TAKU rf 

Är en fackorganisation för personer som arbetar och studerar i konst- och kultursektorn. TAKU rf hör till takorganisationen Akava. TAKU är expert på arbetsfrågor


Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf

  • Arbetar för en rättvis lönenivå för sina medlemmar och för bättre möjligheter till arbete.
  • stärker kulturarbetarnas och experternas ställning även genom Akavas Specialorganisationer och Akava.
  • är expert på arbetslivsfrågor och fungerar som brobyggare mellan sina medlemmar och konst- och kulturbranschen.

TAKU ger trygghet

TAKU:s främsta uppgift är att trygga och förbättra anställningsförhållandena för sina medlemmar och se till att lönerna är på en rättvis nivå.  Medlemmarna får bl.a. personlig rådgivning, utbildning och skriftligt stödmaterial för att förebygga stress och utbrändhet samt för att kunna förhandla sig till ordentliga anställningsvillkor.

 

Vi är experter på intressebevakning i konst- och kulturbranschen, och vi bevakar våra medlemmars intressen genom att upplysa bl.a. lagstiftare, centralorganisationen och aktörer om specialfrågor i branschen. Vår intressebevakning fokuserar de nya trenderna i arbetslivet med flera korttidsjobb, frilansare och företagare.  

 

Med en växande medlemskår får TAKU allt större representation i branschen och TAKU:s röst får mera tyngd på arbetsmarknaden. Medlemmarna har den beslutande makten genom sin styrelse som väljs på årsmötet.

Ditt stöd i livets alla skeden

Du får personlig rådgivning och vi beaktar dina olika livssituationer t.ex. på följande sätt:

  • du behöver inte betala medlemsavgift under din familjeledighet
  • vid risk för arbetslöshet har du möjlighet att få inkomstrelaterad dagpenningdu får råd av oss när du söker en ny arbetsplats
  • du får råd av oss när du ska ingå ett arbetsavtal
  • du får utbildning om du vill bli företagare.

 


...
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä