Suositukset ja oppaat

Tältä sivulta löydät TAKUn ja Akavan Erityisalojen julkaisemat taide- ja kulttuurialan vähimmäispalkkasuositukset, työsuhteen ehdot -oppaat sekä muuta työsuhteisiin liittyvää materiaalia.

Kaikki suositukset ja oppaat ovat voimassa 1.4.2018–31.3.2020 ellei toisin mainittu.

Työsuhteen ehdot taide- ja kulttuurialalla (voimassa 1.4.2018 alkaen)

 

Kulttuurituottajien vähimmäispalkkasuositus (voimassa 1.4.2018 alkaen)

 

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneiden vähimmäispalkkasuositus (voimassa 1.4.2018 alkaen)

Luento- ja esitelmäpalkkioiden, asiantuntijapalkkioiden ja kirjoituspalkkioiden osalta suuntaa-antavana ohjeistuksena kannattaa käyttää Akavan julkaisemia ja vuosittain päivitettäviä palkkiosuosituksia. Akavan suositukset ovat sovellettavissa monenlaisiin tehtäviin ja toimeksiantoihin myös taide- ja kulttuurialalla, ja tulee huomioida niiden olevan vähimmäispalkkiosuosituksia.

Akavan palkkiosuositukset

 

Täysiaikaisen harjoittelijan vähimmäispalkaksi suosittetelemme Kelan vuotuisen työssäoloehdon vähimmäispalkan mukaista palkkaa (1 211 €/kk vuonna 2019). Harjoittelijalle voidaan maksaa myös tätä vähimmäissuositusta korkeampaa palkkaa. Palkattoman harjoittelun tekemistä ei suositella.

Kelan työssäoloehtoa kerryttävä palkka

 

Muut oppaat ja suositukset

Työ, tuote ja taide: taiteilija töissä SOTEssa ja HYTEssä
käytännönläheinen opas  ja siihen liittyvä sopimusmalli sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleville ja niihin taidepalveluja tarjoaville taiteilijoille.