Avainsana: jäsenkoulutus

Valitse kiinnostavat koulutukset ja tule mukaan!

11.12.2020

TAKU ja Akavan Erityisalat haluavat tukea sekä edistää jäsentensä työmarkkinaosaamista, hyvinvointia ja menestymistä tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia monipuolisesti. Kevään koulutustarjontaan on pyritty kokoamaan jokaiselle jotain!

Voit jo ilmoittautua alkuvuoden koulutuksiin:

20.1. klo 9-11 Agile & Lean asiantuntijatyön tehostajina. Kouluttaja Tuuli Pesonen, Talent Base Oy.

27.1. klo 18-19 Eroon rahastressistä - nollasta liikkeelle. Kouluttaja Mikko Sjögren, UpPartners.

28.1. klo 9-11 Pomoverkosto: Resilienssin kehittäminen. Työterveyspsykologi Johanna Vilmi.

2.2. klo 16-17.30 Tarinat työelämässä - Strorytelling asiantuntijuuden tukena. Markkinointiviesitinnän asiantuntuja Liisa Siitonen, Xennek Oy.

4.2. klo 16-17.30 Luova yhteistyö etänä. Fasilitoija-valmentaja Tuomas Tirkkonen, Tupu Creative.

11.2. klo 14-17 Johtajuusseminaari 2021: Johtaminen tulevaisuudessa

12.2. klo 9-10 Korkeintaan vähän väsynyt - Kuinka olla maailmassa, jossa mikään ei riitä. Kirjailija-bloggari Eeva Kolu.

16.2. klo 16-17.30 Henkilöstön vähentämisneuvottelut. Anna Zibellini, työmarkkinalakimies.

18.2. klo 14-17 Esiinny eduksesi (etä)työnhaussa. Terhi Meriläinen puhevalmentaja viestinnän kouluttaja.

10.3. klo 18-19 Virtuaaliset työyhteisöt. UpPartners.

17.3. klo 15-18 LinkedIn-työpaja, profiili kuntoon! Liisa Siitonen, Xennek Oy.

19.3. klo 9-12 Kuuntele paremmin. Terhi Meriläinen puhevalmentaja viestinnän kouluttaja.

24.3. klo 9-11 Modernit työkalut etätyön apuna. Tuuli Pesonen, Talent Base Oy.

31.3. klo - Pitkäaikaissijoittamisen ensiaskeleet. UpPartners.

21.4. klo - Tulevaisuuden työelämätaidot. UpPartners.

19.5. klo 18-19 Mitä henkilöarviointi kertoo sinusta? UpPartners.

26.5. klo 18-19 Kuinka saat viestisi läpi vakuuttavasti ja empaattisesti? UpPartners.

Jäsenkoulutukset ovat maksuttomia kaikille TAKUn jäsenille. Koulutuskalenterimme päivittyy vuoden mittaan, joten seuraathan viestintäämme!

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Oppimisen ulottuvuuksia taide- ja kulttuurialalla

3.12.2020

Halu oppia voi kohdistua rajattuihin käytännössä tarvittaviin taitoihin, mutta yhtä hyvin se voi johtaa tutkimattomiin seikkailuihin. Muuttuva maailma haastaa meitä molempiin. Työtehtävät muuttuvat, menetelmät ja tarvittavat taidot muuttuvat – mutta syntyy myös tarpeita aivan uudenlaisille työtehtäville.

Näin ollen pelkkä tiedontradition tuntemus ja siirtäminen eivät riitä yhteiskunnallisen kehityksen, kansainvälisen kilpailukyvyn sekä yhä uusiin haasteisiin vastaamisen takaamiseen. Uutta luova ja uudistava oppiminen ovatkin avainasemassa tulevaisuutta kohti kurkottaessamme.

Hyvän oppimisen voi sanoa korkeakoulutasolla olevan yleisesti ottaen merkitykset ymmärtävää syväoppimista, kykyä soveltaa, yhdistellä ja luoda uutta. Parhaimmillaan oppiminen ja koulutus antavat siis eväät jatkuvalle uudistumiselle.

Etenkin taide- ja kulttuurialoilla on selvää, että koulutus ei anna valmiita vastauksia työn ydinkysymyksiin, vaan se antaa ajattelumalleja, työkaluja ja edellytyksiä oppimiselle – jota tarvitaan työhön liittyvässä luovassa ongelmanratkaisussa. Yksi oleellinen oppimisen kohde onkin oikeiden kysymysten esittämisen taito ja luovuuden edistäminen.

Uudistava oppiminen osana suuriin kysymyksiin vastaamista

Taide- ja kulttuurialoille on sisäänkirjoitettu edelläkävijyyttä sekä ennakkoluulottomuutta, joille on tarvetta paitsi työelämän murroksessa myös digitalisaatioon, kestävään kehitykseen, uudenlaisten arvoketjujen ja työnmuotojen luomiseen sekä systeemiseen muutostarpeeseen liittyvässä koko yhteiskunnan murroksessa. Uudistavan oppimisen ja luovuuden kysyntä on nyt suurta. Luovaa prosessiosaamista, ihmisnäkökulmaa sekä kulttuurista lähtökohtaa tarvitaan monessa kehittämistyössä.

Moniosaajien vahvuudet esiin

Tulevaisuuden tarpeita hahmotellessa esiin nousee taide- ja kulttuurialan koulutuksen lähtökohdan rikkaus sekä mahdollisuudet. Kysyntää voi olla hyvinkin erilaisille osaamis- ja koulutuskombinaatioille, toisaalta moniosaajatiimeille. Näyttää esimerkiksi siltä, että tarvetta on osaajille, jotka pystyvät tuomaan yhteen erilaisten toimialojen kieltä ja ajattelutapoja.

Juuri nyt taide- ja kulttuurialalla mm. etsitään siltaa rakentavia lähestymistapoja kulttuurisen hyvinvoinnin sektorilla sote-yhteistyössä sekä vaikkapa luovan lisäarvon tuomisessa osaksi organisaatioiden kehittämistä.

Muodollisen ja epämuodollisen oppimisen tasot läsnä

On tärkeää, että työnantajat tarjoavat mahdollisuuksia lisäkoulutukseen ja oppimisen mahdollisuuksiin suoraan työhön ja sen tarpeisiin liittyen. Mutta oleellista on myös seurata kunkin omia henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita ja sukeltaa niitä kohti. Oppiminen on parhaimmillaan uusien näköalojen löytämistä. Myös avoimin mielin verkostoituminen voi olla yksi oppimisen reitti. Hedelmällisintä olisi, jos oppimisemme ympyrä ei tässäkään rajoittuisi vain kotimaahamme.

Tulevaisuuden työelämässä oppiminen ei ole vain yksilöiden asia, vaan se on nähtävä osana jaettua tiimiälyä. Ryhmässä ja toisilta oppiminen ovat tärkeitä oppimisen muotoja. On todettu jopa, että yhteisöön osallistumalla tapahtuu tiedostamatonta oppimista, joka jättää jopa vahvemman muistijäljen kuin tietoinen oppimisponnistelu.

Oppiminen strategisena kysymyksenä

Uudistavan oppimisen oivaltaminen on tärkeää myös organisaatiotasolla. Oppimisen kohteita tulisi miettiä strategisen uudistumisen kysymyksinä – ja huomioida, että tiukasti ja yksipuolisesti tuloshakuinen toiminta johdattaa helposti lyhytnäköisyyteen. Kehittymis- ja oppimishaluiset työntekijät ovat arvokas resurssi.

Kaikkiaan osaamisella, osaamisen kasvattamisella ja halulla ylittää aiempi osaaminen on suuri merkitys suunnatessa kohti positiivista tulevaisuutta.

Tule mukaan #haluoppia -kampanjaan!

Kerro omissa kanavissasi, mitä osaaminen sinulle merkitsee ja mitä haluat seuraavaksi oppia. Asia voi olla pieni tai suuri, liittyä työhösi tai vapaa-aikaasi.

Haasta mukaan muita ja käytä tunnisteita #HaluOppia ja #OsaamisestaKasvua, kampanjakehyksen profiilikuvaasi löydät TAKUn facebook-sivulta. Kampanja-aika on 1.12.–11. joulukuuta.

TAKUn jäsenille auennut vuoden aikana useita uuden oppimisen mahdollisuuksia

TAKU ja Akavan Erityisalat tarjosivat vuoden 2020 aikana yhteisölleen yli 50 koulutustilaisuutta, joihin TAKUn jäsenet osallistuivat aktiivisesti. Yleisellä tasolla Akavan Erityisalojen koulutuksiin osallistuneiden määrä nousi kuluneen vuoden aikana 4000 osallistujaan ja oli siten lähes 2,5 kertainen viime vuoden osallistujamäärään verrattuna.

Keväällä 2021 TAKU käynnistää taide- ja kulttuurialan erityisen mentorointiohjelman, jonka tavoitteena on paitsi osallistujien osaamisen henkilökohtainen tunnistaminen myös muun muassa uraa tukevien oppimistavoitteiden suuntaaminen.

Alkuvuoden koulutuskalenteri on julkaistu (10.12.) ja ilmoittautuminen on alkanut! Katso lisää >>

Akava_OsaamisestaKasvua_Tunniste_KEL
http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png
Lue lisää

Ilmoittaudu TAKUn kevään jäsenkoulutuksiin

20.2.2019

 

Oletko jo tutustunut TAKUn kevään jäsenkoulutuksiin?

Kevään koulutustarjonnasta löytyvät muun muassa seuraavat koulutukset:

Videotyöhakemus – Miten ja miksi? 26.2. (Oulu)
Videotyöhakemus on työnhaun nykypäivää. Millainen on videotyöhakemus ja miten sellainen kannattaa tehdä? Entä miten erottua työnhaussa videotyöhakemuksella? Ilmoittaudu tästä.

Selkokieli-jatkokoulutus + stream 21.3. (Helsinki & valtakunnallinen)
Mitä selkokieli on? Kuka sitä tarvitsee, kuka siitä hyötyy ja mitä etua sen soveltamisesta on kulttuurialan työssä - kirjoittaessa tai puhuessa? Ilmoittaudu tästä.

Fiksusti töihin – vaihtelevan työajan sopimus 26.3.
Työskenteletkö ns. 0-tuntisopimuksella? Ovatko tietosi työsopimusta koskevissa asioissa ajantasaiset? Osaatko oikeutesi ja velvollisuutesi? Tule päivittämään tietosi koulutukseemme. Ilmoittaudu tästä.

Muut tulevat koulutukset

2.4. Kulttuurihankkeilla työllistyminen ja toimeentulo
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.

3.4. Fiksusti töihin – vaihtelevan työajan sopimus (Tampere)
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.

25.4. Reiluksi työnantajaksi – Työnantajatietoutta kulttuurituottajille, projektijohtajille, hankejohtajille tai tiiminvetäjille
Ilmoittautuminen alkaa maaliskuussa.

Webinaarit ja tallenteet

Muista myös TAKUn tarjoamat webinaarit.

TAKU tarjoaa jäsenilleen yhteensä 100 lippua kolmeen webinaariin tänä keväänä. Lippuja voi kevään aikana varata enintään kahteen webinaariin jäsentä kohden.

Webinaareihin ilmoittaudutaan TAKUn urapalvelun kautta. Voit katsoa webinaarin yksin tai järjestää webinaarikatsomon, sekä palata tallenteeseen uudelleen vuoden ajan niin monta kertaa kuin haluat. Webinaarit ovat osa UP! Partnersin yleistä webinaarisarjaa. Syksyllä alkaa myös yrittäjyyteen keskittyvä kokonaisuus, jonka liput ovat varattavissa elokuussa. Paikkojen loputtua voit osallistua webinaareihin myös omakustanteisesti. Jo menneisiin webinaareihin ilmoittautuessa pääset katsomaan tallenteen.

Koko koulutustarjontamme löydät tapahtumakalenteristamme.
TAKUn jäsenenä käytössäsi on lisäksi koko Akavan Erityisalojen koulutustarjonta.

http://taku.web30.neutech.fi/site/wp-content/uploads/2017/05/cropped-taku_favicon.png

Lue lisää

Onko mielessäsi jäsenkoulutus, joka TAKUn pitäisi järjestää?

TAKU ry / 12.10.2018

Vaikuta TAKUn palveluihin

Nyt on hyvä hetki vaikuttaa siihen mitä jäsenkoulutuksia TAKU järjestää, sillä alamme toimistolla suunnitella jo kevään  2019 koulutusohjelmaa.

TAKUn jäsenistössä on monipuolisesti taide- ja kulttuurialan osaajia ja toimijoita, joiden tarpeita haluamme kuunnella. Jos sinulla on ehdotus koulutukselle ja tai olet huomannut tarvetta lähialueellasi jollekin tietylle jäsenkoulutukselle, niin kerro siitä meille!

Voit lähettää koulutustoiveesi ja lisätietoja tämän kyselyn kautta tai sähköpostitse osoitteeseen sini.myllyniemi@taku.fi.

TAKUn tilaisuuksista sanottua

Koulutus: LinkedIn ja Social Selling
"Oli todella ihana ja asiapitoinen koulutus, joka pisti ajattelemaan syvällisemminkin omaa osaamistaan ja urasuuntautumistaan. Esitys oli selkeästi rakennettu ja sisälsi oivallisia käytännön vinkkejä. Oli ihana, että koulutuksessa pureuduttiin myös syvällisemmin osaamiskysymyksiin ja osallistujat saivat "avautua" halutessaan - kuitenkin sopivissa määrin, eli se vienyt aikaa pois itse asiasta. Iso kiitos mukavasta päivästä!"

Koulutus: Asiantuntijatyön hinnoittelu
"Hyvällä asenteella vedetty koulutus, esimerkit toimi ja hyvin linkkejä/tietoa välitettiin."

Koulutus: Äänenkäyttö 
"Kiva, että tehtiin paljon käytännön harjoituksia, kuten äänen avaamista, hengitysharjoituksia. Jokainen sai kouluttajalta myös henkilökohtaista palautetta äänenkäytöstä. Myös muiden saamasta palautteesta sai itse hyviä vinkkejä. Pienessä ryhmässä harjoitukset oli mukava tehdä, joten osallistujia oli sopiva määrä."

Lue lisää