Opiskelijoille

TAKU hallitusseminaari 2017

Miksi juuri TAKU?

Jäseneksi liittyminen kannattaa jo opiskeluaikana, sillä saat kaikki jäsenedut käyttöösi ja voit kartuttaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehtoa esimerkiksi kesätöiden tai muun opiskelun ohessa tekemäsi työskentelyn kautta.

Jos sinulla on työtuloja, jäsenmaksu on 1,3 % ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista kuten bruttopalkasta, lomakorvauksista ja -rahasta, luontoiseduista (mm. lounas- ja puhelinetu).

Opintotuesta tai muista Kelan etuuksista ei makseta jäsenmaksua. Muistathan, että jäsenmaksusi on verovähennyskelpoinen.

Yhteistyö

TAKU tekee tiivistä yhteistyötä alan opiskelijajärjestöjen kanssa ympäri Suomen. Olemme solmineet ainejärjestöjen ja kattojärjestöjen kanssa yhteistyösopimuksia. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. kulttuurintutkimuksen, taiteiden tutkimuksen, kirjallisuuden, taidehistorian, kuvataidekasvatuksen, kuvataiteen, digitaalisen kulttuurin, muotoilun ja kulttuurituotannon opiskelijat.

Tuemme vuosittain myös erilaisia opiskelijaproduktioita, tapahtumia, opiskelijoiden järjestämiä seminaareja ja julkaisuja (kuten ainejärjestölehti). Yhteistyön kautta tunnemme alan erityispiirteet ja kehityksen, opiskelijoiden tarpeet ja teemme yhdessä vaikuttamistyötä.

TAKUtuki

TAKUtuen tarkoituksena on tukea taide- ja kulttuurialaa opiskelevien opinnäytetöitä, kannustaa tutkimuksen pariin ja lisätä alan tunnettuutta.

Keväällä 2018 neljälle opinnäytetyötä tekevälle opiskelijajäsenelle jaettava tuki on suuruudeltaan 250€/työ. Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Tarkemmat ohjeet julkaistaan helmikuussa ja hakuaika on maalis-huhtikuussa.

Keväällä 2017 ensimmäistä kertaa jaetun TAKUtuen saivat:

  • Elina Syrjälä, Musiikkitiede, Helsingin yliopisto
    "Ekomusikologinen näkökulma suomalaisten musiikkifestivaalien ympäristötyöhön – Esimerkkeinä Flow Festival, Meidän Festivaali ja Provinssi". Lue palkittu gradu.
  • Riina Kotilainen, Taidehistoria, Turun yliopisto
    ”Taide osana arkipäivän rakenteita - Toiveita ja kuvia tulevaisuuden prosenttiperiaatteesta” työssä tarkastellaan prosenttiperiaatteen tulevaisuutta Turussa.

Koulutuspolitiikka

TAKUn uusi, yhdessä alan opiskelijoiden kanssa suunniteltu, koulutuspoliittinen ohjelma julkaistiin loppuvuodesta 2017.

Ohjelman neljä tavoitetta

  1. Yksilölliset urapolut koulutuksen keskiöön
  2. Opiskelijalle riittävä ja joustava toimeentulo
  3. Työharjoittelu on opiskelijaa varten
  4. Opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen koulutukseen

Ylläolevat tavoitteet on laadittu sovellettaviksi läpi taide- ja kulttuurialan koulutuksen monipuolisen kentän toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta aina yliopistolliseen tutkijakoulutukseen. Lataa ohjelma (PDF)

Lisätietoja:
Sini Myllyniemi, järjestökoordinaattori
puh. 040 561 8967
sini.myllyniemi@taku.fi