Järjestörakenne

TAKU ry on yksi Akavan Erityisalat ry:n 23 itsenäisestä jäsenyhdistyksestä ja sitä kautta kuuluu korkeasti koulutettujen palkansaajien keskusjärjestö Akavaan.

TAKUn vuosikokous

TAKUn ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva sääntömääräinen kokous eli vuosikokous, joka on kaikille jäsenille avoin. Vuosikokous pidetään keväällä ja syksyllä ja siitä tiedotetaan TAKU-lehdessä, uutiskirjeessä sekä sähköpostitse.

TAKUn hallitus

Jäsenet valitsevat syksyn vuosikokouksessa kaksivuotiskaudeksi hallituksen , johon kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallitukseen valitaan ihmisiä jotka edustavat mahdollisimman laajasti TAKUn jäsenkuntaa. Katso hallituksen esittely.

Työjaosto ja muut luottamustoimet

TAKUn työjaosto (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja) valmistelee esitettäviä asioita hallituksen kokouksiin. Luottamushenkilöt raportoivat TAKUn hallitukselle neuvottelukunnissa ja työryhmissä päätetyistä ja keskustelluista asioista.