Suositukset ja oppaat

TAKU hallitusseminaari 2017

Tältä sivulta löydät TAKUn ja Akavan Erityisalojen julkaisemat taide- ja kulttuurialan vähimmäispalkkasuositukset, työsuhteen ehdot -oppaat sekä muuta työsuhteisiin liittyvää materiaalia.

Kaikki suositukset ja oppaat ovat voimassa 1.4.2020–30.4.2022 ellei toisin mainittu.

Työsuhteen ehdot taide- ja kulttuurialalla (voimassa 1.4.2020 alkaen)

Kulttuurituottajien vähimmäispalkkasuositus (voimassa 1.4.2020 alkaen)

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneiden vähimmäispalkkasuositus (voimassa 1.4.2020 alkaen)

Luento- ja esitelmäpalkkioiden, asiantuntijapalkkioiden ja kirjoituspalkkioiden osalta suuntaa-antavana ohjeistuksena kannattaa käyttää Akavan julkaisemia ja vuosittain päivitettäviä palkkiosuosituksia. Akavan suositukset ovat sovellettavissa monenlaisiin tehtäviin ja toimeksiantoihin myös taide- ja kulttuurialalla, ja tulee huomioida niiden olevan vähimmäispalkkiosuosituksia.

Akavan palkkiosuositukset

Suomen Taiteilijaseura on julkaissut ohjeet kuvataiteilijoiden työn hinnoitteluun. Ohje auttaa auttaa kuvataiteilijoita arvioimaan erilaisista taiteellisista tehtävistä, asiantuntijatehtävistä, opetustehtävistä ja julkiseen taiteeseen liittyvistä tehtävistä maksettavia korvauksia. Kuvataiteilija voi hyödyntää tietoa sopiessaan työnsä hinnasta ja ehdoista työn- tai toimeksiantajan kanssa. Ohjeistus auttaa myös työn tilaajaa arvioimaan eri työtehtävistä maksettavan kohtuullisen korvauksen määrää. Ohjeistuksen kokoamisessa on hyödynnetty mm. Suomen Taiteilijaseuran ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n palkkiokyselyn (2019) tuloksia. Kyselyllä kartoitettiin erilaisista kuvataiteen alan tehtävistä maksettuja korvauksia.

Ohjeita kuvataiteilijoiden työn hinnoitteluun

Täysiaikaisen harjoittelijan vähimmäispalkaksi suosittetelemme Kelan vuotuisen työssäoloehdon vähimmäispalkan mukaista palkkaa (1 236 €/kk vuonna 2020). Harjoittelijalle voidaan maksaa myös tätä vähimmäissuositusta korkeampaa palkkaa. Palkattoman harjoittelun tekemistä ei suositella.

Kelan työssäoloehtoa kerryttävä palkka

 

Muut oppaat ja suositukset

Työ, tuote ja taide: taiteilija töissä SOTEssa ja HYTEssä
käytännönläheinen opas  ja siihen liittyvä sopimusmalli sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville ja niihin taidepalveluja tarjoaville taiteilijoille.

Hyvän harjoittelun ABC - Opas kulttuurituotannon työharjoitteluun

Oppaamme Hyvän harjoittelun ABC - Opas kulttuurituottajien työharjoitteluun auttaa sekä opiskelijaa että organisaatiota reilun harjoittelun sopimisessa. Oppaasta löydät myös sopimusmallit työharjoittelusopimuksen ja työsopimuksen laatimiseen.