Jäsenmaksu

Jäsenmaksu ja mistä se maksetaan

TAKUn jäsenmaksu vuonna 2017 on 1,3% bruttotuloista.

Palkansaajat

Jäsenmaksu maksetaan kaikista ennakonpidätyksen alaisista tuloista, joihin kuuluvat bruttopalkka, lomakorvaukset, lomaraha ja luontaisetuudet (mm. lounas-, auto- ja puhelinetu). Myös työttömyyskassan maksamasta etuudesta maksetaan jäsenmaksu, jonka ERKO perii automaattisesti. Muistathan, että jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen kulu.

Jäsenmaksua ei makseta bonuksista, optioista, tulospalkkioista, ns. tukipaketista irtisanomistilanteessa, päivärahoista, kilometrikorvauksista, opintotuesta, apurahoista tai Kelan maksamista etuuksista.

Opiskelijat

Opintotuesta tai muista Kelan etuuksista ei makseta jäsenmaksua. Mikäli käyt opiskeluaikana palkkatyössä, työtuloista maksetaan jäsenmaksu normaaliin tapaan.

Yrittäjät ja ammatinharjoittajat

Jos olet päätoiminen yrittäjä, jäsenmaksu on kiinteä 200 euroa vuodessa. Jos olet aloittanut yritystoiminnan 1.7. jälkeen, ensimmäisen vuoden jäsenmaksu on 100 euroa. Yrittäjien jäsenmaksu ei sisällä kassan jäsenyyttä, mutta halutessasi voit liittyä akavalaiseen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassaan (AYT).

Eläkeläiset

Eläkkeellä olevien jäsenmaksu on kiinteä 60 euroa vuodessa. Jos olet jäänyt eläkkeelle kesken kalenterivuoden (esim. 1.2. lähtien) ja olet maksanut alkuvuoden jäsenmaksut, olet vapautettu jäsenmaksuista loppuvuoden ajan ja maksat kiinteän maksun vasta seuraavan vuoden alusta.

Ulkomailla

Mikäli kuulut ulkomailla asuessasi suomalaisen sosiaaliturvan piiriin eli olet esimerkiksi suomalaisen työnantajan palveluksessa lähetettynä työntekijänä, maksat jäsenmaksun normaaliin tapaan. Jos sen sijaan et kuulu suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, jäsenmaksu on kiinteä 60 euroa vuodessa.

Apuraha

Apuraha ei ole palkkatuloa eikä siitä näin ollen makseta jäsenmaksua. Apurahakausi ei myöskään kerrytä ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehtoa, mutta se pidentää tarkastelukautta, jolta varsinaiset palkkatulot otetaan huomioon oikeutta ansiosidonnaiseen tarkasteltaessa.

Väliaikaisesti poissa työelämästä

Kelan etuuksista ei makseta jäsenmaksua. Saat jäsenmaksuvapauden, jos olet esimerkiksi vanhempainvapaalla, sairauslomalla, työttömänä tai virkavapaalla eikä sinulla ole palkkatuloja tai muita etuuksia kuin Kelan maksamat.

Maksutavat

Voit maksaa jäsenmaksusi joko itsenäisesti tai toimittamalla työnantajalle ja Akavan Erityisaloille valtakirjan, jonka perusteella jäsenmaksu voidaan pidättää suoraan palkastasi.

Jos haluat maksaa jäsenmaksut itse, se onnistuu helpoiten Akavan Erityisalojen verkkoasioinnin kautta. Samasta paikasta voit myös anoa jäsenmaksuvapautusta jos et ole palkkatyössä.

Valtakirjan työnantajalle ja sen täyttöohjeet löydät täältä. Valtakirjan täyttämiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat Akavan Erityisalojen jäsensihteerit.