkö ns. 0-tuntisopimuksella? Ovatko tietosi työsopimusta koskevissa asioissa ajantasaiset? Osaatko oikeutesi ja velvollisuutesi? Tule päivittämään tietosi koulutukseemme. Ilmoittaudu tästä.

Muut tulevat koulutukset

2.4. Kulttuurihankkeilla työllistyminen ja toimeentulo
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.

3.4. Fiksusti töihin – vaihtelevan työajan sopimus (Tampere)
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.

25.4. Reiluksi työnantajaksi – Työnantajatietoutta kulttuurituottajille, projektijohtajille, hankejohtajille tai tiiminvetäjille
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.

Webinaarit ja tallenteet

Muista myös TAKUn tarjoamat webinaarit.

TAKU tarjoaa jäsenilleen yhteensä 100 lippua kolmeen webinaariin tänä keväänä. Lippuja voi kevään aikana varata enintään kahteen webinaariin jäsentä kohden.

Webinaareihin ilmoittaudutaan TAKUn urapalvelun kautta. Voit katsoa webinaarin yksin tai järjestää webinaarikatsomon, sekä palata tallenteeseen uudelleen vuoden ajan niin monta kertaa kuin haluat. Webinaarit ovat osa UP! Partnersin yleistä webinaarisarjaa. Syksyllä alkaa myös yrittäjyyteen keskittyvä kokonaisuus, jonka liput ovat varattavissa elokuussa. Paikkojen loputtua voit osallistua webinaareihin myös omakustanteisesti. Jo menneisiin webinaareihin ilmoittautuessa pääset katsomaan tallenteen.

Koko koulutustarjontamme löydät tapahtumakalenteristamme.
TAKUn jäsenenä käytössäsi on lisäksi koko Akavan Erityisalojen koulutustarjonta.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png

Lue lisää

Jatkossa aktiivisuuspisteitä voi saada TAKUn koulutuksista

10.1.2019

Huhtuikuusta 2019 lähtien aktiivimallin aktiivisuuspisteitä voi saada myös ammattiliittojen työllistymistä edistävistä koulutuksista

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo  28.12.2018 tiedotteessaan hallituksen laajentavan niiden toimijoiden joukkoa, joiden järjestämä työllistymistä tukeva toiminta hyväksytään aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuudeksi. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2019.

Työttömien työnhakijoiden työllistymistä tukevaa valmennusta järjestetään myös muiden kuin työvoimaviranomaisten toimesta. Tällä hetkellä tällainen muiden toimijoiden järjestämä valmennus ei kerrytä aktiivimallin mukaista aktiivisuutta, vaikka valmennuksen sisältö vastaisi työvoimaviranomaisen järjestämiä tai sen hankkimia valmennuksia.

Jatkossa myös ammattiliitto tai ammattijärjestö voi järjestää toimintaa joka olisi aktiivisuutta kerryttävää. Aktiivimallin aktiivisuuden ehdot täyttävä toiminta tulee olla työllistämistä tukevaa. Tämä olisi valmennusta ja valmennusta vastaavaa toimintaa, joka edistää työllistymistä. Muutoksella ei laajenneta sitä, millainen toiminta kerryttää aktiivisuutta. Osallisuutta ja hyvinvointia tukeva toiminta ei edelleenkään ole aktiivimallin mukaista aktiivisuutta kerryttävää toimintaa. Aktiivisuutta ei myöskään kerrytä työpaikkojen hakeminen, työhaastattelut, osallistuminen rekrytointitapahtumiin.

KEHA-keskus tuottaa TE-palvelut –verkkosivustolle yleisluonteista tietoa toimijoista että toiminnan sisällöstä. Sivustolle tehdään linkki Suomi.fi palveluun, jonne toiminnan järjestäjät voivat ilmoittavaa järjestämistään työllistymistä tukevasta toiminnasta. TE-palvelut –verkkosivuille tuleva päivitys julkaistaan helmikuussa 2019, jolloin STM ja TEM yhteistyössä työhallinnon kehittämiskeskuksen kanssa järjestävät sidosryhmille eli työttömyyskassoille, Kelalle, TE-toimistoille ja asetuksessa tarkoitetuille toimijoille koulutuksen asetusmuutoksesta.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png

Lue lisää

Urapalvelut laajenevat

9.1.2019

TAKUn jäsenenä käytössäsi ovat Akavan Erityisalojen urapalvelut. Henkilökohtaista valmennusta saa nyt myös psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä esimiestyöhön. 

UP! Partnersin toteuttamasta urapalvelusta voit varata ajan henkilökohtaiseen uraneuvontaan ja sparraukseen. Käytössäsi on myös laaja videokirjasto, jonka kautta voit perehtyä työnhaun ja urasuunnittelun eri puoliin juuri silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Miten valmennus käytännössä tapahtuu ja mitä palveluun kuuluu

 1. Kirjautuminen urapalveluun, jäsenyyden tunnistus
 2. Valmennusajan varaus
 3. Mahdollisuus ladata ennakkotietoja ja liitteitä
 4. Videoiden katselu ja niihin liittyvien pohdintatehtävien työstäminen itsenäisesti ja omassa aikataulussa
 5. Tilanteeseen ja liitteisiin ennakkoon tutustuneen UP Omavalmentajan
 6. Valmentaja näkee kaikki valmennettavan tehdyt tehtävät
 7. Valmennuskeskustelu (puhelu/videopuhelu, 1-4 krt)
 8. Uusien ideoiden oivaltamiseen ja käyttöönottoon ohjaava palautekysely tai mahdollisuus jatkaa prosessia

Kaikki palvelut löytyvät osoitteesta urapalvelut.fi/akavanerityisalat. Kirjautuessa palveluun jäsenyys vahvistetaan Akavan Erityisalojen toimesta. Jäsen pääsee käyttämään palvelua heti kun jäsenyys tunnistettu.

TAKUn jäsenillä on oikeus käyttää kaikkia UP Partnersin tuottamia palveluja.

 

Henkilökohtaista valmennusta on saatavilla eri teemoista

Työnhaku, ura & osaaminen

Tyypillisimmät keskustelunaiheet:

 • Miten ottaa LinkedIn aktiiviseen käyttöön?
 • Paluu työelämään vanhempainvapaalta
 • Työnhaku
 • Mikä minusta tulee ”isona”, mitä minä oikeasti osaan? Osaamisen tunnistaminen.
 • Oman osaamisen kehittäminen
 • Opiskelu
 • Eteneminen uralla

Uravalmentajina toimivat kokeneet valmentajat, joilla on oma painotus:

Reetta Viinanen (Työnhaku, sosiaalinen media, osaamisen tunnistaminen)
Heta Aali (Akateemisen työnhaku, yliopistomaailma)
Johanna Tuutti (Työnhaku, Sosiaalinen media, viestintä, brändin rakentaminen)
Veiko Välk (Kansainvälinen työnhaku, valmentaa myös venäjän ja viron kielellä)
Krista Kohtakangas (Työnhaku, ura, huijarisyndrooman taklaaminen)
Minna Kars (Työnhaku, Ura, valmentaa ruotsinkielellä)

Työpaikan pulmatilanteet

 • Valmennus auttaa ratkaisemaan työpaikan mahdollisia konfliktitilanteita
 • Antaa välineitä miten toimia ulkopuolisena ”välien selvittelijänä” työpaikalla
 • Antaa välineitä miten keskustella vaikeista tilanteista esim. esimiehen kanssa tai esimiehenä

 

Esimiesvalmennus

Esihenkilöt ovat työssään usein yksinäisiä. Palvelu tarjoaa apua esim.:

 • Tiimin/alaisten motivoiminen
 • Tehtävien priorisointi
 • Henkisen kuormituksen vähentäminen
 • Apua konkreettisiin pulmatilanteisiin, joita esihenkilö kohtaa työssään
 • Varmuus esihenkilötyöhön
 • Pohdinta onko minusta esihenkilöksi
 • Miten edetä esihenkilöksi

Valmentajana toimii Sonja Grönlund-Lamminsalo (johdon- ja esihenkilöiden valmentaja & työyhteisösovittelija). Laajan kouluttajaverkoston ansiosta löytyy tarvittaessa lisää esihenkilötyön valmentajia.

 

Psyykkinen valmennus & työnohjaus

Psyykkinen valmennus toimii erityisesti ennaltaehkäisevästi ja silloin kun henkilöllä on ”kuormittava tilanne päällä”. Valmennus ei ole terapiaa.

Valmennuksessa saa apua mm. seuraaviin asioihin:

 • Työssä jaksaminen
 • Kuormittavista tilanteista selviytyminen
 • Kuormittavat tilanteet työssä
 • Kuormittavat tilanteet työn ulkopuolella
 • Miten tukea kuormittavassa tilanteessa olevaa työkaveria/alaista
 • Miten puuttua ja mistä apua

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa henkilön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen päämääränä on myös kehittää ohjattavan työssäjaksamista, työn tekemistä sekä kehittymistä omassa työssään. Työnohjauksessa henkilö pääsee:

 • Tutkimaan, arvioimaan ja kehittämään omia toimintatapojaan työssä
 • Suositellaan myös ”vaikeiden tilanteiden purkamiseksi”

Psyykkisinä valmentajina toimivat:

Psykologit: Heidi Viljamaa, Aino Peltomaa (psykologian kandi), Minna Karls ja Veiko Välk
Työnohjaaja: Sonja Grönlund-Lamminsalo

 

Liikunta- & ravintovalmennus

Fysiikka- ja ravintovalmennusta saatavilla mm. seuraavista teemoista:

 • Kunnon kohottaminen
 • Liikunnan ja liikkuvuuden lisääminen
 • Lisää energiaa työhön tai työnhakuun liikunnan avulla
 • Energisoiva ruokavalio
 • Painonpudotus
 • Niska-ja hartiajumeista eroon – apua työn tauottamiseen ja taukojumppaan
 • Apua liikuntatavoitteiden toteuttamiseen, esim. maraton

Fysiikka –ja ravintovalmentajina toimivat:

Kira Tiivola, KTM, hyvinvointimentori, auktorisoitu Personal Trainer ja LCF Life Coach®, Mindfulness- ja painonhallintaohjaaja.
Anne Saukonoja-Teperi, auktorisoitu Personal Trainer ja kokki, joka on opiskellut lisäksi ravitsemustieteitä.

 

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää